×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Infanrix-DTPa (toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy) - zawiesina do wstrzykiwań

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Infanrix-DTPa zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny krztuścowe (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej, 8 µg pertaktyny); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml GlaxoSmithKline Biologicals – Belgia 102.03

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r.

Preparat zawiera substancję: toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Lek dostępny na receptę

Co to jest Infanrix-DTPa?

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkowe antygeny krztuśca.

Co zawiera i jak działa Infanrix-DTPa?

Szczepionka DTPa (z ang. Diphtheria, Tetanus, Pertussis) jest szczepionką skojarzoną przeciw błonicy (D), tężcowi (T) i krztuścowi (P), zawierającą bezkomórkową postać antygenów krztuśca (co oznaczono w nazwie jako „a” z ang. acellular – bezkomórkowy). Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy oraz 3 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca: toksoid krztuścowy, hemaglutyninę włókienkową oraz pertaktynę. Toksoid jest toksyną bakteryjną, która w procesie przygotowywania szczepionki została pozbawiona właściwości toksycznych, lecz nadal zdolna jest do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Toksoidy i antygeny bezkomórkowe zostały adsorbowane (skoncentrowane i unieruchomione) na wodorotlenku glinu. Wodorotlenek glinu dodatkowo wzmacnia odpowiedź immunologiczną.

Szczepionkę stosuje się w celu uzyskania swoistej odporności i zapobiegania zachorowaniom na błonicę, tężec i krztusiec. Szczepionka ma za zadanie spowodować wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest wytworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. Dzięki mechanizmom pamięci immunologicznej, u osób, u których wystąpi oczekiwana odpowiedź na szczepienie, reakcja układu odpornościowego podczas następnego kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym będzie szybka i swoista, co zmniejszy ryzyko wystąpienia zachorowania.

Czynne uodpornienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi jest uzyskiwane po wykonaniu szczepienia podstawowego, według schematu obejmującego 3 dawki pierwotne oraz 1 dawkę uzupełniającą, zgodnie z Programem Sczepień Ochronnych. Należy jednak pamiętać, że swoista odporność maleje z czasem i dlatego oprócz szczepienia podstawowego konieczne są szczepienia przypominające. Szczepionka spełnia wymagania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Kiedy stosować Infanrix-DTPa?

Preparat jest wskazany do stosowania zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych:

• do czynnego uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 2. miesiąca życia (szczepienie podstawowe)

• jako dawka przypominająca u dzieci w 6. roku życia, które wcześniej otrzymały 3 lub 4 dawki szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej bezkomórkowy (DTPa) lub pełnokomórkowy (DTPw) antygen krztuśca.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem czasowym do podania szczepionki jest ostra lub ciężka choroba przebiegająca z gorączką (łagodne zakażenia nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki).

Przeciwwskazaniem do podania szczepionki jest:

• nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej bezkomórkowy (DTPa) lub pełnokomórkowy (DTPw) antygen krztuśca lub po podaniu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi (DT)

• encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (w takim przypadku należy zrezygnować ze szczepienia przeciw krztuścowi i kontynuować cykl szczepień szczepionkami przeciwko błonicy i tężcowi).

Nie podawać dzieciom po 7. roku życia. W tej grupie wiekowej zalecane jest podawanie mniejszej dawki toksoidu błoniczego.

Nie podawać szczepionki donaczyniowo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Infanrix-DTPa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Szczepienie należy poprzedzić badaniem lekarskim. Należy poinformować lekarza, jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły działania niepożądane.

Jeżeli którykolwiek z niżej wymienionych objawów wystąpił po szczepieniu zawierającym antygeny krztuśca, podanie następnej dawki szczepionki zawierającej składnik krztuścowy jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem (np. w sytuacjach znacznego narażenia na zachorowanie na krztusiec):

• gorączka 40°C lub wyższa, niewywołana innymi czynnikami, w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki

• utrata świadomości z objawami zaburzeń krążeniowo-oddechowych (zapaść) lub epizod hipotoniczno-hiporeaktywny (zmniejszenie reaktywności na bodźce, bladość, wiotkość) w ciągu 48 godzin po szczepieniu

• nieukojony, ciągły płacz trwający co najmniej 3 godziny, który wystąpił do 48 godzin po szczepieniu

• drgawki gorączkowe lub bez gorączki, które wystąpiły w ciągu 3 dni po szczepieniu.

