Montelukast w połączeniu z budezonidem w porównaniu z monoterapią budezonidem w leczeniu alergicznego nieżytu nosa

17.05.2021
Omówienie artykułu: A randomized trial of comparing a combination of montelukast and budesonide with budesonide in allergic rhinitis.
H. Chen i wsp.
Laryngoscope, 2021; 131: E1054–E1061