Gardło i krtań

Jama ustna więcej

 • Zaburzenia potencjalnie złośliwe i nowotwory złośliwe błony śluzowej jamy ustnej
  Zaburzenia potencjalnie złośliwe obejmują zaburzenia budowy, wyglądu, różnicowania, struktury oraz dojrzewania nabłonka, stanowiące pierwszy etap transformacji w kierunku nowotworu złośliwego.
 • Problemy dotyczące języka
  Zmiany na języku są przyczyną konsultacji pacjentów zgłaszających się do specjalistów różnych dziedzin w tym laryngologów oraz lekarzy dentystów. Zmiany te różnią się etiologią i obrazem, wymagają różnego postępowania, często stanowią wyzwanie diagnostyczne. W poniższym tekście zaprezentowano wybrane problemy łącznie z ich charakterystyką i postępowaniem.

Gardło więcej

Krtań więcej

 • Rola diety w refluksie krtaniowo-gardłowym
  Refluks krtaniowo-gardłowy (LPR) często wynika z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, stosowania używek i chronicznego stresu, dlatego świadomość pacjentów dotycząca znaczenia diety w krótko- i długoterminowym leczeniu LPR jest absolutnie kluczowa.
 • Refluks krtaniowo-gardłowy u dzieci
  Refluks krtaniowo-gardłowy jest złożonym problemem w populacji dziecięcej. Wynika to z jednej strony z bardzo zróżnicowanego obrazu klinicznego, jak również z tego, że objawy te różnią się w zależności od grupy wiekowej dzieci.

Zaburzenia oddychania podczas snu więcej

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
  Obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny czy zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to niektóre z zaburzeń oddychania w czasie snu omówione w atrykule.

Zabiegi więcej

 • Tracheostomia techniką otwartą
  Zapraszamy do lektury bogato ilustrowanego artykułu poświęconego technice tracheostomii chirurgicznej, jak również zamieszczonego wcześniej w serwisie opracowania redakcyjnego „Techniki tracheostomii przezskórnej”.
 • Techniki tracheostomii przezskórnej
  Tracheostomia ułatwia długotrwałą wentylację krytycznie chorych. Pozwala uniknąć negatywnych skutków oddziaływania rurki intubacyjnej wprowadzonej przez krtań.

Objawy więcej

 • Zadławienie
  Przyczynami zadławień u dzieci bywają drobne przedmioty i cukierki, a u dorosłych kęs pokarmu.
 • Kaszel
  Odruch obronny, pozwalający na oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny lub z ciał obcych – nasilony wdech, następnie wydech przy początkowym krótkim zamknięciu głośni. Wytworzone wysokie ciśnienie w klatce piersiowej i w płucach w momencie otwarcia głośni gwałtownie wyrzuca powietrze, które porywa napotkane na swej drodze cząstki.