Apo-Feno 200M - kapsułki twarde

Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

Preparat zawiera substancję fenofibrat

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apo-Feno 200M
kapsułki twarde; 200 mg (1 kaps. zawiera 200 mg mikronizowanego fenofibratu); 30 kaps.
Aurovitas Pharma
18,95 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
6,19 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2022 r.

Co zawiera i jak działa Apo-Feno 200M - kapsułki twarde?

Substancją czynną preparatu jest fenofibrat. Jest to substancja należąca do grupy leków nazywanych fibratami, które są stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipidów (cholesterolu, triglicerydów) we krwi. Ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL) związane jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w tym choroby niedokrwiennej serca. Fibraty na drodze mechanizmów molekularnych aktywują w komórkach wątroby syntezę białek i enzymów kluczowych dla gospodarki lipidowej, co powoduje zmiany metabolizmu lipoprotein (cząsteczek białkowo-lipidowych). Efektem takiego działania fibratów jest zmniejszenie stężenia lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości co oznacza zmniejszenie cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi. Dodatkowo zwiększeniu ulega stężenie lipoprotein o dużej gęstości (HDL) we krwi, które mają działanie ochronne dla ścian naczyń tętniczych. Fibraty są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz hipertriglicerydemii. Fibraty zmniejszają częstość incydentów sercowo-naczyniowych.

Kiedy stosować Apo-Feno 200M - kapsułki twarde?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· ciężkiej hipertrójglicerydemii z normalnym lub niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL)
· mieszanej hiperlipidemii, jeżeli stosowanie leków z grupy statyn jest przeciwwskazane lub jeśli nie są one tolerowane
· mieszanej hiperlipidemii u osób należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.
Preparat należy stosować jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała), kiedy okażą się one niewystarczające.

Kiedy nie stosować preparatu Apo-Feno 200M - kapsułki twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie:
· ciężka niewydolność wątroby
· ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min)
· choroby pęcherzyka żółciowego (kamica, zapalenie pęcherzyka żółciowego)
· przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki, z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki w przebiegu ciężkiej hipertriglicerydemii
· nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne po stosowaniu fibratów lub substancji o podobnej strukturze chemicznej, np. ketoprofenu
· hiperlipoproteinemia typu I, ze zwiększonym stężeniem chylomikronów i triglicerydów w osoczu, lecz z prawidłowym stężeniem lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL).
Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Feno 200M - kapsułki twarde?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy zastosować leczenie niefarmakologiczne tj. zachowanie odpowiedniej diety o małej zawartości lipidów, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej. Odpowiednia dieta powinna być kontynuowana w okresie stosowania preparatu. Należy także wdrożyć leczenie wszelkich chorób, które mogą być przyczyną występowania zaburzeń lipidowych takich jak: cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, choroba alkoholowa.
Osoby, u których występuje niedoczynność tarczycy oraz osoby chore na cukrzycę powinny pozostawać pod ścisłą opieką lekarską.
Poinformuj lekarza jeżeli stosujesz moczopędne leki tiazydowe, beta blokery lub hormonalne preparaty antykoncepcyjne oraz estrogeny. Leki te mogą powodować zwiększenie stężenia lipidów we krwi.
Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek. Zwykle na początku leczenia lekarz zaleci kontrolowanie stężenia kreatyniny we krwi. Jeżeli przekroczy ono znacząco górną granicę normy lekarz zaleci zmniejszenie stosowanej dawki preparatu lub zaprzestanie jego stosowania. Zmniejszenie dawki preparatu może być także konieczne u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek.
Fenofibrat może zwiększać wydzielanie cholesterolu z żółcią co może prowadzić do rozwoju kamicy żółciowej. U osób, u których występuje kamica żółciowa stosowanie preparatu nie jest zalecane.
Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej oraz na zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy nie należy stosować preparatu równolegle z innymi lekami z grupy fibratów.
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u chorych z zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz zaleci regularne (co 3 miesiące) badania czynności wątroby. Stosowanie preparatu może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oznaczanej w badaniach laboratoryjnych krwi. Zwykle jest ono łagodne i przemijające. W przypadku wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz (aminotransferaza AST lub ALT), jeżeli oznaczona wartość 3–krotnie przekroczy górną granicę normy, lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu.
Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zapalenia trzustki. Jeżeli wystąpią objawy takie jak: silny ból w środkowej części brzucha, niekiedy także w plecach, wzdęcia, wymioty, znaczne osłabienie należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą towarzyszyć zapaleniu trzustki. Ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki jest zwiększone u osób, u których stwierdzono kamienie żółciowe lub złogi w drogach żółciowych. Szczególną ostrożność należy zachować u osób, u których w przeszłości wystąpiło zapalenie trzustki.
Preparat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe konieczna jest regularna kontrola parametrów krzepnięcia krwi.
Fenofibrat, podobnie jak inne fibraty, może powodować uszkodzenie mięśni i bardzo rzadko wystąpienie rabdomiolizy, zespołu objawów związanych z uszkodzeniem i rozpadem mięśni. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Rabdomioliza może stanowić zagrożenie życia, w bardzo rzadkich przypadkach prowadząc do śmierci. Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą występować bez powikłań, lecz mogą także być związane z wystąpieniem i rozwojem rabdomiolizy i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu. Objawom tym towarzyszy, wykrywalna w badaniach laboratoryjnych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. W przypadku znacznie zwiększonej aktywności CK (ponad 5 razy przekroczona górna granica wartości prawidłowych) lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu.
Szczególną ostrożność należy zachować u chorych, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy:
· w podeszłym wieku (powyżej 70 lat)
· z zaburzoną czynnością nerek
· ze zmniejszonym stężeniem albumin we krwi (z hipoalbuminemią) np. w przebiegu zespołu nerczycowego
· z niedoczynnością tarczycy
· z dziedzicznymi chorobami mięśni
· u których w przeszłości stosowanie leków z grupy statyn lub fibratów spowodowało działania niepożądane ze strony mięśni
· nadużywających alkoholu.
Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że należysz, do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści związanych z leczeniem i podejmie stosowną decyzję. Może zalecić Ci częstsze wykonywanie badań laboratoryjnych i pozostawanie pod ścisłą kontrolą.
Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy zwiększa się znacząco w przypadku równoległego stosowania innych fibratów lub leków z grupy statyn, zwłaszcza jeżeli w przeszłości występowały choroby mięśni.
Rzadko, mogą wystąpić ostre skórne reakcje nadwrażliwości, powodujące konieczność leczenia szpitalnego.
Nie ma wystarczających i kompletnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci. Stosowanie preparatu u dzieci jest przeciwwskazane.
U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Lekarz zaleci okresowe badania stężenia lipidów we krwi (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, triglicerydy). Jeżeli po 3 miesiącach leczenia stężenie lipidów nie zmniejszy się wystarczająco lekarz zaleci dodatkowe lub inne leczenie.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma doniesień dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Apo-Feno 200M - kapsułki twarde

