Gardło i krtań

 • Węzły chłonne głowy i szyi - topografia i klasyfikacja. Ocena węzłów przerzutowych

  W badaniu pacjenta z nowotworem złośliwym w rejonie głowy i szyi niezbędna jest ocena regionalnych węzłów chłonnych. W niektórych przypadkach guz przerzutowy na szyi to pierwszy objaw, z którym pacjent zgłasza się do lekarza – u ok. 50% pacjentów z rakiem nosogardła główny objaw choroby stanowią przerzuty do węzłów chłonnych szyi.

 • Problemy dotyczące języka

  Zmiany na języku są przyczyną konsultacji pacjentów zgłaszających się do specjalistów różnych dziedzin w tym laryngologów oraz lekarzy dentystów. Zmiany te różnią się etiologią i obrazem, wymagają różnego postępowania, często stanowią wyzwanie diagnostyczne. W poniższym tekście zaprezentowano wybrane problemy łącznie z ich charakterystyką i postępowaniem.

 • Ropień okołomigdałkowy

  Ropień okołomigdałkowy jest najczęstszą infekcją tkanek miękkich głowy i szyi u młodych dorosłych, występującą pomimo rozpowszechnionego stosowania antybiotyków w leczeniu zapalenia migdałków i zapalenia gardła. Zakażenie to może występować we wszystkich grupach wiekowych, ale najwyższą zapadalność obserwuje się u osób dorosłych w 20.-40. r.ż.

 • Second Voice: Polski

  Ukazała się polska wersja językowa aplikacji Second Voice przeznaczonej dla osób mających trudności w mówieniu.

 • Opieka nad chorym po usunięciu krtani

  Rak krtani około 17 razy częściej występuje u mężczyzn, najczęściej u pacjentów powyżej 50.-60. r.ż., choć granica ta przesuwa się w stronę młodszych chorych, i w początkach XXI w. stanowi ósmą przyczynę zgonów u mężczyzn w Polsce z powodu nowotworów złośliwych po raku oskrzela i płuca, okrężnicy i odbytnicy, nowotworu złośliwego bez określonego umiejscowienia, raku gruczołu krokowego, żołądka, pęcherza moczowego i trzustki.

 • Urazy i ciała obce w obrębie gardła i migdałków

  Gardło dolne można ocenić z pomocą lusterka krtaniowego. Przy zalegających ciałach obcych bardzo ważne jest szczegółowe badanie migdałków, nasady języka i zachyłków gruszkowatych. Ciała obce, jak np. cienkie ości, są bardzo słabo widoczne na tle błony śluzowej. Jeżeli pacjent ma wyraźne odruchy wymiotne, należy znieczulić gardło 10% roztworem lignokainy w aerozolu. W wyjątkowych przypadkach może być konieczne wykonanie laryngoskopii bezpośredniej.

 • Przerost migdałków u dzieci

  Powiększanie się migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych w pierwszych latach życia jest efektem dużej aktywności immunologicznej tkanki chłonnej gardła, leżącej na skrzyżowaniu drogi pokarmowej i oddechowej.

 • Nowotwory złośliwe migdałka podniebiennego

  Problemy związane z migdałkami podniebiennymi są częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do specjalisty otorynolaryngologa niezależnie od wieku. Wiąże się z nimi wiele chorób, począwszy od zmian przerostowych, angin i ich następstw, a szczególnie nacieków i ropni okołomigdałkowych, na nowotworach kończąc.

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu

  Obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny czy zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to niektóre z zaburzeń oddychania w czasie snu omówione w atrykule.

 • Zadławienie

  Przyczynami zadławień u dzieci bywają drobne przedmioty i cukierki, a u dorosłych kęs pokarmu.

16 artykułów - strona 1 z 2

Biblioteka

 • Obiektywne metody oceny drożności jam nosa
  Obiektywne metody badania drożności jam nosa służą do oceny przepływu powietrza przez jamy nosa lub do oceny geometrii jam nosa.
 • Objawy i dolegliwości chorób jam nosa i zatok przynosowych
  Poniższy artykuł zawiera wskazówki pomocne w zrozumieniu problemów spotykanych w codziennej praktyce rynologicznej. Ustalenie właściwego rozpoznania umożliwia wdrożenie leczenia prowadzącego do zmniejszenia lub ustąpienia dolegliwości, a tym samym do poprawy jakości życia chorego.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.