Czy u chorych na COVID-19 istnieje związek między mianem wirusa a nasileniem i czasem trwania zaburzeń węchu i smaku?

16.02.2021
Omówienie artykułu: COVID-19 viral load in the severity of and recovery from olfactory and gustatory dysfunction.
R.H.W. Cho i wsp.
Laryngoscope, 2020; 130: 2680–2685