Otoskleroza

  • Otoskleroza – rozpoznanie i postępowanie

    Jedną z przyczyn niedosłuchu jest choroba błędnika kostnego, zwana otosklerozą, powodująca unieruchomienie strzemiączka w okienku owalnym. Pierwszy opis unieruchomienia strzemiączka przedstawił Valsalva w 1735 r., natomiast termin „otoskleroza” wprowadził w 1894 r. Politzer na podstawie wyniku badania histopatologicznego.