Jakie objawy kliniczne mogą wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2?

04.02.2021
Omówienie artykułu: Prospective study in 355 patients with suspected COVID-19 infection: value of cough, subjective hyposmia, and hypogeusia.
E. Martin-Sanz i wsp.
The Laryngoscope, 2020; 130: 2674–2679