RedakcjaInformacje teleadresowe:


Redaktor naczelna:
 • lek. Aleksandra Szymajda


Sekretarz redakcji:
 • Aleksandra Placek


Zespół redakcyjny:
 • Aleksandra Placek
 • Maciej Muller
 • Grzegorz Krupiński
 • Jakub Grzymek


Redakcja językowa:
 • Marta Bela


Opracowanie informatyczne:
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.