Efferalgan Vitamin C (kwas askorbinowy + paracetamol) - tabletki musujące

Preparat zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy oraz witaminę C.

Preparat zawiera substancję kwas askorbinowy + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Efferalgan Vitamin C
tabletki musujące; 1 tabl. zawiera: 330 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbinowego; 20 tabl.
UPSA SAS
11,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Efferalgan Vitamin C?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz witaminę C (kwas askorbinowy). Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Obok paracetamolu preparat zawiera witaminę C (kwas askorbinowy). Zawartość witaminy C pozwala uzupełnić jej niedobory, często występujące w przebiegu przeziębienia. Witamina C jest niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza). Po podaniu doustnym paracetamol i kwas askorbinowy dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po przyjęciu preparatu. Oba składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Efferalgan Vitamin C?

Preparat jest wskazany:
• w leczeniu objawowym stanów grypopodobnych i przeziębienia
• w bólach różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie i inne)
• przeciwgorączkowo.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
• z czynną, nieskutecznie leczoną chorobą wątroby
• z chorobą alkoholową
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• stosujących opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)
• z kamicą nerkową (dotyczy stosowania dużych dawek witaminy C, większych niż 1 g)
• u kobiet w I trymestrze ciąży
• u dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Efferalgan Vitamin C?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).

Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby (obejmujące ostre zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zwykle po 1.–2. dniach od podania leku, a maksymalne ich nasilenie występuje po 3.–4. dniach. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe.

Paracetamol może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych (w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona), które mogą prowadzić do zgonu. W przypadku pojawienia się wysypki, innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu (także leków zawierających alkohol). Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób:
• z zaburzeniami czynności wątroby, w tym z zespołem Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia)
• z zaburzeniami czynności nerek
• z chorobą alkoholową, przy nadmiernym spożyciu alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów alkoholowych codziennie)
• z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kacheksja)
• długotrwale niedożywionych
• z małymi rezerwami glutationu w wątrobie np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą
• odwodnionych
• z hipowolemią.

Jeżeli występują zaburzenia metabolizmu żelaza lub skłonność do powstawania kamieni moczowych, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią oraz jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera 330 mg sodu w 1 tabletce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek oraz osób będących na diecie o małej zawartości sodu;
• preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Efferalgan Vitamin C

Preparat ma postać tabletek musujących do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg (po 15. roku życia): zalecana dawka paracetamolu wynosi 10–15 mg/kg masy ciała co 4–6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 75 mg/kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych. Dawka jednorazowa zwykle 1–2 tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny. Zwykle nie stosuje się dawki większej niż 3 g paracetamolu na dobę (9 tabletek na dobę). W przypadku nasilonego bólu dawka może zostać zwiększona do 4 g paracetamolu na dobę (12 tabletek na dobę), co stanowi maksymalną dawkę dobową. Nie stosować więcej niż 4 g paracetamolu na dobę.

Stosując preparat u dzieci należy ustalić dawkę w zależności od masy ciała dziecka. Zalecana dawka jednorazowa wynosi 10 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, najlepiej co 6 godzin, nie częściej niż co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci o masie ciała 27–33 kg (ok. 8.–12. roku życia): jednorazowo 1 tabletka, w razie konieczności dawkę można powtarzać, najlepiej co 6 godzin, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dzieci o masie ciała 33–50 kg (ok. 12.–15. roku życia): jednorazowo 1–2 tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
W przypadku niewydolności nerek konieczne może być wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami (należy skonsultować się z lekarzem). Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min ale większy niż 10 ml/min nie stosować częściej niż co 6 godzin. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min nie stosować częściej niż co 8 godzin.

Preparat przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 27 kg.

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta, lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami.
U osób:
• dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
• z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, z zespołem Gilberta
• z długotrwałą chorobą alkoholową
• odwodnionych
• długotrwale niedożywionych
dawka maksymalna wynosi 2 g na dobę.

W przypadku niewydolności nerek konieczne może być wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami (należy skonsultować się z lekarzem). Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min ale większy niż 10 ml/min nie stosować częściej niż co 6 godzin. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min nie stosować częściej niż co 8 godzin.

Regularne stosowanie pozwoli uniknąć wahań nasilenia bólu i gorączki. U dzieci należy zachować równe odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami, zarówno w dzień jak i w nocy, najlepiej 6. godzinne, nie krótsze niż 4. godzinne. U dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży dłużej niż 3 dni.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu u dorosłych dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu, ani dłużej niż 3 dni w przypadku objawów przeziębienia lub grypy.

Sposób stosowania
Preparat jest przeznaczony do stosowania doustnego. Należy go przyjmować po wcześniejszym rozpuszczeniu tabletki w szklance wody. Nie należy żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.

Czy można stosować Efferalgan Vitamin C w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu u kobiet w pozostałym okresie ciąży jest ograniczone do sytuacji, gdy lekarz w indywidualnym przypadku uzna to za absolutnie konieczne. Należy wówczas ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w indywidualnym przypadku uzna on stosowanie leku za konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2. tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd lub zydowudyna.

Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Fenytoina może zmniejszać skuteczność działania paracetamolu i zwiększać ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. W okresie leczenia fenytoiną należy unikać dużych dawek paracetamolu oraz jego długotrwałego stosowania. Chorzy powinni być monitorowani pod kątem wystąpienia objawów toksycznego uszkodzenia wątroby.

Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu; konieczne może być zmniejszenie dawki paracetamolu.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Witamina C przyspiesza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Stosowanie dużych dawek witaminy C z deferoksaminą może zwiększać toksyczność żelaza i prowadzić do niewydolności serca.

Stosowanie dużych dawek witaminy C może mieć wpływ na odczyn moczu (możliwe zmiany
składu i pH moczu).

Witamina C może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi lub w moczu, oznaczanie krwi utajonej w kale).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Efferalgan Vitamin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Działania niepożądane paracetamolu występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek (kolka nerkowa, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, zmiana wartości parametru INR charakteryzującego proces krzepnięcia krwi), zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności). Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, które mogą prowadzić do zgonu. W przypadku pojawienia się wysypki, innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Witamina C może powodować zmianę zabarwienia moczu. Duże dawki kwasu askorbinowego (większe niż 1 g) mogą niekiedy przyczyniać si ę do rozwoju kamicy szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas askorbinowy + paracetamol

Apap ból i gorączka C plus (tabletki musujące)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.