Stosowanie penicyliny V 4 razy dziennie przez 5 dni w porównaniu ze stosowaniem 3 razy dziennie przez 10 dni u chorych na zapalenie gardła i migdałków

02.11.2021
G.S. Stahlgren i wsp.
Omówienie artykułu: Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study
BMJ, 2019; 367: l5337