×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Badania i zabiegi

 • Leczenie nerkozastępcze: wybór metody

  Leczenie nerkozastępcze: wybór metody

  Dostępne sposoby leczenia nerkozastępczego to dializy oraz przeszczep (transplantacja) nerki. Dwie główne metody leczenia dializami to hemodializa i dializa otrzewnowa.

 • Leczenie operacyjne choroby refluksowej i przepukliny rozworu przełykowego (fundoplikacja sposobem Nissena)

  Leczenie operacyjne choroby refluksowej i przepukliny rozworu przełykowego (fundoplikacja sposobem Nissena)

  Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena polega na wykonaniu kilku nacięć w ścianie brzucha w celu wprowadzenia laparoskopu i niewielkiej średnicy narzędzi, którymi posługuje się chirurg w czasie operacji.

 • Leki stosowane w anestezjologii

  Leki stosowane w anestezjologii

  W anestezjologii obowiązuje kilka zasad dotyczących leków. Charakterystyczny jest sposób ich podawania – stosujemy je najczęściej dożylnie, ewentualnie wziewnie, bardzo rzadko spotykamy leki w postaci tabletek. Powód jest prosty – leki podane dożylnie działają najszybciej.

 • Leptyna

  Leptyna

  Leptyna to białko produkowane przez komórki tkanki tłuszczowej. Bierze udział w regulacji uczucia głodu i sytości. Transportowana z krwią dostaje się do mózgu, wywołując uczucie sytości.

 • Lipaza

  Lipaza

  Lipazy są enzymami produkowanymi w przewodzie pokarmowym. Uczestniczą w trawieniu tłuszczów. Najważniejszą lipazą organizmu jest lipaza trzustkowa.

 • Lipidogram

  Lipidogram

  Lipidogram to badanie lipidów we krwi, podczas którego oznacza się stężenie całkowitego cholesterolu, cholesterolu HDL i LDL oraz triglicerydów. Istnieje wiele wskazań do wykonania lipidogramu, są to m. in. choroby sercowo-naczyniowe, miażdżyca, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek.

 • Lipidy i lipoproteiny

  Lipidy i lipoproteiny

  Lipidy, takie jak cholesterol i triglicerydy, są nierozpuszczalne we krwi. Krążący lipid jest przenoszony w lipoproteinach, które transportują go do różnych tkanek w celu wykorzystania energii, odkładania lipidów, produkcji hormonów steroidowych i tworzenia kwasów żółciowych.

 • Magnez

  Magnez

  Magnez jest budulcem części mineralnej kości, uczestniczy w procesie krzepnięcia, bierze udział w procesie zapamiętywania oraz w procesie skurczu mięśnia. Na poziomie komórkowym magnez jest katalizatorem wielu reakcji enzymatycznych.

 • Małe dziecko u dentysty

  Małe dziecko u dentysty

  Jak oglądać zęby dziecka? Na co rodzic powinien zwrócić uwagę? Kiedy zabrać pierwszy raz dziecko do dentysty? Kiedy pozwolić dziecku samodzielnie myć zęby?

 • Manometria odbytu i odbytnicy

  Manometria odbytu i odbytnicy

  Manometria odbytu i odbytnicy to specjalistyczne badanie polegające na ocenie czynności zwieraczy odbytu poprzez pomiar zmian ciśnienia w odbytnicy i odbycie.

 • Manometria przełyku

  Manometria przełyku

  Manometria przełyku to specjalistyczne badanie wykorzystywane w gastroenterologii, obrazujące pracę przełyku. Dzięki niemu można zdiagnozować przyczyny zaburzeń połykania. Umożliwia ono pomiar ciśnienia w obrębie górnego i dolnego zwieracza przełyku, a także w obrębie mięśniówki przełyku.

 • Markery wirusowego zapalenia wątroby: antygen HBs, antygen HCV, antygen HAV

  Markery wirusowego zapalenia wątroby: antygen HBs, antygen HCV, antygen HAV

  Markery wirusowego zapalenia wątroby (WZW) wskazują, czy dana osoba jest obecnie chora na WZW, czy przebyła je w przeszłości, mogą również świadczyć o odporności. Oznacza się je we krwi.

 • Metody inwazyjnego leczenia żylaków

  Metody inwazyjnego leczenia żylaków

  Nie ma obecnie skutecznych metod naprawy uszkodzonych naczyń żylnych. Wszystkie stosowane sposoby postępowania prowadzą docelowo do usunięcia z krwiobiegu uszkodzonych, zmienionych żylakowato naczyń, a także do zlikwidowania często niewidocznych naczyń zasilających żylaki.

 • Miedź

  Miedź

  Miedź chroni komórki przed uszkodzeniem wywołanym przez wolne rodniki, uczestniczy w produkcji hemoglobiny i wielu innych białek, jak kolagen i sama ceruloplazmina oraz innych substancji biologicznie aktywnych (prostaglandyny, aminy katecholowe).

 • Mioglobina

  Mioglobina

  W przypadku znacznego wysiłku, gdy ciśnienie cząsteczkowe tlenu osiąga w mięśniach niskie wartości, mioglobina uwalnia przyłączone do niej cząsteczki tlenu, umożliwiając dalszą wydajną pracę mięśni z wykorzystaniem wysokoenergetycznego ATP.

 • Mocznik

  Mocznik

  Stężenie mocznika we krwi jest wskaźnikiem czynności nerek - rośnie w miarę nasilania niewydolności nerek.

 • Morfologia krwi

  Morfologia krwi

  Morfologia krwi jest popularnym, bardzo często wykonywanym badaniem polegającym na jej ilościowej i jakościowej analizie.

 • Nadmiar zasad

  Nadmiar zasad

  Badania nadmiaru zasad nigdy się nie wykonuje samodzielnie, wchodzi w skład panelu badań gazometrycznych obok pomiaru pH, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, stężenia anionów wodorowęglanowych czy wysycenia hemoglobiny tlenem.

