Czy istnieje zależność między liczbą płytek krwi a jakością słuchu?

05.08.2021
Omówienie artykułu: Low-normal platelets and decreasing platelets are risk factors for hearing impairment development.
Y. Abe i wsp.
The Laryngoscope, 2021; 131: E1287–E1295