Gardło i krtań

Jama ustna więcej

 • Zaburzenia potencjalnie złośliwe i nowotwory złośliwe błony śluzowej jamy ustnej
  Zaburzenia potencjalnie złośliwe obejmują zaburzenia budowy, wyglądu, różnicowania, struktury oraz dojrzewania nabłonka, stanowiące pierwszy etap transformacji w kierunku nowotworu złośliwego.
 • Problemy dotyczące języka
  Zmiany na języku są przyczyną konsultacji pacjentów zgłaszających się do specjalistów różnych dziedzin w tym laryngologów oraz lekarzy dentystów. Zmiany te różnią się etiologią i obrazem, wymagają różnego postępowania, często stanowią wyzwanie diagnostyczne. W poniższym tekście zaprezentowano wybrane problemy łącznie z ich charakterystyką i postępowaniem.

Gardło więcej

Krtań więcej

 • Atypowy rakowiak krtani
  Pacjent z kilkuletnią historią objawów pod postacią chrypki, suchego kaszlu i częstych infekcji gardła, z dużym naciekiem w badaniu endoskopowym krtani.
 • Opieka nad chorym po usunięciu krtani
  Rak krtani około 17 razy częściej występuje u mężczyzn, najczęściej u pacjentów powyżej 50.-60. r.ż., choć granica ta przesuwa się w stronę młodszych chorych, i w początkach XXI w. stanowi ósmą przyczynę zgonów u mężczyzn w Polsce z powodu nowotworów złośliwych po raku oskrzela i płuca, okrężnicy i odbytnicy, nowotworu złośliwego bez określonego umiejscowienia, raku gruczołu krokowego, żołądka, pęcherza moczowego i trzustki.

Zaburzenia oddychania podczas snu więcej

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
  Obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny czy zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to niektóre z zaburzeń oddychania w czasie snu omówione w atrykule.

Zabiegi więcej

 • Tracheostomia techniką otwartą
  Zapraszamy do lektury bogato ilustrowanego artykułu poświęconego technice tracheostomii chirurgicznej, jak również zamieszczonego wcześniej w serwisie opracowania redakcyjnego „Techniki tracheostomii przezskórnej”.
 • Techniki tracheostomii przezskórnej
  Tracheostomia ułatwia długotrwałą wentylację krytycznie chorych. Pozwala uniknąć negatywnych skutków oddziaływania rurki intubacyjnej wprowadzonej przez krtań.

Objawy więcej

 • Zadławienie
  Przyczynami zadławień u dzieci bywają drobne przedmioty i cukierki, a u dorosłych kęs pokarmu.
 • Kaszel
  Odruch obronny, pozwalający na oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny lub z ciał obcych – nasilony wdech, następnie wydech przy początkowym krótkim zamknięciu głośni. Wytworzone wysokie ciśnienie w klatce piersiowej i w płucach w momencie otwarcia głośni gwałtownie wyrzuca powietrze, które porywa napotkane na swej drodze cząstki.