Abaktal (pefloksacyna) - tabletki powlekane

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Chemioterapeutyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję pefloksacyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Abaktal
tabletki powlekane; 400 mg; 10 tabl.
Sandoz
32,10 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Abaktal?

Substancją czynną preparatu jest pefloksacyna. Jest to syntetyczny chemioterapeutyk, substancja o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną zaliczana jest do grupy leków zwanych fluorochinolonami. Mechanizm działania pefloksacyny polega na hamowaniu aktywności enzymu bakteryjnego niezbędnego do powstawania prawidłowej struktury kwasu nukleinowego (DNA) bakterii. Bakteryjne DNA ulega destabilizacji, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania podziałów i do śmierci komórki bakteryjnej. Pefloksacyna w porównaniu do cyprofloksacyny i ofloksacyny wykazuje nieco mniejszą aktywność. Po podaniu doustnym bardzo dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Abaktal?

Preparat jest wskazany w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę, takich jak:
• zakażenia układu oddechowego
• zakażenia układu moczowego
• zakażenia ucha, nosa i gardła
• zakażenia przewodu pokarmowego i dróg żółciowych
• zakażenia kości i stawów
• zakażenia skóry
• posocznica i zapalenie wsierdzia
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Pefloksacyna jest także skuteczna w leczeniu zakażeń i zapobieganiu im u chorych z osłabioną odpornością.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, pszenicę lub inne chinolony. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli:
• chorujesz na choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak np. padaczka lub miażdżyca mózgowych naczyń krwionośnych
• stosowanie innych leków z grupy chinolonów wywołało u Ciebie w przeszłości uszkodzenie ścięgna
• występuje u Ciebie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Nie stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Abaktal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat może powodować wystąpienie skórnych reakcji nadwrażliwości na światło. W okresie stosowania preparatu i co najmniej przez 6 dni po zakończeniu leczenia należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne lub UV (solarium, lampy kwarcowe). Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany na skórze, należy skonsultować się z lekarzem.
W okresie leczenia należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.
Preparat, podobnie jak inne fluorochinolony, zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia a niekiedy zerwania ścięgien (przypadki zerwania ścięgna Achillesa). Dotyczy to szczególnie osób w podeszłym wieku oraz osób stosujących równolegle kortykosteroidy. Jeżeli pojawi się bolesny obrzęk lub stan zapalny ścięgien należy unikać wysiłku fizycznego i skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu i kontynuować leczenie innym antybiotykiem.
W przypadku osób z myasthenia gravis należy zachować ostrożność.
Stosowanie preparatu może wywoływać reakcje nadwrażliwości. W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu.
Stosowanie preparatu może u niektórych osób zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek lub neuropatii czuciowej i/lub ruchowej. Jeżeli wystąpią drgawki, znaczne zaburzenia psychiczne lub objawy neuropatii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
W okresie leczenia należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i przyjmować dużą ilość płynów.
U osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami przepływu mózgowego, zmianami w strukturze mózgu lub udarem, należy zachować ostrożność.
U chorych na porfirię stosowanie preparatu może spowodować nasilenie objawów choroby. Jeżeli chorujesz na porfirię lub podejrzewasz taką możliwość koniecznie skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia lub innych zaburzeń dotyczących oka, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.
U osób z niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. Należy unikać stosowania preparatu u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu. Jego objawy kliniczne (takie jak np. wodniste stolce z krwią i śluzem, tępe, rozlane lub kolkowe bóle brzucha, gorączka, okresowe parcie na stolec) spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest w takim przypadku przeciwwskazane. W razie konieczności lekarz zastosuje odpowiednie leczenie farmakologiczne.
Ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii zaleca się kontrolę poziomu cukru u osób z cukrzycą stosujących insulinę lub leki hipolipemizujące i równolegle leczonych chinolonami.
Należy unikać długotrwałego stosowania antybiotyków, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych drobnoustrojów.
Odnotowano przypadki wydłużenia odstępu QT podczas stosowania innych leków z tej grupy.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera gluten, ale w znikomych ilościach; uznaje się, że jest bezpieczny dla osób z celiakią;
preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn. Ryzyko to jest dodatkowo zwiększone jeżeli równolegle spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Abaktal

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia i czynności wątroby chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.
Dorośli:
Zwykle stosuje się 400 mg 2 razy na dobę, co 12 godzin.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Pefloksacyna nie jest usuwana podczas dializy i nie należy przyjmować dodatkowej dawki po zakończeniu dializy.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. Należy unikać stosowania preparatu u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.
Sposób podawania:
Aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń żołądkowo jelitowych lek należy przyjmować z posiłkiem.

Czy można stosować Abaktal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
• sole żelaza i magnezu, leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin, preparaty dydanozyny zawierające magnez lub glin
• teofilinę
• doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę, acenokumarol)
• kortykosteroidy.
Równoległe stosowanie pefloksacyny z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi glin, solami magnezu i żelaza oraz połączeniami dydaonozyny z magnezem lub glinem, oraz z sukralfatem zmniejsza wchłanianie pefloksacyny stosowanej doustnie. Dlatego preparat należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub 4 do 6 godzin po przyjęciu tych leków. Pefloksacyna może zmniejszać metabolizm teofiliny w wątrobie i zwiększać jej stężenie w surowicy. Chinolony mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny); w przypadku równoległego stosowania tych leków lekarz może zalecić kontrolę parametrów krzepnięcia krwi. Nie zaleca się równoległego stosowania kortykosteroidów (zwłaszcza u osób po 60. roku życia, z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami stężenia lipidów), ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących ścięgien (zapalenie lub zerwanie ścięgna Achillesa).
Preparat może wpływać na wyniki badania oznaczenia stężenia opioidów w moczu (wynik fałszywie dodatni).
Pefloksacyna nie wpływa na oznaczenie stężenia glukozy w moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Abaktal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, brak łaknienia, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nadmierne pobudzenie i niepokój ruchowy, depresja, zaburzenia snu (senność, bezsenność, koszmary senne), splątanie, omamy, drżenia, drgawki, napady padaczkowe, stany psychotyczne, zaburzenia widzenia. Rzadko może wystąpić zapalenie jelit a bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się ciężką uporczywą lub krwistą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), którego przebieg może zagrażać życiu. Możliwe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. Mogą wystąpić: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby leukocytów, małopłytkowość, eozynofilia) oraz zaburzenia czynności nerek (wytrącanie się kryształów w moczu, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek), bóle mięśni i stawów, zapalenie i zerwanie ścięgien (ścięgna Achillesa). Możliwe reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne lub promieniowanie UV, a także ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie) i wstrząs anafilaktyczny. Bardzo rzadko oddzielanie się paznokci od łożyska.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające pefloksacyna

Abaktal (roztwór do infuzji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.