 • Nakłucie worka osierdziowego

  Nakłucie worka osierdziowego

  Wraz z gromadzeniem się płynu w jamie osierdzia dochodzi do wzrostu ciśnienia w worku osierdziowym, co upośledza napełnianie jam serca i (w skrajnych przypadkach) może doprowadzić do tak zwanej tamponady serca.

 • Nieinwazyjne badania hemodynamiczne tętnic obwodowych

  Nieinwazyjne badania hemodynamiczne tętnic obwodowych

  Dokładnie zebrany wywiad w połączeniu z wynikami badania fizykalnego oraz badań dodatkowych umożliwiają zlokalizowanie zwężeń tętnic, przeprowadzenie diagnostyki różnicowej oraz stanowią punkt odniesienia do oceny postępu choroby.

 • Noradrenalina

  Noradrenalina

  Noradrenalina to hormon z grupy katecholamin, do której należą również adrenalina i dopamina. Wydzielana jest przede wszystkim w komórkach rdzenia nadnerczy pod wpływem stresu oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

 • Obiektywne metody badania słuchu

  Obiektywne metody badania słuchu

  Badania obiektywne słuchu nie wymagają współpracy chorego, dlatego m.in. wykonuje się je u osób, które nie są w stanie współpracować podczas badania, takich jak niemowlęta i małe dzieci, osoby z zaburzeniami poznawczymi lub z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

  Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

  Rezonans magnetyczny (RM) jest nieinwazyjną metodą obrazowania ciała człowieka. Pozwala na uzyskiwanie dowolnych obrazów przekrojów ciała bez udziału promieniowania jonizującego.

 • Ocena krążenia żylnego

  Ocena krążenia żylnego

  Ocena krążenia żylnego przy podejrzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości powinna składać się z kilku elementów: badania podmiotowego (wywiadu), badania przedmiotowego (badania fizykalnego) oraz badań dodatkowych w postaci testów czynnościowych, badań laboratoryjnych oraz obrazowych.

 • Odczyn Biernackiego – OB – szybkość opadania krwinek czerwonych

  Odczyn Biernackiego – OB – szybkość opadania krwinek czerwonych

  Odczyn Biernackiego jest badaniem, prostym, tanim, łatwo dostępnym, ale jednocześnie mało precyzyjnym. Pozwala na ocenę proporcji stężeń poszczególnych białek, jak również właściwości erytrocytów.

 • Ogólne badanie moczu

  Ogólne badanie moczu

  Ogólne badanie moczu polega na ocenie próbki moczu pod kątem cech fizycznych i biochemicznych oraz obecności w moczu komórek, wałeczków i kryształów.

 • Ogólne zasady leczenia złamań kości

  Ogólne zasady leczenia złamań kości

  Metody postępowania w zaopatrywaniu złamań w obrębie trzonów kości długich wciąż się rozwijają i ewoluują. Wskutek coraz lepszego zrozumienia mechanizmów biologicznych gojenia złamań i roli tkanek miękkich w tym procesie powstają nowe techniki nastawiania i zespalania tych złamań.

 • Oksytocyna

  Oksytocyna

  Oksytocyna jest obecna we krwi u obu płci (także u mężczyzn) i generalnie ma udział w regulacji aktu seksualnego, a także wielu reakcji emocjonalnych związanych z życiem seksualnym i emocjonalnym.

 • Operacje migdałków i gardła

  Operacje migdałków i gardła

  Operacje migdałków należą do najczęściej wykonywanych zabiegów w laryngologii.

 • Operacje nosa

  Operacje nosa

  Operacje nosa są jednymi z częściej wykonywanych w otolaryngologii, a najczęściej przeprowadza się plastykę przegrody nosa.

 • Operacje uszu

  Operacje uszu

  Operacje uszu wykonuje się m.in. w: zapaleniach przewlekłych, otosklerozie, chorobie Meniere’a, niedosłuchu, nowotworach ucha.

 • Operacje zatok

  Operacje zatok

  Część otolaryngologii zajmująca się problematyką operacyjnego leczenia chorób zatok jest jedną z najszybciej rozwijających się w tej dziedzinie. Rozwój endoskopii umożliwił zupełnie nowe podejście do procesu leczniczego.

 • Operacyjne leczenie żylaków odbytu (hemoroidów)

  Operacyjne leczenie żylaków odbytu (hemoroidów)

  W przypadku dużych lub zakrzepłych i niemożliwych do samodzielnego odprowadzenia żylaków zaleca się ich chirurgiczne wycięcie.

 • Ortopedyczny zabieg chirurgiczny

  Ortopedyczny zabieg chirurgiczny

  Operacje ortopedyczne wiążą się ze stosunkowo dużą ingerencją zarówno w układ kostny i strukturę kości, jak i tkanek miękkich. Trwają one od jednej godziny do kilku godzin.

 • Pacjent po amputacji kończyny – postępowanie i powikłania

  Pacjent po amputacji kończyny – postępowanie i powikłania

  Amputacja kończyny jest zabiegiem wykonywanym w ostateczności, w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości jej uratowania. Czas leczenia wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy i zależy od rodzaju i rozległości amputacji, a także od ogólnego stanu zdrowia i ewentualnego wystąpienia powikłań.

 • Parathormon

  Parathormon

  Parathormon (PTH) to hormon produkowany przez przytarczyce. Wraz z kalcytoniną oraz witaminą D3 odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforanową w organizmie.

 • PEF - szczytowy przepływ wydechowy

  PEF - szczytowy przepływ wydechowy

  Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi z astmą oskrzelową, szczególnie w przypadku trudności z osiągnięciem kontroli objawów, domowe monitorowanie tzw. PEF za pomocą pikflometru

 • Peptyd C

  Peptyd C

  Badanie stężenia peptydu C wykorzystuje się do diagnostyki zmniejszonego stężenia glukozy we krwi (hipoglikemii) na czczo, do rozpoznawania guzów produkujących insulinę (tzw. insulinoma), do oceny oporności na insulinę oraz aktywności komórek trzustki (tzw. komórek beta).

 • Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP)

  Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP)

  Działanie PTHrP polega na zwiększeniu uwalniania wapnia z kości i zwiększeniu wchłaniania wapnia w nerkach, ale tylko w nieznacznym stopniu wpływa na wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego.

 • Peptydy natriuretyczne

  Peptydy natriuretyczne

  Peptydy natriuretyczne są tzw. neurohormonami. Uczestniczą w regulowaniu gospodarki wodno-sodowej organizmu oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego działają bezpośrednio na naczynia krwionośne i je rozszerzają.

 • pH-metria przełyku

  pH-metria przełyku

  pH-metria przełyku to badanie polegające na pomiarze stężenia jonów wodorowych (kwaśności) w dolnej części przełyku za pomocą specjalnej sondy zakładanej przez nos.

 • Pielografia

  Pielografia

  Pielografia to badanie z użyciem promieni rentgenowskich po podaniu środka cieniującego do układu kielichowo-miedniczkowego nerki, służące do obrazowania górnego odcinka dróg moczowych.

 • Pletyzmografia

  Pletyzmografia

  Pletyzmografia (określana też jako bodypletyzmografia) to badanie czynności płuc, które pozwala na ocenę całkowitej ilości powietrza zawartej w płucach (total lung capacity – TLC).

 • Pletyzmografia segmentarna i pneumatyczna

  Pletyzmografia segmentarna i pneumatyczna

  Pletyzmografia jest badaniem, które pozwala na pomiar przepływu krwi przez tętnicze i żylne naczynia obwodowe kończyn, położone tuż pod powierzchnią skóry. Pletyzmografia ma na celu monitorowanie zmian upośledzających przepływ w naczyniach kończyn, głównie dolnych.

 • Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka jest zabiegiem przeprowadzanym w przypadku spożycia substancji trującej. Polega na wprowadzeniu sondy do żołądka, przez którą podaje się duże ilości wody, z którą usuwa się z organizmu spożytą substancję szkodliwą.

 • Podstawowe badania funkcji nerwu wzrokowego

  Podstawowe badania funkcji nerwu wzrokowego

  Do podstawowych badań czynności nerwu wzrokowego, które wykonuje się przy każdym badaniu okulistycznym, należą: badanie ostrości wzroku, test rozpoznawania barw, ocena odruchów źrenicznych na światło oraz badanie dna oka.

 • Podstawowe ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne dla osób pracujących głosem

  Podstawowe ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne dla osób pracujących głosem

  Prawidłowa emisja głosu jest szczególnie ważna u osób, u których w związku z wykonywanym zawodem może dochodzić do przeciążeń głosowych.

 • Pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEF)

  Pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEF)

  Szczytowy przepływ wydechowy, określany najczęściej skrótem PEF (peak expiratory flow), to maksymalna prędkość przepływu powietrza, jaką można uzyskać podczas wydechu.

 • Posiew moczu

  Posiew moczu

  Posiew moczu wykonuje się w przypadku podejrzenia zakażenia układu moczowego.

 • Powikłania rany pooperacyjnej

  Powikłania rany pooperacyjnej

  Każda rana operacyjna jest potencjalnie narażona na wystąpienie powikłań. W zależności od rodzaju zabiegu, stanu chorego, rozległości i umiejscowienia rany, ryzyko powikłań może być bardzo różne.

 • Premedykacja

  Premedykacja

  Premedykacja to wstępne postępowanie anestezjologiczne bezpośrednio przed znieczuleniem i operacją.

 • Proktologia

  Proktologia

  Proktologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się chorobami odbytu i odbytnicy, a więc końcowych odcinków przewodu pokarmowego.

 • Prolaktyna

  Prolaktyna

  Prolaktyna jest hormonem produkowanym przez przedni płat przysadki mózgowej. Odpowiada za wzrost gruczołów piersiowych w czasie ciąży oraz regulację produkcji mleka u kobiet po porodzie, ma również wpływ na funkcjonowanie układu rozrodczego.

 • Próba prowokacyjna donosowa

  Próba prowokacyjna donosowa

  Próba prowokacyjna donosowa jest badaniem oceniającym odpowiedź błony śluzowej nosa na działanie bodźca. Do oceny reakcji na bodziec stosuje się określone alergeny lub metycholinę i histaminę. W diagnostyce alergologicznej wykorzystuje się głównie próbę z alergenami.

 • Próba prowokacyjna z alergenem

  Próba prowokacyjna z alergenem

  Próba wykonywana jest w celu stwierdzenia, czy dana osoba jest uczulona na konkretny alergen. Badanie wykonuje się stosunkowo rzadko. Zwykle wtedy, gdy innymi metodami nie udało się potwierdzić nadreaktywności oskrzeli i (lub) uczulenia na konkretny alergen, a wynik badania ma znaczenie dla rozpoznania choroby.

 • Próba prowokacyjna z histaminą albo metacholiną

  Próba prowokacyjna z histaminą albo metacholiną

  Są to jedne z najczęściej wykonywanych prób prowokacyjnych. Histamina i metacholina powodują skurcz oskrzeli zarówno u zdrowych osób, jak i u chorych na astmę, ale u chorych na astmę oskrzela kurczą się szybciej i mocniej.

 • Próba prowokacyjna z kwasem acetylosalicylowym

  Próba prowokacyjna z kwasem acetylosalicylowym

  Badanie jest wykorzystywane w celu potwierdzenia albo wykluczenia nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (aspirynę).

 • Próba rozkurczowa u chorych na astmę

  Próba rozkurczowa u chorych na astmę

  Dla chorych na astmę charakterystyczna jest odwracalność obturacji, czyli ustępowanie skurczu oskrzeli samoistnie lub pod wpływem leczenia. Do oceny tego zjawiska w badaniach czynnościowych używana jest próba odwracalności obturacji, potocznie zwana próbą rozkurczową.

 • Próba wysiłkowa

  Próba wysiłkowa

  Wysiłek jest jednym w najczęstszych bodźców powodujących objawy u chorych na astmę.

 • Próby prowokacyjne

  Próby prowokacyjne

  Próby prowokacyjne to badania sprawdzające odpowiedź poszczególnych narządów na działanie różnych czynników, takich jak alergeny, czynniki fizyczne, m.in. niskie temperatury, wysiłek, substancje lub związki chemiczne.

 • Próby wątrobowe

  Próby wątrobowe

  Testy czynnościowe wątroby (próby wątrobowe) to badania aktywności enzymów obecnych w komórkach wątrobowych lub stężeń substancji wytwarzanych albo przekształcanych przez komórki wątrobowe.

 • Przedoperacyjna ocena stanu chorego

  Przedoperacyjna ocena stanu chorego

  Jak najlepiej przygotować się do zabiegu w znieczuleniu ogólnym, jak wygląda wywiad przedoperacyjny i jakie pytania może nam zadać anestezjolog w jego trakcie?

 • Przeszczep nerki

  Przeszczep nerki

  Przeszczep (transplantacja) nerki jest jedną z metod leczenia nerkozastępczego, tzn. udane przeszczepienie nerki jest leczeniem niewydolności nerek, ale nie oznacza wyleczenia, czyli powrotu do stanu zdrowia.

 • Przeszczep wątroby

  Przeszczep wątroby

  Przeszczepienie wątroby jest metodą leczenia niektórych poważnych chorób wątroby, stosowaną w sytuacjach, kiedy wyczerpano już inne możliwości leczenia. Wskazaniami do przeszczepienia są ciężkie choroby wątroby, takie jak marskość wątroby, nowotwory czy niewydolność wątroby. Przeciwwskazania do przeszczepienia to m.in. czynna choroba alkoholowa, rak wątroby z przerzutami i ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe. Rokowanie po przeszczepieniu jest dobre, około 70–80% osób ma szansę na wieloletnie przeżycie.

 • Przeszczepianie komórek krwiotwórczych

  Przeszczepianie komórek krwiotwórczych

  Przeszczep (trasnplantacja) szpiku, prawidłowo określany jako przeszczepienie komórek krwiotwórczych, ma to na celu wymianę nieprawidłowo działającego systemu produkcji krwi u chorego. Zastosowanie przeszczepu szpiku kostnego w celu zastąpienia zniszczonego szpiku zdrową tkanką pochodzącą od dawcy, umożliwia bardziej skuteczne i intensywne leczenie choroby.

 • Przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych

  Przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych

  Transfuzja niewiele różni się od podawania kroplówki dożylnej. Podczas przetaczania pielęgniarka lub lekarz mogą okresowo monitorować czynność serca, ciśnienie tętnicze i temperaturę ciała. Szybkość przetaczania uzależniona jest od rodzaju podawanego składnika, zwykle przetoczenie trwa około 30 minut. Każda transfuzja wpisywana jest do historii choroby pacjenta, karty gorączkowej i książki transfuzyjnej.

 • Przetaczanie (transfuzja) preparatów krwi

  Przetaczanie (transfuzja) preparatów krwi

  Przetaczanie preparatów krwi jest postępowaniem ratującym życie i zdrowie i zawsze musi być stosowane zgodnie ze wskazaniami. Praktycznie nie ma bezwzględnego przeciwwskazania do przetaczania preparatów krwi, natomiast część pacjentów musi otrzymać preparaty krwi poddane wcześniej specjalnemu przygotowaniu.

 • Przezskórne interwencje wieńcowe

  Przezskórne interwencje wieńcowe

  Przezskórna angioplastyka wieńcowa polega na poszerzeniu zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą balonu na cewniku wprowadzonym przezskórnie (przez tętnicę w dolnej części przedramienia lub w pachwinie) do tętnicy wieńcowej w celu przywrócenia prawidłowego ukrwienia mięśnia sercowego. Podczas zabiegu w tętnicy wieńcowej może zostać umieszczony stent, który zapobiega ponownemu zwężeniu tętnicy. Przezskórną angioplastykę wieńcową wykonuje się pilnie w leczeniu określonych rodzajów zawału serca lub planowo u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi (dławicą piersiową stabilną).

 • Przygotowanie do operacji według protokołu ERAS

  Przygotowanie do operacji według protokołu ERAS

  Nowoczesne podejście do opieki okołooperacyjnej polega na redukcji stresu, jakim jest zabieg operacyjny. Mniejszy stres przekłada się na przyspieszenie powrotu pacjenta do pełnej aktywności (poprawia proces gojenia oraz rehabilitację oddechową i ruchową), mniejszą liczbę powikłań okołooperacyjnych i skrócenie hospitalizacji. Obniża także koszt opieki zdrowotnej.

 • Pulsoksymetria

  Pulsoksymetria

  Pulsoksymetria to nieinwazyjna metoda oceny zawartości tlenu we krwi. Służy ocenie wydolności oddechowej – wykryciu niewydolności oddechowej i ocenie skuteczności jej leczenia. Jest wykorzystywana w warunkach pomocy doraźnej oraz w diagnostyce planowej. Pomiar saturacji jest badaniem nieinwazyjnym, można go wykonać również w domu.

 • Punkcja lędźwiowa (nakłucie lędźwiowe)

  Punkcja lędźwiowa (nakłucie lędźwiowe)

  Nakłucie lędźwiowe to inwazyjny zabieg, który polega na wprowadzeniu igły punkcyjnej do przestrzeni podpajęczynówkowej kręgosłupa, między kręgami w jego odcinku lędźwiowym, w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego do badania.

 • Punkcja opłucnej

  Punkcja opłucnej

  Jest to zabieg mający na celu pobranie płynu z jamy opłucnej.

 • Punkcja stawu

  Punkcja stawu

  Punkcja stawu polega na wkłuciu igły do chorego stawu, dzięki czemu można pobrać z jego wnętrza płyn stawowy, a także podać miejscowo leki. Może dotyczyć w zasadzie każdego stawu (najczęściej kolana).

 • Radiogram klatki piersiowej

  Radiogram klatki piersiowej

  Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej to podstawowe badanie radiologiczne wykorzystywane w pulmonologii.

 • Radioterapia

  Radioterapia

  Radioterapia, czyli leczenie napromienianiem, jest jedną z trzech najważniejszych metod leczenia nowotworów złośliwych (obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii).

 • Rehabilitacja głosu

  Rehabilitacja głosu

  Głównym sposobem terapii w dysfonii czynnościowej jest rehabilitacja. Leczenie dysfonii organicznej polega na usunięciu czynnika wywołującego, jednak w tej grupie chorób ćwiczenia rehabilitacyjne również odgrywają znaczącą rolę.

 • Rehabilitacja słuchu

  Rehabilitacja słuchu

  Rehabilitacja słuchu odgrywa ogromne znaczenie, jako element składowy leczenia chorych z niedosłuchem.

 • Rektoskopia

  Rektoskopia

  Badanie rektoskopowe jest to badanie endoskopowe odbytnicy a badanie rektosigmoidoskopowe to badanie endoskopowe odbytnicy i esicy (końcowej części jelita grubego).

 • Rodzaje znieczulenia

  Rodzaje znieczulenia

  Wybór znieczulenia zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od charakteru zabiegu, jego rozległości i obszaru ciała, na którym jest przeprowadzany.

 • Rozpuszczalny receptor transferyny

  Rozpuszczalny receptor transferyny

  Działanie receptora transferynowy (TfR) polega na przenoszeniu żelaza do wnętrza komórek, uprzednio przyłączając transferynę transportującą ten pierwiastek.

 • RTG klatki piersiowej

  RTG klatki piersiowej

  RTG płuc to podstawowe i najważniejsze badanie obrazowe w pulmonologii. Wykorzystywane również w kardiologii (do oceny wielkości serca oraz obecności nasilenia zastoju krwi w płucach w przebiegu niewydolności lewej komory serca), jak również w celu wykrycia zmian spowodowanych urazami.

 • RTG oczodołu

  RTG oczodołu

  Zdjęcia rentgenowskie należą do najstarszych, stosowanych już od ponad 100 lat, metod obrazowania wewnętrznych struktur organizmu człowieka.

 • Scyntygrafia nerek

  Scyntygrafia nerek

  Scyntygrafia to badanie radioizotopowe polegające na podaniu odpowiedniej substancji, a następnie pomiarze promieniowania emitowanego przez tę substancję.

 • Scyntygrafia perfuzyjna

  Scyntygrafia perfuzyjna

  Scyntygrafia perfuzyjna jest badaniem obrazowym pozwalającym ocenić czynność badanych narządów, np. serca, płuc, mózgu, nerek, tarczycy, kości, narządów układu pokarmowego.

 • Scyntygrafia serca

  Scyntygrafia serca

  Scyntygrafia perfuzyjna serca (inaczej SPECT) to badanie obrazowe, podczas którego wykorzystuje się izotop, czyli substancję promieniotwórczą. Jest to badanie nieinwazyjne, bezpiecznie, ale ze względu na promieniowanie nie wykonuje się go u kobiet w ciąży i karmiących.

 • Scyntygrafia wentylacyjna

  Scyntygrafia wentylacyjna

  Scyntygrafia wentylacyjna należy do badań obrazowych pozwalających ocenić czynność płuc. Wskazania do badania to przede wszystkim: podejrzenie zatorowości płucnej – badanie uzupełniające, choroby z towarzyszącym włóknieniem płuc, nowotwory płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 • Sedacja i krótkotrwałe dożylne znieczulenie ogólne

  Sedacja i krótkotrwałe dożylne znieczulenie ogólne

  Sedacją nazywamy działania farmakologiczne, które mają na celu uspokoić pacjenta, obniżyć poziom lęku, świadomości i czasami wywołać niepamięć. Stosowana jest w procedurach medycznych, które mogą być odbierane jako nieprzyjemne lub trwają długo bądź wymagają od pacjenta pozostania w unieruchomieniu.

 • Sód i potas

  Sód i potas

  Stężenia we krwi sodu i potasu (często wspólnie nazywanych „elektrolitami”) pozwalają ocenić zaburzenia wynikające z nieprawidłowej pracy nerek.

 • Spirometria

  Spirometria

  Spirometria jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.

 • Spirometria u chorych na astmę

  Spirometria u chorych na astmę

  Spirometria (badanie spirometryczne) to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.

 • Spirometria u chorych na POChP

  Spirometria u chorych na POChP

  Spirometria to najważniejsze badanie u chorych na POChP i złoty standard oceny czynności płuc. Jest niezbędna dla rozpoznania POChP

 • Spirometryczna próba prowokacyjna

  Spirometryczna próba prowokacyjna

  Spirometryczna próba prowokacyjna to badanie pozwalające na ocenę reakcji układu oddechowego na różne substancje. Próby prowokacyjne wykonuje się w diagnostyce astmy w celu oceny odpowiedzi oskrzeli na działanie różnych czynników.

 • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich

  Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich

  Zakrzepica żył głębokich oraz zatorowość płucna to dwie postaci żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Sposoby leczenia obu chorób w dużym stopniu się pokrywają, jednak z uwagi na większe ryzyko zgonu oraz nawrotu choroby związane z zatorowością płucną, obowiązuje w niej bardziej „agresywne” leczenie.

 • Stężenie elektrolitów w kale i osmolalność kału

  Stężenie elektrolitów w kale i osmolalność kału

  Osmolalność to liczba moli substancji osmotycznie czynnej rozpuszczonej w 1 kilogramie rozpuszczalnika. Substancje osmotycznie czynne upośledzają reabsorpcję wody ze światła jelit. Substancjami osmotycznie czynnymi są, np. niektóre niestrawione składniki pokarmów i niektóre leki.

 • Stężenie erytropoetyny

  Stężenie erytropoetyny

  Erytropoetyna jest hormonem odpowiedzialnym za mobilizację szpiku kostnego do produkcji krwinek czerwonych. Produkowana jest w zwiększonych ilościach w przypadku niedokrwistości.

 • Stężenie glukozy

  Stężenie glukozy

  U chorych na POChP stężenie glukozy oznacza się standardowo jak w populacji ogólnej – w celu monitorowania wystąpienia cukrzycy.

 • Stężenie potasu

  Stężenie potasu

  Stężenie potasu w surowicy to jedno z badań często zlecanych chorym na astmę.

 • Stężenie sodu i potasu

  Stężenie sodu i potasu

  Chorzy na POChP często stosują preparaty potasu. Są one zalecane np. podczas stosowania glikokortykosteroidów doustnych lub niektórych leków moczopędnych.

 • Stomia

  Stomia

  Stomię zakłada się w czasie operacji wykonywanych z różnych wskazań. Często konieczność założenia stomii wiąże się z operacją wykonywaną z powodu nowotworu jelita grubego lub układu moczowego, w których guz nowotworowy zagraża zamknięciem światła przewodu pokarmowego lub dróg moczowych.

 • Stymulacja przezprzełykowa serca

  Stymulacja przezprzełykowa serca

  Stymulacja przezprzełykowa serca polega na zarejestrowaniu zapisu elekrtokardiograficznego (EKG) w bezpośrednim sąsiedztwie serca oraz na wygenerowaniu pod kontrolą EKG arytmii, które mogą być dzięki temu dokładnie poznane i opisane.

 • Subiektywne badania słuchu

  Subiektywne badania słuchu

  Badania słuchu są niezwykle istotnym elementem diagnostyki chorób uszu. Można je podzielić na subiektywne, które opierają się na odpowiedzi uzyskanej od pacjenta, oraz obiektywne, których wynik zależy od innych parametrów, a odpowiedź badanego nie ma znaczenia.

 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych

  Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych

  Które szczepienia są obowiązkowe dla podróżnych? Jakie są konsekwencje wyjazdu bez przeprowadzenia szczepień obowiązkowych? Gdzie można wykonać szczepienia obowiązkowe przed podróżą?

 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej

  Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej

  Botswana, Lesotho, Madagaskar, Majotta, Malawi, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki (RPA), Suazi, Zambia i Zimbabwe - czy przed podróżują do tych miejsc należy się zaszczepić?

 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej

  Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej

  Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja - czy przed podróżą do tych miejsc należy się zaszczepić?

 • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)

  Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)

  Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Dominikana, Grenada, Haiti, Jamajka, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Trynidad i Tobago, Anguilla, Antyle Holenderskie, Aruba, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Gwadelupa, Kajmany, Martynika, Montserrat, Navassa, Portoryko, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

 • „Ślepa” biopsja opłucnej

  „Ślepa” biopsja opłucnej

  Jest to zabieg mający na celu pobranie do badania drobnych fragmentów opłucnej ściennej.

 • Test Amslera

  Test Amslera

  Badanie przeprowadza w przypadku podejrzenia chorób centralnej części siatkówki (plamki). Wykonujący test pacjent powinien zasłonić jedno oko i umieścić kartę z testem w odległości około 30–40 cm od oczu. Należy patrzeć w punkt centralny i, nie poruszając okiem, obserwować pozostałą część siatki.

 • Test na obecność substancji redukujących w kale

  Test na obecność substancji redukujących w kale

  Terminem „substancje redukujące” określa się cukry, m.in. glukozę, laktozę, fruktozę, które u zdrowych osób w kale są nieobecne.

 • Test Schirmera

  Test Schirmera

  Test Schirmera wykonuje się w celu oceny wydzielania wodnej składowej filmu łzowego. W typowym badaniu oznacza się całkowitą ilość wody wydzielaną we łzach (test Schirmera I bez znieczulenia). Natomiast podstawowe wydzielanie wody we łzach ocenia się po wcześniejszym farmakologicznym znieczuleniu worka spojówkowego (test Schirmera I ze znieczuleniem).

 • Test tolerancji laktozy

  Test tolerancji laktozy

  Nietolerancja laktozy jest stosunkowo częstą przypadłością i może być przyczyną różnych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej występują wzdęcia, biegunka, kurczowy ból brzucha.

 • Testy oddechowe

  Testy oddechowe

  Testy oddechowe pomagają uzupełniać diagnostykę wielu jednostek chorobowych. Stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są nieinwazyjne, bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów.

 • Testy skórne

  Testy skórne

  Testy skórne to najważniejsze badanie wykorzystywane w diagnostyce alergii. Pozwalają one na proste, szybkie i bezpieczne potwierdzenie uczulenia na różne alergeny.

 • Tomografia komputerowa

  Tomografia komputerowa

  Tomografia komputerowa to rodzaj badania obrazowego z użyciem promieniowania X, czyli promieniowania rentgenowskiego. Obraz powstaje na podstawie danych o osłabieniu promieniowania po przejściu przez organizm człowieka. Dane są zbierane przez układ naprzeciwlegle położonych detektorów i lampy rentgenowskiej. We współczesnych spiralnych aparatach źródło promieniowania i detektory wykonują ruch okrężny i wyznaczają oś skanowania, pod którą przesuwa się pacjent.

 • Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w okulistyce

  Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w okulistyce

  Badania TK i MR nie wymagają od pacjenta specjalnych przygotowań, ale należy usunąć wszelkie przedmioty, zwłaszcza metalowe, które mogą zaburzać wynik badania. Ubranie, w którym wykonuje się rezonans, nie powinno mieć metalowych elementów, należy także pozostawić na zewnątrz karty kredytowe i telefony komórkowe w związku z działaniem pola magnetycznego.

 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej

  Tomografia komputerowa klatki piersiowej

  Tomografia komputerowa klatki piersiowej jest ważnym i dokładnym badaniem pozwalającym na ocenę morfologiczną płuc i innych narządów klatki piersiowej.

 • Tomografia płuc

  Tomografia płuc

  Tomografia komputerowa klatki piersiowej to badanie służące dokładnej ocenie morfologicznej płuc i innych struktur znajdujących się w klatce piersiowej

 • Tracheostomia

  Tracheostomia

  Tracheostomia to otwór w tchawicy powstały jako skutek zabiegu tracheotomii. Przez tracheostomię wprowadza się do tchawicy rurkę trachoestomijną, która zapewnia swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg oddechowych.

 • Transferyna

  Transferyna

  Transferyna jest białkiem pośredniczącym w transporcie żelaza w surowicy krwi, przenosząc go z jego magazynów, czyli komórek błony śluzowej jelit – enterocytów, makrofagów i komórek wątroby – hepatocytów do miejsca zużycia – szpiku kostnego.

 • Transkortyna

  Transkortyna

  Transkortyna to białko znajdujące się w osoczu krwi wiążące hormony wydzielane przez korę nadnerczy – kortykosteroidy. Produkcja transkortyny odbywa się w wątrobie i jest nasilana przez estrogeny.

 • Troponiny sercowe

  Troponiny sercowe

  Wzrost stężenia troponin obserwuje się po upływie około 3–6 godzin od zawału. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 10 dni.

 • Tryptaza

  Tryptaza

  Stężenie tryptazy we krwi bada się głównie przy diagnostyce układowej mastocytozy.

 • Ultrabiomikroskopia

  Ultrabiomikroskopia

  W ultrabiomikroskopii (UBM) wykorzystuje się ultradźwięki o bardzo dużej częstotliwości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej rozdzielczości obrazu. Wadą tego badania jest jednak mała głębokość, na jaką taka wiązka ultradźwięków może przenikać w głąb tkanek. Badanie przeprowadza się zawsze metodą pośrednią (immersyjną) u pacjenta w pozycji leżącej.

 • Ultrasonografia

  Ultrasonografia

  Ultrasonografia (USG) jest nowoczesną metodą obrazowania narządów człowieka, jest badaniem bezpiecznym i dokładnym, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w medycynie. Ultrasonografia pozwala lekarzowi na nieinwazyjne „obejrzenie” narządów wewnętrznych.

 • Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

  Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

  Ultrasonografia endoskopowa (EUS) to badanie endoskopowe przewodu pokarmowego. Za pomocą specjalnego przewodu – endoskopu z głowicą USG lekarz może obejrzeć wnętrze przewodu pokarmowego, ponadto pobrać do badania, np. fragment guza, a także wykonać zabiegi lecznicze, takie jak np. opróżnienie torbieli. Przygotowanie do zabiegu jest łatwe – wymaga pozostawania na czczo oraz ewentualnej wcześniejszej modyfikacji leczenia zmniejszającego krzepliwość krwi, a czasem także oczyszczenia jelita wlewkami, jeśli badanie będzie wykonywane przez odbyt

 • Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych

  Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych

  Badanie ultrasonograficzne (USG) jest podstawowym nieinwazyjnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu krążenia. Ultrasonografia naczyń obwodowych umożliwia ocenę przepływu krwi przez naczynia krwionośne, zarówno tętnice, jak i żyły.

 • Ultrasonografia w prezentacji A (biometria)

  Ultrasonografia w prezentacji A (biometria)

  Biometria pozwala precyzyjnie zmierzyć długość osiową gałki ocznej, tj. odległość między szczytem rogówki a plamką w siatkówce. Znajomość długości osiowej gałki ocznej jest potrzebna przy obliczaniu mocy sztucznej soczewki przed planowanym jej wszczepieniem w przypadku operacji zaćmy.

 • Ultrasonografia w prezentacji B

  Ultrasonografia w prezentacji B

  W badaniu ultrasonograficznym (USG) wykorzystuje się fale ultradźwiękowe o względnie dużej częstotliwości. W ultrasonografii w projekcji B przez sondę emitowane są ultradźwięki, które przenikają przez poszczególne struktury oka wzdłuż jednej płaszczyzny, a po odbiciu od nich wracają do głowicy.

 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa naczyń wieńcowych

  Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa naczyń wieńcowych

  Jest to jedno z badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce zwężenia tętnic wieńcowych. Do takiego zwężenia najczęściej dochodzi w przebiegu miażdżycy. Powoduje ono chorobę niedokrwienną serca, objawiającą się przede wszystkim bólami w klatce piersiowej.

 • Urografia

  Urografia

  Urografia to badanie z użyciem promieni rentgenowskich po podaniu dożylnym środka kontrastowego, który zostaje „wychwycony” przez nerki i wydzielony do moczu.

 • USG jamy brzusznej: co wykrywa i jak się do niego przygotować?

  USG jamy brzusznej: co wykrywa i jak się do niego przygotować?

  USG (ultrasonografia) jamy brzusznej to badanie obrazowe, podczas którego lekarz może obejrzeć narządy znajdujące się w jamie brzusznej. Badanie jest bezbolesne i bezpiecznie. Najlepiej zgłosić się na badanie z wypełnionym pęcherzem oraz unikać przed badaniem spożywania wzdymających pokarmów

 • USG układu moczowego

  USG układu moczowego

  Badanie ultrasonograficzne jest powszechnie dostępnym, nieinwazyjnym badaniem obrazowym, które pozwala uwidocznić narządy jamy brzusznej i miednicy.

 • Usunięcie nadnerczy (adrenalektomia)

  Usunięcie nadnerczy (adrenalektomia)

  Nadnercza to dwa niewielkie gruczoły położone bezpośrednio nad nerkami. Ich głównym zadaniem jest produkcja hormonów sterydowych, androgenów oraz katecholamin (adrenalina) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 • Usunięcie tarczycy (tyroidektomia)

  Usunięcie tarczycy (tyroidektomia)

  Wycięcie tarczycy to zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Chirurg dokonuje poprzecznego nacięcia o długości kilku centymetrów w dolnej części szyi i przez nie usuwa część lub całą tarczycę, w zależności od tego, jak rozległy zabieg jest potrzebny.

 • Wapń i fosfor

  Wapń i fosfor

  Stężenia wapnia i fosforu we krwi są często nieprawidłowe w przebiegu niewydolności nerek.

 • Witamina B<sub>12</sub>

  Witamina B12

  Witamina B12 jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu powstawania krwinek czerwonych. Jej niedobór skutkuje produkcją nieprawidłowo zbudowanych krwinek, a także zmniejszoną ich liczbą.

 • Wizyta adaptacyjna dziecka w&nbsp;gabinecie stomatologicznym

  Wizyta adaptacyjna dziecka w gabinecie stomatologicznym

  Mam dla Państwa propozycję małej zabawy. Proszę teraz nie myśleć o zielonym słoniu. I o czym Państwo przed chwilą pomyśleli? Większość z Państwa niewątpliwie pomyślała właśnie o zielonym słoniu. Tak funkcjonuje nasz mózg. Dlatego dziecko nie wie, że powinno się bać dentysty, jeśli rodzic nie użyje w kontekście dentysty słowa „ból” czy „strach”.

 • Wlewy podskórne

  Wlewy podskórne

  Wlewy podskórne są sposobem podawania leków do tkanki podskórnej. Wykorzystuje się je do nawadniania i podawania leków głównie u osób objętych opieką paliatywną i hospicyjną oraz u osób w podeszłym wieku. W przeciwieństwie do wlewów dożylnych nie powodują zakrzepicy i są bardziej komfortowe dla pacjenta.

 • Wodorowe testy oddechowe

  Wodorowe testy oddechowe

  Wodorowe testy oddechowe wykorzystywane są w diagnostyce zaburzeń wchłaniania i nietolerancji niektórych węglowodanów. Przed wykonaniem testu pacjent powinien pamiętać o kilku sprawach, które zapewnią uzyskanie jak najbardziej precyzyjnego wyniku. Wykonanie takiego testu jest stosunkowo proste i nie obciąża pacjenta, aczkolwiek za badanie pacjent płaci we własnym zakresie.

 • Wodorowęglany

  Wodorowęglany

  Nieprawidłowe stężenia wodorowęglanów związane są z zaburzeniami tzw. równowagi kwasowo-zasadowej, które mogą wystąpić w przebiegu wielu chorób ostrych lub przewlekłych.

 • Wolne kwasy tłuszczowe

  Wolne kwasy tłuszczowe

  We krwi wolne kwasy tłuszczowe związane są z albuminą i transportowane do tkanek, gdzie służą jako materiał energetyczny. Są szczególnie przydatne w czasie głodzenia.

 • Wskazania i&nbsp;przeciwwskazania do badań izotopowych

  Wskazania i przeciwwskazania do badań izotopowych

  Badania izotopowe wykorzystują właściwość emisji promieniowania przez niektóre pierwiastki. Polegają ogólnie na podaniu pacjentowi odpowiedniej substancji promieniotwórczej drogą doustną, dożylną lub w inhalacji, a następnie pomiarze poziomu i rozmieszczenia promieniowania emitowanego przez tą substancję.

 • Wybrane markery nowotworowe

  Wybrane markery nowotworowe

  Mianem markerów nowotworowych określa się substancje, których obecność per se albo ich zwiększone stężenie w organizmie wiąże się z rozwojem nowotworu. Są to zarówno substancje nieobecne u zdrowych ludzi, jak i związki występujące w prawidłowych warunkach, ale w znacznie mniejszych stężeniach lub tylko na pewnym etapie rozwoju człowieka.

 • Wyłyżeczkowanie jamy macicy

  Wyłyżeczkowanie jamy macicy

  Wyłyżeczkowanie jamy macicy jest jednym z częściej wykonywanych zabiegów ginekologicznych przeprowadzanych w warunkach szpitalnych. Odbywa się zwykle podczas jednodniowego pobytu w szpitalu. Zabieg trwa około 10–20 minut, wykonywany jest w gabinecie zabiegowym w znieczuleniu ogólnym.

 • Wziernikowanie dna oka (oftalmoskopia)

  Wziernikowanie dna oka (oftalmoskopia)

  Wziernikowanie dna oka jest podstawowym badaniem okulistycznym. Wskazaniem do jego wykonania są choroby lub podejrzenie chorób ciała szklistego, siatkówki, ciała rzęskowego i naczyniówki, twardówki i nerwu wzrokowego. Wziernik (oftalmoskop) okulistyczny zawiera źródło światła oraz system soczewek, które pozwalają na obejrzenie całego dna oka.

 • Zabiegowe metody leczenia zakrzepicy żylnej

  Zabiegowe metody leczenia zakrzepicy żylnej

  Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których stosowane są leki bezpośrednio oddziałujące na skrzeplinę i rozpuszczające ją lub metody zabiegowe, które mają na celu zahamowanie przemieszczania się skrzeplin do płuc lub ich mechaniczne usunięcie.

 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

  Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

  Istnieją dwa podstawowe wskazania do wykonania zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej: podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego oraz podejrzenie jego perforacji. Oba wskazania należą do grupy pilnych, zdjęcie zwykle zlecane jest u pacjenta, który z objawami niedrożności lub perforacji pojawił się na SOR lub na szpitalnej izbie przyjęć.

 • Znieczulenie do porodu

  Znieczulenie do porodu

  Silny ból jest bardzo mocnym czynnikiem stresogennym, wywołuje strach i może przedłużać akcję porodową. Ból zmniejsza łożyskowy przepływ krwi i zmniejsza efektywność skurczów macicy. Dlaczego więc tak małą liczbę znieczuleń regionalnych porodów wykonuje się w Polsce?

 • Znieczulenie do zabiegów z&nbsp;wykorzystaniem blokad nerwów pod kontrolą USG

  Znieczulenie do zabiegów z wykorzystaniem blokad nerwów pod kontrolą USG

  Blokady nerwów obwodowych pod kontrolą USG to bezpieczna metoda znieczulenia stanowiąca zarówno element znieczulenia do zabiegu operacyjnego jak i metodę uśmierzania bólu pooperacyjnego. Użycie głowicy USG umożliwia precyzyjne podanie środka znieczulającego i wyłączenie czucia bólu jedynie w wybranym obszarze ciała.

 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe

  Znieczulenie miejscowe nasiękowe

  Znieczulenie miejscowe nasiękowe to jeden z rodzajów znieczulenia miejscowego. Zwane jest inaczej infiltracyjnym i polega na podaniu leku znieczulającego śródskórnie, podskórnie lub domięśniowo w bezpośrednią okolicę miejsca operowanego przez ostrzyknięcie.

349 artykułów - strona 2 z 2
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta