Skuteczność antybiotykoterapii miejscowej i systemowej u chorych na przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego – przegląd systematyczny

23.04.2021
Omówienie artykułu: Topical versus systemic antibiotics for chronic suppurative otitis media.
L.Y. Chong i wsp.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021; doi: 10.1002/14651858.CD013053.pub2