Jama ustna

 • Zaburzenia potencjalnie złośliwe i nowotwory złośliwe błony śluzowej jamy ustnej

  Zaburzenia potencjalnie złośliwe obejmują zaburzenia budowy, wyglądu, różnicowania, struktury oraz dojrzewania nabłonka, stanowiące pierwszy etap transformacji w kierunku nowotworu złośliwego.

 • Zapalenie przełyku – nie tylko refluksowe

  Przez ostatnie 20 lat częstość rozpoznawania eozynofilowego zapalenia przełyku (EZP) zwiększyła się 30-krotnie. Uważa się, że jest to obecnie najczęstsza przyczyna uwięźnięcia kęsa pokarmowego w przełyku u dorosłych. W najnowszym wydaniu „Interny Szczeklika” wyodrębniono osobny rozdział dotyczący tej choroby.

 • Grzybicze zapalenie jamy ustnej

  Grzybicze zapalenie jamy ustnej może występować w każdym wieku. Najczęściej dotyczy osób z zaburzeniami odporności. Do czynników predysponujących należy także długotrwała antybiotykoterapia, steroidoterapia, leczenie immunosupresyjne, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia hormonalne, niedożywienie, niedobory żelaza, kwasu foliowego, witaminy C, jatrogenne uszkodzenia błony śluzowej.

 • Działania niepożądane terapii przeciwnowotworowej w obrębie jamy ustnej – perspektywa stomatologa (część 1.)

  Artykuł ten jest pierwszym z cyklu tekstów poświęconych zagadnieniom kontroli i opieki stomatologicznej nad chorymi leczonymi z powodu nowotworów złośliwych.

 • Afty nawracające – nowe fakty o dobrze znanej chorobie - komentarz

  Tylko u niewielkiego odsetka pacjentów zgłaszających się do stomatologa z powodu aft nawracających stwierdza się niedobory żywieniowe, chorobę żołądkowo-jelitową, autoimmunologiczną lub nadwrażliwość.

 • Grypa

  Zespół objawów klinicznych związanym z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy.

 • Choroba refluksowa przełyku

  Choroba refluksowa przełyku (ChRP) to występowanie typowych dolegliwości lub uszkodzenie błony śluzowej przełyku, spowodowane przez patologiczne zarzucanie treści żołądkowej do przełyku wskutek zaburzenia funkcji LES.

 • Czkawka

  Czkawka to przymusowy, synchroniczny skurcz mięśni międzyżebrowych i przepony wywołany nagłym wdechem, z następczym zamknięciem głośni z charakterystycznym dźwiękiem.

Biblioteka

 • Obiektywne metody oceny drożności jam nosa
  Obiektywne metody badania drożności jam nosa służą do oceny przepływu powietrza przez jamy nosa lub do oceny geometrii jam nosa.
 • Objawy i dolegliwości chorób jam nosa i zatok przynosowych
  Poniższy artykuł zawiera wskazówki pomocne w zrozumieniu problemów spotykanych w codziennej praktyce rynologicznej. Ustalenie właściwego rozpoznania umożliwia wdrożenie leczenia prowadzącego do zmniejszenia lub ustąpienia dolegliwości, a tym samym do poprawy jakości życia chorego.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.