Przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 – tymczasowe zalecenia CDC

Opracowała: Małgorzata Ściubisz, mgr zdrowia publicznego
Na podstawie: Interim public health recommendations for fully vaccinated people. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html (dostęp: 10.03.2021)


Fot. pixabay.com

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały tymczasowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad rygoru sanitarnego w trakcie kontaktów społecznych i aktywności towarzyskich podejmowanych przez osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 w przestrzeni publicznej oraz poza nią, a także izolacji, kwarantanny i badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u tych osób. Na potrzeby niniejszych zaleceń za w pełni zaszczepione uznaje się osoby:

 1. które otrzymały 2 dawki szczepionki mRNA firmy Pfizer lub mRNA firmy Moderna (w Polsce także „oksfordzkiej” szczepionki wektorowej firmy AstraZeneca; w oryginale nie uwzględniono tego preparatu, gdyż nie jest on dostępny w Stanach Zjednoczonych – przyp. red.) lub 1 dawkę wektorowej szczepionki firmy Janssen/Johnson & Johnson
 2. u których minęły ≥2 tygodnie od podania ostatniej dawki zalecanego pełnego schematu.

Wprowadzenie

Aktualnie dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 charakteryzują się bardzo dużą skutecznością w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19, zwłaszcza tym o ciężkim przebiegu. Coraz więcej danych naukowych wskazuje, że szczepienie przeciwko COVID-19 (w pełnym schemacie) zmniejsza także ryzyko bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 i tym samym ryzyko transmisji wirusa w populacji. Nadal nie wiemy jednak jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu i w jakim stopniu dostępne szczepionki chronią przed zachorowaniami wywoływanymi przez nowe warianty SARS-CoV-2. Dopóki nie będzie wiadomo więcej na ten temat, a odsetek osób zaszczepionych w populacji nie będzie dostatecznie duży, niektóre zasad rygoru sanitarnego muszą być przestrzegane niezależnie od statusu szczepienia przeciwko COVID-19. Uznano jednak, że korzyści wynikające ze złagodzenia pewnych obostrzeń dla osób w pełni zaszczepionych mogą przewyższać ryzyko ich zachorowania na COVID-19 lub ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 na kontaktujące się z nimi osoby. Takie rozwiązanie może również pozytywnie wpłynąć na podjęcie decyzji o szczepieniu przez inne osoby. Eksperci CDC zastrzegają, że niniejsze zalecenia będą aktualizowane wraz z pojawieniem się nowych danych naukowych.

Spotkania poza przestrzenią publiczną (np. w domu)

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi

 • Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2.

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi i nieszczepionymi

 • Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi i osobami nieszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia dla osób w pełni zaszczepionych.

Uwaga: w tej sytuacji zakres podejmowanych środków ostrożności powinien zależeć od tego, czy osoby nieszczepione należą do tego samego lub różnych gospodarstw domowych oraz od tego czy osoby nieszczepione należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Osoby nienależące do grupy ryzyka

 • Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się w zamkniętych pomieszczeniach z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym nie ma osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, bez konieczności noszenia maseczek zasłaniających usta i nos i zachowywania dystansu fizycznego.

Osoby z grup ryzyka

 • Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym są osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, ale spotkanie powinno odbyć się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wszyscy uczestnicy spotkania powinni nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób).

Osoby należące do kilku różnych gospodarstw domowych

 • Osoby w pełni zaszczepione mogą się spotykać z osobami nieszczepionymi należącymi do różnych gospodarstw domowych, ale spotkanie powinno odbyć się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wszyscy uczestnicy spotkania powinni nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób).

Spotkania o średniej lub dużej liczbie uczestników

 • Wszystkie osoby, niezależnie od statusu szczepienia przeciwko COVID-19, powinny unikać spotkań o średniej lub dużej liczbie uczestników i przestrzegać lokalnych obostrzeń dotyczących wielkości zgromadzeń.
 • W pełni zaszczepione osoby decydujące się uczestniczyć w spotkaniach o średniej lub dużej liczbie uczestników nadal powinny przestrzegać zasad rygoru sanitarnego, w tym nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos, przestrzegać dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób) i często myć ręce (wodą z mydłem przez ≥20 s lub dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol etylowy w stężeniu >60% – przyp. red.).

Inne aktywności podejmowane poza domem

 • Osoby w pełni zaszczepione podejmujące aktywność towarzyską w miejscach publicznych (np. spożywanie posiłków w restauracji, chodzenie na siłownię) powinny przestrzegać wszystkich zasad rygoru sanitarnego obowiązujących w danym miejscu, w tym nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos, przestrzegać dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób), unikać słabo wentylowanych pomieszczeń, przestrzegać zasad higieny układu oddechowego (zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania zgiętym ramieniem – przyp. red.) i często myć ręce (wodą z mydłem przez ≥20 s lub dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol etylowy w stężeniu >60% – przyp. red.).

Izolacja, kwarantanna i badania w kierunku SARS-CoV-2

Uwaga: poniższe zalecenia odnoszą się do sytuacji poza placówkami opieki zdrowotnej.

Typowe objawy COVID-19

 • Osoba w pełni zaszczepiona, u której wystąpią objawy typowe dla COVID-19 (gorączka >38°C, kaszel, duszność, zaburzenia węchu lub smaku o nagłym początku, gorsze samopoczucie – przyp. red.) powinna poddać się izolacji i – w razie potrzeby – ocenie klinicznej przez lekarza oraz badaniu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Ekspozycja na zakażenie SARS-CoV-2 bez objawów COVID-19

 • Osoba w pełni zaszczepiona, która miała kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, ale nie rozwinęła objawów typowych dla COVID-19, nie musi przebywać w kwarantannie, nie jest również konieczne wykonywanie badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Osoba taka nadal powinna monitorować swój stan zdrowia przez 14 dni po ekspozycji, a gdy pojawiają się objawy typowe dla COVID-19 poddać się izolacji, i – w razie potrzeby – ocenie klinicznej przez lekarza oraz badaniu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Placówki zamknięte niezwiązanych z opieką zdrowotną

 • Osoby w pełni zaszczepione przebywające w placówkach zamkniętych niezwiązanych z opieką zdrowotną (np. areszty, zakłady karne, koszary), które miały kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 nadal powinny podlegać kwarantannie przez 14 dni.
 • W pełni zaszczepieni pracownicy placówek zamkniętych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub innych zakładów pracy o dużym zagęszczeniu ludzi (np. zakłady przetwórstwa mięsnego, inne zakłady produkcyjne), które miały kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, ale nie rozwinęły objawów typowych dla COVID-19, nie muszą przebywać w kwarantannie. U tych osób nadal zaleca się badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w ramach badań przesiewowych prowadzonych w zakładach pracy.

17.03.2021

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.