Subiektywne metody badania słuchu – badania audiometryczne

28.05.2018
dr hab. n. med. Jerzy Tomik, prof. UJ
Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie