Czy istnieje dolna granica wieku w kwalifikacji do septoplastyki?

dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos