Czy korzyść z zastosowania immunoterapii u chorych na zaawansowanego czerniaka utrzymuje się po dłuższej obserwacji?

11.10.2021
prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, pobierz szablon i prześlij prezentację.

ASCO Annual Meeting

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań