×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Czy są dowody na skuteczność lub szkodliwość suplementów wspomagających odchudzanie, takich jak chrom, L-karnityna, zielona kawa?

mgr Jakub Sobiecki
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Imperial College London

Biorąc pod uwagę wysiłek potrzebny do zredukowania nadmiernej masy ciała, wszelkie metody wspomagania tego procesu cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony świata nauki, jak i pacjentów. Niestety, dotychczasowe badania w tym zakresie nie napawają optymizmem. Poniżej zostanie pokrótce przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczący tych najczęściej wymienianych suplementów.


Fot. pixabay.com

W opublikowanym przez Cochrane przeglądzie systematycznym piśmiennictwa dotyczącego pikolinianu chromu zidentyfikowano jedynie 9 badań z randomizacją przeprowadzonych w grupach osób z nadwagą lub otyłością. Suplementacja preparatami chromu w czasie trwającego 8–24 tygodni badania powodowała utratę 1 kg mc. więcej niż w grupie placebo. Jednak tylko 3 spośród analizowanych publikacji zawierały informacje o występowaniu działań niepożądanych, tym samym autorzy przeglądu nie byli w stanie ocenić bezpieczeństwa interwencji z zastosowaniem tej substancji. Jakość danych została oceniona jako niska i niewystarczająca do przedstawienia jednoznacznych rekomendacji w tym zakresie.

W opublikowanej metaanalizie 5 badań z randomizacją dotyczących zastosowania L-karnityny nie wykazano jej wpływu na zmniejszenie masy ciała. Wyniki pojedynczej metaanalizy obejmującej tak małą liczbę badań są jednak niewystarczające do jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii wpływu suplementacji L-karnityny na redukcję masy ciała. Równocześnie istnieją jednak obawy związane z bezpieczeństwem jej długotrwałego stosowania w związku z wykazanym w ostatnich latach przekształcaniem L-karnityny przez bakterie jelitowe w aterogenny tlenek trimetyloaminy, który może zwiększać ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Podobnie w przypadku zielonej kawy, a dokładniej jej ekstraktu, niska jakość danych uniemożliwia wiarygodną ocenę skuteczności tego suplementu w zmniejszeniu masy ciała. W metaanalizie 3 badań z randomizacją odnotowano co prawda istotny – zarówno statystycznie, jak i klinicznie – efekt w postaci większej o 2,5 kg redukcji masy ciała w grupie badanej w porównaniu z grupą placebo (w czasie 4–12 tyg.), jednak włączone do metaanalizy badania zostały ocenione jako badanie z randomizacją o dużym ryzyku błędu. Wiele aspektów wszystkich 3 badań, jak np. poprawność przebiegu randomizacji, zostało opisane w publikacjach źródłowych w sposób uniemożliwiający ocenę ryzyka wystąpienia błędu systematycznego. Tym samym wynik metaanalizy został uznany za niewiarygodny.

W dostępnym piśmiennictwie nie zostały odnalezione dobrej jakości badania wskazujące na skuteczność jakiegokolwiek innego suplementu diety w odniesieniu do korzystnego wpływu na redukcję masy ciała.

Piśmiennictwo

1. Tian H., Wang X., Guo X. i wsp.: Chromium picolinate supplementation for overweight or obese people. Cochrane Database Syst. Rev., 2013; 11: CD010 063
2. Del Vecchio F.B., Coswig V.S., Galliano L.M.: Comment on ‘The effect of (L-) carnitine on weight loss in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials’. Obes. Rev., 2017; 18 (2): 277–278
3. Koeth R.A., Wang Z., Levison B.S.: Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. Nat. Med., 2013; 19 (5): 576–585
4. Onakpoya I., Terry R., Ernst E.: The use of green coffee extract as a weight loss supplement: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. Gastroenterol. Res. Pract., 2011; pii: 382 852
5. Poddar K., Kolge S., Bezman L. i wsp.: Nutraceutical supplements for weight loss: a systematic review. Nutr. Clin. Pract., 2011; 26 (5): 539–552
6. Ríos-Hoyo A., Gutiérrez-Salmeán G.: New dietary supplements for obesity: what we currently know. Curr. Obes. Rep., 2016; 5 (2): 262–270
7. Dombrowski S.U., Knittle K., Avenell A. i wsp.: Long term maintenance of weight loss with non-surgical interventions in obese adults: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ, 2014; 348: g2646
13.09.2018

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.