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku, połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej i reakcji chorego na leczenie. W okresie leczenia należy stosować (kontynuować) standardową dietę o małej zawartości lipidów a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.
Dorośli:
Zalecana dawka początkowa: 1 kapsułka (100 mg) 1 raz na dobę. W razie konieczności, po upływie 4–8 tygodni lekarz zadecyduje o zwiększeniu dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi: 3 kapsułki preparatu Apo-Feno po 100 mg (300 mg) w 3 dawkach podzielonych (100 mg rano, 100 mg w południe i 100 mg wieczorem) lub 1 kapsułka preparatu Apo-Feno 200 M (200 mg) w dawce pojedynczej.
U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia kreatyniny we krwi i w zależności od wyników zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki preparatu. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/min ale większy niż 20 ml/min należy zachować ostrożność. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min stosownie preparatu jest przeciwwskazane.
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u chorych z zaburzeniami czynności wątroby.

Czy można stosować Apo-Feno 200M - kapsułki twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie ma odpowiednich badań dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie preparatu w ciąży jest przeciwwskazane, o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· fibraty
· statyny
· leki przeciwzakrzepowe
· leki immunosupresyjne, w tym cyklosporynę
· żywice jonowymienne (cholestyramina, kolestypol).
Fenofibrat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna) i powodować wydłużenie czasu protrombinowego, powodując ryzyko krwawień. U chorych stosujących takie leczenie skojarzone konieczne jest oznaczanie parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego) z częstotliwością zaleconą przez lekarza. Lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawki leków przeciwzakrzepowych.
Równoległe stosowanie innych fibratów lub statyn nie jest zalecane. W razie konieczności takiego leczenia wymagane jest zachowania szczególnej ostrożności ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niepokojące objawy ze strony mięśni i pozostawać pod ścisłą opieką lekarską.
W przypadku stosowania leków immunosupresyjnych, w tym cyklosporyny, zwiększa się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Czynność nerek musi być ściśle monitorowana, a jeżeli wystąpią zaburzenia czynności nerek lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.
Równolegle stosowane żywice jonowymienne (cholestyramina, kolestypol) mogą zmniejszać wchłanianie fenofibratu. Preparat powinien być przyjmowany co najmniej 1 godzinę przed lub 4-6 godzin po przyjęciu żywicy jonowymiennej.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apo-Feno 200M - kapsułki twarde?

Jak każdy lek, również Apo-Feno może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem gazów), umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.
Niezbyt często mogą wystąpić: bóle głowy, choroba zakrzepowo-zatorowa (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył głębokich), zapalenie trzustki, rozwój kamieni żółciowych, świąd, wysypka, pokrzywka, rozsiane bóle mięśni, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni, zaburzenia potencji, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.
Rzadko mogą wystąpić: łysienie, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby leukocytów, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy krwi, zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy krwi.
Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: śródmiąższowe choroby płuc, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa), rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych).

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fenofibrat

Biofibrat (kapsułki twarde) Fenardin (kapsułki twarde) Grofibrat (kapsułki twarde) Grofibrat 200 (kapsułki twarde) Grofibrat M (kapsułki twarde) Grofibrat S (tabletki powlekane) Lipanthyl 200 M (kapsułki) Lipanthyl 267 M (kapsułki) Lipanthyl NT 145 (tabletki powlekane) Lipanthyl Supra 160 (tabletki powlekane) Lipanthyl Supra 215 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta