Zaburzenia przetwarzania słuchowego – czym są, jak je rozpoznawać i leczyć?

23.11.2021
dr n. med. Andrzej Senderski
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii UCK WUM, Warszawa
współtwórca platformy diagnostyczno-terapeutycznej Neuroflow ATS do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego APD