Zastosowanie sialografii u chorych na młodzieńcze nawracające zapalenie ślinianek przyusznych

24.02.2020
Juvenile recurrent parotitis: diagnostic and therapeutic effectiveness of sialography. Retrospective study on 110 children
Tucci F.M. i wsp.
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019; 124: 179–184