U niemowląt i dzieci z nowo rozpoznanymi lub postępującymi ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi decyzję o podaniu szczepionki lub odroczeniu szczepienia podejmie lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka.

Występowanie drgawek gorączkowych lub drgawki u członków rodziny nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia.

U osób z upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna na szczepienie może nie być wystarczająca. Jednakże zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.

Szczepionka podawana jest przez kwalifikowany personel medyczny. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują rzadko, lecz mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiedniego leczenia.

Przez 30 minut po szczepieniu dziecko powinno pozostawać pod obserwacją personelu medycznego.

U osób wrażliwych po szczepieniu, a nawet przed nim, może wystąpić reakcja psychogenna w odpowiedzi na ukłucie igłą, która przejawia się omdleniem. Omdleniu mogą towarzyszyć przemijające zaburzenia widzenia, zaburzenia czuciowe (parestezje) i toniczno-kloniczne ruchy kończyn. Jeżeli podejrzewasz możliwość wystąpienia takiej reakcji, poinformuj o tym personel medyczny, aby mógł zapobiec potencjalnym urazom związanym z nagłym omdleniem.

Szczepionka podawana jest domięśniowo i u osób, u których występuje małopłytkowość lub zaburzenia krzepnięcia krwi może spowodować krwawienie; należy zachować ostrożność.

U wcześniaków urodzonych w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej, szczególnie jeśli występowały u nich objawy niedojrzałości układu oddechowego, podanie szczepionki wiąże się z ryzykiem wystąpienia bezdechu. Konieczne jest monitorowanie czynności oddechowych przez 48–72 godzin po szczepieniu. Szczepienie tej grupy niemowląt przynosi znaczne korzyści i dlatego nie zaleca się rezygnacji ze szczepienia ani jego odraczania.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Szczepionka przeznaczona do stosowania wyłącznie u dzieci.

Dawkowanie preparatu Infanrix-DTPa

Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do podań domięśniowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Schemat dawkowania powinien być zgodny z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Podstawowy schemat szczepienia obejmuje 4 dawki, z czego 3 po 0,5 ml stanowią szczepienie pierwotne, a 1 dawka 0,5 ml podawana w 2. roku życia stanowi dawkę uzupełniającą.

Dawka przypominająca powinna być podana w 6. roku życia, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Sposób podawania leku:

Preparat powinien być podawany głęboko domięśniowo. Zaleca się, aby kolejna dawka była podawana w inne miejsce. Nie wolno podawać preparatu dożylnie. Przez 30 minut po szczepieniu dziecko powinno pozostawać pod obserwacją personelu medycznego.

Czy można stosować Infanrix-DTPa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Szczepionka przeznaczona do stosowania wyłącznie u dzieci.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparat może być podawany z innymi szczepionkami pediatrycznymi, o ile zaistnieje taka konieczność. Zawsze należy stosować się do obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych.

W przypadku jednoczesnego podawania innych szczepionek, wstrzyknięcia należy wykonywać w inne miejsca ciała, przy użyciu osobnych strzykawek i igieł.

Nie wolno mieszać preparatu z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Wyjątek stanowi szczepionka Hiberix (przeciwko Haemophilus influenzae typ b).

Podobnie jak w przypadku innych szczepień, u osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź immunologiczna na szczepienie może nie być wystarczająca.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Infanrix-DTPa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania szczepionki są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej występowały: reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i ból oraz gorączka, rozdrażnienie i senność. Często możliwe: brak apetytu, niepokój, nietypowy płacz, biegunka, wymioty, świąd, obrzęk w miejscu podania o średnicy większej niż 5 cm. Niezbyt często: ból głowy, kaszel, zapalenie oskrzeli, wysypka, stwardnienie lub inne odczyny w miejscu podania, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, niekiedy obejmujący sąsiedni staw, gorączka powyżej 39°C. Rzadko lub bardzo rzadko: pokrzywka, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.

Ponadto, możliwe jest wystąpienie poniższych działań niepożądanych, dla których nie określono częstości ich występowania: małopłytkowość, utrata świadomości z objawami zaburzeń krążeniowo-oddechowych (zapaść), zespół hipotensyjno-hiporeaktywny (stan podobny do wstrząsu), drgawki gorączkowe lub bez gorączki w ciągu 2–3 dni po szczepieniu, zaburzenia oddechowe, bezdech u wcześniaków urodzonych w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Adacel (zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce)
Boostrix (zawiesina do wstrzykiwań)
Tdap Szczepionka SSI (zawiesina do wstrzykiwań)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.