Klasyfikacja TNM

 • Rak piersi. Klasyfikacja TNM

  Przedstawiamy bieżącą klasyfikację zaawansowania raka piersi, zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

 • Rak gruczołu krokowego. Klasyfikacja TNM

  Artykuł ten jest kontynuacją prezentacji aktualnej klasyfikacji najczęstszych nowotworów złośliwych zgodnej z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

 • Rak tarczycy. Klasyfikacja TNM

  Podobnie jak w poprzedniej wersji klasyfikacji TNM raka tarczycy chorzy na zróżnicowane raki tarczycy przed 45. rokiem życia ze względu na bardzo łagodny przebieg kliniczny klasyfikowani są jedynie do I (w wypadku cechy M0) lub II (w wypadku cechy M1) stopnia zaawansowania klinicznego.

 • Rak spojówki. Klasyfikacja TNM

  Artykuł przedstawia aktualną klasyfikację nowotworów złośliwych zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

 • Rak brodawki Vatera. Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

  Konieczne jest odróżnienie raka brodawki Vatera od raka dwunastnicy wtórnie naciekającego brodawkę.

 • Rak obwodowych dróg żółciowych. Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

  W bieżącej edycji klasyfikację TNM raka dróg żółciowych podzielono na odrębne klasyfikacje dla zmian przywnękowych (proksymalnych) oraz obwodowych (dystalnych).

 • Rak przywnękowych dróg żółciowych. Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

  W bieżącej klasyfikacji TNM raki zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych podzielono na przywnękowe (proksymalne) oraz obwodowe (dystalne); dla każdej z tych lokalizacji utworzono odrębne klasyfikacje TNM.

 • Rak pęcherzyka żółciowego. Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

  Bieżąca klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego obejmuje także raka przewodu pęcherzykowego.

 • Rak obwodowych dróg żółciowych. Klasyfikacja TNM

  W bieżącej edycji klasyfikację TNM raka dróg żółciowych podzielono na odrębne klasyfikacje dla zmian przywnękowych (proksymalnych) oraz obwodowych (dystalnych).

 • Rak brodawki Vatera. Klasyfikacja TNM

  Kliniczne i patologiczne odróżnienie raka brodawki Vatera od raka obwodowych dróg żółciowych powstającego na odcinku wewnąrztrzustkowym oraz od raka głowy trzustki może nastręczać znaczne trudności.

34 artykułów - strona 1 z 4

Patroni projektu

Sprawdź swoją wiedzę

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

 • Neratynib po leczeniu adiuwantowym trastuzumabem u chorych na raka piersi
  Przeprowadzono kilka dużych badań klinicznych 3. fazy z randomizacją, w których wykazano, że podawanie przez rok trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach leczenia adiuwantowego chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnych stadiach choroby statystycznie istotnie zmniejsza odsetki nawrotów choroby i zgonów. Jednak po zakończeniu tego leczenia ryzyko nawrotu raka piersi utrzymuje się. Czy można je ograniczyć modyfikując leczenie?
 • Kryzotynib w leczeniu brodawkowatego raka nerki
  Celem omawianego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa kryzotynibu w leczeniu chorych na zaawansowanego/przerzutowego brodawkowatego raka nerki typu 1 w zależności od obecności mutacji w genie MET (MET+ i MET–). Przedstawione badanie jest pierwszą prospektywną analizą dotyczącą chorych na ten typ nowotworu.
 • Zaawansowany rak żołądka - optymalna limfadenektomia poprawiająca przeżycie
  Autorzy ocenili wyniki leczenia na podstawie analizy międzynarodowej bazy danych 25 tysięcy pacjentów.

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.