Czy istnieje różnica w przeżyciu między młodszymi i starszymi pacjentami z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej?

10.11.2021
Omówienie artykułu: J.J.L. Lee i wsp.: Survival of young versus old patients with oral cavity squamous cell carcinoma: a meta-analysis.
J.J.L. Lee i wsp.
The Laryngoscope, 2021; 131: 1310–1319