Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór

Lek z grupy beta-blokerów stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego).

Preparat zawiera substancję betaksolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Optibetol 0,5%
krople do oczu, roztwór; 5 mg/ml; 5 ml
Polfa Warszawa
8,03 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
4,65 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2022 r.

Co zawiera i jak działa Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest betaksolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Preparaty z tej grupy stosowane są głównie jako leki przeciwnadciśnieniowe i w przebiegu chorób układu sercowo–naczyniowego. W postaci kropli do oczu betaksolol jest stosowany miejscowo, do worka spojówkowego, gdzie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Ponadto betaksolol powoduje zwiększenie przepływu krwi w oku (perfuzji). Nie powoduje zwężenia źrenicy ani skurczu mięśni akomodacyjnych.
Z worka spojówkowego betaksolol dobrze przenika przez rogówkę uzyskując duże stężenie w strukturach oka. Może być wchłaniany do krwi i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Początek działania betaksololu występuje w ciągu 30 minut, a działanie maksymalne w ciągu 2 godzin po podaniu miejscowym do oka.

Kiedy stosować Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór?

Preparat jest wskazany:
· w stanach podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
· w przypadku jaskry z otwartym kątem przesączania.

Kiedy nie stosować preparatu Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· bradykardia zatokowa
· zespół chorego węzła zatokowego
· blok zatokowo-przedsionkowy
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, u chorych bez stymulatora serca
· wstrząs kardiogenny
· objawowa niewydolność serca
· ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz inne reaktywne choroby dróg oddechowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.
Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo (do worka spojówkowego) mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Aby zminimalizować ogólnoustrojowe wchłanianie preparatu zaleca się zamknięcie powieki i uciśnięcie palcem przewodu nosowo-łzowego przez ok. 2 minuty po podaniu leku.
Należy zachować ostrożność u osób z chorobami serca (takimi jak np. choroba niedokrwienna serca, dławica naczynio-skurczowa Prinzmetala, niewydolność serca), u osób z niedociśnieniem tętniczym oraz stosujących leki z grupy beta-blokerów. W tych grupach chorych lekarz rozważy możliwość innego sposobu leczenia. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu należy zachować ostrożność i pozostawać pod obserwacją lekarską. W razie wystąpienia działań niepożądanych lub nasilenia objawów choroby serca należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u chorych z blokiem serca I stopnia; preparat może wpływać na zmniejszenie szybkości przewodzenia bodźców w sercu.
Stosowanie preparatu u chorych z zaburzeniami krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe) wymaga zachowania ostrożności.
Podanie leków z grupy beta-blokerów w postaci kropli do oczu, może sporadycznie spowodować wystąpienie napadu astmy lub zaburzeń oddechowych u chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u chorych z łagodną lub umiarkowaną astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie z zastosowaniem preparatu. Należy zachować ostrożność ponieważ stosowanie beta-blokerów w tej grupie chorych może spowodować zwiększenie oporu w drogach oddechowych i zespół zaburzeń oddechowych.
Chorzy na cukrzycę oraz osoby zagrożone wystąpieniem hipoglikemii (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) powinni zachować szczególną ostrożność ponieważ leki z grupy beta-blokerów mogą maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca. Należy zachować ostrożność u osób, u których podejrzewana jest nadczynność tarczycy, zwłaszcza nie wolno nagle przerywać stosowania beta-blokerów, gdyż mogłoby to spowodować nasilenie tachykardii i wystąpienie przełomu tarczycowego.
W przypadku chorób rogówki należy zachować ostrożność ponieważ beta-blokery mogą powodować suchość oczu.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi beta-blokerami przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), z powodu ryzyka nasilenia działania i działań niepożądanych, w tym poważnych działań niepożądanych dotyczących serca. Chory powinien pozostawać pod obserwacją lekarską.
Leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs anafilaktyczny). Możliwe jest zmniejszenie skuteczności stosowanej wówczas adrenaliny. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u chorych z atopowym zapaleniem skóry oraz u osób ze skłonnościami do reakcji alergicznych.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów. Konieczne może być wcześniejsze stopniowe zaprzestanie stosowania preparatu (decyzję podejmie lekarz).
U chorych z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania nie należy stosować preparatu w monoterapii, lecz równocześnie z preparatem zwężającym źrenicę (celem leczenia w tej grupie chorych jest otwarcie kąta poprzez zwężenie źrenicy po podaniu odpowiedniego leku; betaksolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na źrenicę).
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Zwykle stosuje się 1 kroplę 2 razy na dobę do worka spojówkowego.
Dzieci:
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.
Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu.
Preparat należy zakraplać do worka spojówkowego. Po wkropleniu zaleca się zamknięcie powieki i uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego przez ok. 2 minuty, aby zmniejszyć wchłanianie leku i zapobiec wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać 10–15 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Czy można stosować Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

Czy można stosować ten preparat w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest równolegle z niżej wymienionymi lekami (podawanymi ogólnie), ze względu na ryzyko nasilenia działania prowadzącego do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii) oraz znacznego niedociśnienia tętniczego:
· beta-blokery (inna nazwa: leki beta-adrenolityczne)
· antagoniści kanałów wapniowych
· leki przeciwarytmiczne, w tym amiodaron
· glikozydy naparstnicy
· parasympatykomimetyki
· leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak np. rezerpina, klonidyna, metylodopa, guanetydyna, guanfacyna.
W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.
Betaksolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na źrenicę, jednakże podawanie betaksololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy.
Nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Optibetol 0,5% - krople do oczu, roztwór?

Jak każdy lek, również Optibetol 0,5% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: często uczucie dyskomfortu; niezbyt często: łzawienie; rzadko: zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie, świąd, punktowe przebarwienia rogówki, zapalenie rogówki, nadwrażliwość na światło, anizokoria (różna średnica źrenic).
Rzadko możliwe działania ogólnoustrojowe, w tym: bóle głowy, bezsenność, depresja, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), duszność, astma, łysienie.
Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo, do worka spojówkowego, mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia następujących działań niepożądanych: hipoglikemia, bezsenność, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, nasilenie objawów miastenii (w tym opadanie powiek), parestezje, bóle i/lub zawroty głowy, omdlenia, udar/niedokrwienie mózgu, zaburzenia widzenia, odwarstwienie naczyniówki, zmniejszenie szybkości przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego (nasilenie objawów zespołu Raynauda, nasilenie chromania przestankowego), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub obturacyjne choroby dróg oddechowych, duszność, kaszel, nudności, wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, łysienie, zaostrzenie łuszczycy, bóle mięśni, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), zmęczenie/oslabienie, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, reakcje anafilaktyczne).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające betaksolol

Betaxolol PMCS (tabletki) Betaxomyl (tabletki powlekane) Betoptic (krople do oczu, roztwór) Betoptic S (krople do oczu, zawiesina) Lokren 20 (tabletki powlekane)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.