Nolicin - tabletki

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie z grupy fluorochinolonów. Chemioterapeutyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję norfloksacyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nolicin
tabletki; 400 mg; 20 tabl.
Krka
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Nolicin - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest norfloksacyna. Jest to syntetyczny chemioterapeutyk, substancja o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną zaliczana jest do grupy leków zwanych fluorochinolonami. Mechanizm działania norfloksacyny polega na hamowaniu działania enzymów bakteryjnych niezbędnych do powstawania prawidłowej struktury kwasu nukleinowego (DNA) bakterii, a przez to na uniemożliwieniu namnażania się bakterii. Jest lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych tlenowymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi, zwłaszcza zakażeń układu moczowego. Zakres działania bakteriobójczego obejmuje: Enterobacter, Escherichia coli, Campylobacter, Haemophilus, Klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, Proteus, Pseudomonas, metycylino wrażliwe szczepy Staphylococcus, Salmonella, Shigella, Vibrio. Drobnoustroje oporne na norfloksacynę: Enterococcus spp. (inne niż E. faecalis), metycylino oporne szczepy Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter, Actinomyces, Clostridium (inne niż C. perfringens), Bacteroides, Fusobacterium. Częstość występowania oporności może się różnić, dlatego ważne jest uzyskanie lokalnej informacji na temat oporności bakterii na danym terytorium.

Kiedy stosować Nolicin - tabletki?

Preparat jest wskazany:
• w leczeniu ostrych i przewlekłych zakażeń dolnych dróg moczowych
• w leczeniu przewlekłego bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego
• zapobiegawczo w często nawracających zakażeniach dróg moczowych
• zapobiegawczo i w leczeniu bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego (biegunka podróżnych)
• w zapobieganiu zakażeniom bakteriami Gram-ujemnymi u chorych o upośledzonej odporności.

Kiedy nie stosować preparatu Nolicin - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne fluorochinolony. Nie możesz także stosować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie można stosować preparatu u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nolicin - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
• choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, obniżony próg drgawkowy, drgawki w wywiadzie)
• zaburzenia rytmu serca lub istnieje ryzyko ich wystąpienia (wydłużenie odcinka QTc w EKG w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, bradykardia, zaburzenia rytmu, stosowanie leków przeciwarytmicznych)
• choroby ścięgien, związane z wcześniejszym leczeniem chinolonami
miastenię (nużliwość mięśni)
• niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
lub jakąkolwiek inną chorobę przewlekłą, zaburzenia metaboliczne czy nadwrażliwość na leki.
U osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (w tym z padaczką) nie należy stosować preparatu ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych powikłań ze strony układu nerwowego. U tych osób tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści i ewentualnie stwierdzić bezwzględną koniczność stosowania preparatu gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić drgawki.
Preparat, podobnie jak inne fluorochinolony, może powodować zapalenie lub uszkodzenie ścięgien (przypadki zerwania ścięgna Achillesa), zwłaszcza u osób starszych oraz stosujących glikokortykosteroidy. Jeżeli pojawi się bolesny obrzęk lub stan zapalny ścięgien należy zaprzestać stosowania preparatu, unikać wysiłku fizycznego i obciążania kończyny i skonsultować się z lekarzem.
U chorych na nużliwość mięśni (mysthenia gravis) istnieje ryzyko zaostrzenia przebiegu.
Możliwe są reakcje nadwrażliwości (niekiedy nawet po jednorazowym przyjęciu preparatu), w tym szczególnie niebezpieczne reakcje anafilaktyczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W trakcie stosowania preparatu należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne lub UV (solarium, lampy kwarcowe). Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości na światło (reakcje przypominające oparzenia słoneczne). W przypadku wystąpienia tego reakcji tego typu należy zaprzestać stosowania preparatu.
Stosowanie preparatu o osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej jest możliwe tylko po ocenieniu przez lekarza w każdym przypadku stosunku ryzyka do korzyści. U tych osób istnieje ryzyko hemolizy (nieodwracalnego uszkodzenia krwinek). W przypadku stosowania preparatu u tych osób należy zachować ostrożność i obserwować czy nie występują objawy hemolizy (odpowiednie badania laboratoryjne).
Bardzo rzadko norfoksacyna może powodować zmiany w EKG (wydłużenie odcinka QTc) lub arytmię, dlatego osoby zagrożone wystąpieniem zaburzeń rytmu serca powinny zachować ostrożność. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, u których występuje zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia) lub zmniejszona częstość serca (bradykardia), a także osoby stosujące leki przeciwarytmiczne. Osoby stosujące cyzapryd, erytromycynę, leki przeciwpsychotyczne lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne u których występuje lub występowało w przeszłości wydłużenie odcinka QTc w EKG powinny zachować szczególną ostrożność.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu ze względu na niedostateczną ilość badań dotyczących bezpieczeństwa (ryzyko artropatii stawów).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może powodować takie działania niepożądane jak senność, wydłużenie czasu reakcji, które mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych, zwłaszcza jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol. W okresie leczenia chorzy powinni zaprzestać spożywania alkoholu. Należy skonsultować się z lekarzem, który oceni zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych na podstawie reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkowanie preparatu Nolicin - tabletki

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Zwykle 400 mg 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1600 mg. Czas trwania leczenia określi lekarz. Zwykle czas trwania leczenia zależy od wskazania i wynosi: w zapaleniu pęcherza moczowego u kobiet 3-7 dni; w nawracającym zapaleniu pęcherza moczowego 14 dni; w przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego do 12 tygodni; w zapobieganiu często nawracającym zapaleniom pęcherza moczowego u kobiet wiele miesięcy (stosuje się wtedy 400 mg 1 raz na dobę, wieczorem).
Dorośli z zaburzeniami czynności nerek:
Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek. W przypadku lekkiej i umiarkowanej niewydolności nerek zmiana dawkowania zwykle nie jest konieczna, natomiast w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (gdy stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 400 µmol/l) lekarz zmniejszy dawkę dwukrotnie lub zaleci dwukrotne wydłużenie czasu między kolejnymi dawkami.
Sposób podawania leku:
Stosować doustnie. Popijać wodą. Nie popijać mlekiem ani jogurtem. Preparaty zawierające żelazo lub cynk, preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające magnez lub glin, preparaty zawierające sukralfat oraz przetwory mleczne nie powinny być przyjmowane przez 3 godziny przed i przez 2-3 godzin po przyjęciu preparatu.

Czy można stosować Nolicin - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
• preparaty wielowitaminowe i inne leki zawierające żelazo lub cynk
• leki zobojętniające sok żołądkowy
• leki zawierające magnez lub glin
• sukralfat
• leki przeciwretrowirusowe (np. dydanozyna)
• pochodne ksantyny (np. teofilinę, pentoksyfilinę)
• kofeinę
• niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, fenbufen)
• cyklosporynę
• doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)
• glibenklamid (sulfonylomcznik)
• probenecyd
• nitrofurantoinę
• metoklopramid.
Równoległe stosowanie norfloksacyny z preparatami wielowitaminowymi, lekami i produktami zawierającymi żelazo lub cynk, magnez lub glin (np. preparaty zobojętniające sok żołądkowy), dużymi ilościami produktów mlecznych oraz sukralfatem i lekami przeciwretrowirusowymi(dydanozyna) zmniejsza wchłanianie norfloksacyny stosowanej doustnie. Dlatego preparatów tych nie należy stosować w ciągu 2 godz. przed i 2 godz. po przyjęciu norfloksacyny. Ograniczenia te nie dotyczą leków zmniejszających produkcję soku żołądkowego z grupy blokerów receptora H2 (np. ranitydyna). Stosowanie z teofiliną może zwiększać stężenie teofiliny we krwi i w rzadkich przypadkach powodować jej działania niepożądane, mogące stanowić zagrożenie życia. W razie konieczności stosowania obu leków lekarz zaleci monitorowanie stężenia teofiliny we krwi. Nitrofurantoina może zmniejszać działanie przeciwbakteryjne preparatu. W przypadku stosowania preparatu z kofeiną zmniejsza się wydalanie kofeiny i wydłuża okres jej półtrwania we krwi. Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne (fenbufen) w połączeniu z preparatem mogą spowodować wystąpienie drgawek. Należy unikać równoległego ich stosowania. Stosowanie preparatu z cyklosporyną zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne kontrolowanie stężenia cyklosporyny w surowicy krwi i ewentualną modyfikację jej dawkowania). Stosowanie preparatu z warfaryną może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne oznaczanie parametrów krzepnięcia krwi a szczególnie czasu protrombinowego). Preparat może zwiększać stężenie lub nasilać działanie: glibenklamidu (sulfonyloocznika), co może spowodować ciężką hipoglikemię (w razie konieczności równoległego stosowania obu leków lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Probenecyd zmniejsza wydalanie norfloksacyny, nie wpływając na jej stężenie we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nolicin - tabletki?

Jak każdy lek, również Nolicin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do najczęstszych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zgaga, bóle i zawroty głowy oraz wysypka. Osoby w podeszłym wieku mogą odczuwać zmęczenie, senność i splątanie. Rzadziej może wystąpić: brak łaknienia, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, pobudzenie, zwiększona aktywność psychomotoryczna, euforia, splątanie, depresja, omamy, reakcje lękowe, szumy uszne, łzawienie, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AST, ALT) i stężenia bilirubiny, eozynofilia, osłabienie, gorączka, bóle mięśni i stawów. Mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka, zapalenie wątroby) oraz zapalenie trzustki. Rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się ciężką uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), którego przebieg bardzo rzadko może zagrażać życiu. Możliwa nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, duszność, pokrzywka, zapalenie naczyń, zapalenie stawów, śródmiąższowe zapalenie nerek. Do bardzo rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: silny obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny a także zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry i mogące zagrażać życiu zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka). Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Możliwe osłabienie mięśni, zapalenia i zerwania ścięgien (głównie ścięgna Achillesa), nasilenie objawów miastenii, niewydolność nerek, grzybice pochwy. Możliwe zaburzenia układu nerwowego (polineuropatia, zespół Gillain i Barre, reakcje psychotyczne, drgawki, drżenia, drgawki miokloniczne, parestezje, zaburzenia widzenia) a także zaburzenia hematologiczne takie jak: niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna), małopłytkowość, neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów w morfologii krwi. U niektórych osób, zwłaszcza z istniejącymi czynnikami ryzyka, mogą wystąpić komorowe zaburzenia rytmu i zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QTc). U dzieci możliwe artropatie stawów.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające norfloksacyna

Chibroxin (krople do oczu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta