Adamon SR 50 (tramadol (chlorowodorek tramadolu)) - kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

Preparat zawiera substancję tramadol (chlorowodorek tramadolu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Adamon SR 50
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu; 50 mg; 50 kaps.
Mylan
19,42 zł
8,13 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
3,29 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Adamon SR?

Tramadol to silnie działający narkotyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, pobudzający głównie receptory nazywane receptorami µ (słabiej pobudza receptory kappadelta). Siła jego działania określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny.
Innym mechanizmem działania tramadolu polega na wpływaniu na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. Niektóre cząsteczki mediatora zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie tramadolu polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu jej działania w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Efektem jest modyfikacja przekazywania impulsów bólowych.
Tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe, w przeciwieństwie do morfiny w zalecanych dawkach nie powoduje zahamowania czynności układu oddechowego ani nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego. Wywiera tylko niewielki wpływ na układ krążenia.

Kiedy stosować Adamon SR?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi
· równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO)
· leczenie uzależnienia od opioidów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adamon SR?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Tramadol jest lekiem o niskim potencjale uzależniającym. Jednak w przypadku długotrwałego stosowania preparatu, może wystąpić tolerancja (potrzeba podawania coraz większych dawek leku w celu osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego) oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie.

U osób z tendencją do nadużywania leków i powstawania uzależnień lekarz prawdopodobnie zaleci robienie przerw w przyjmowaniu leku. W czasie leczenia chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Jeśli w czasie leczenia nie ma konieczności zastosowania dawek większych niż zalecane, objawy z odstawienia występują rzadko.

Preparatu nie należy stosować u osób uzależnionych od opioidów, nie zmniejsza on objawów odstawienia morfiny.

W niektórych przypadkach zgłaszano pojawienie się drgawek po zastosowaniu zalecanych dawek tramadolu (ryzyko wzrasta w przypadku stosowania dużych dawek, powyżej 400 mg/dobę). Osoby z padaczką lub ze skłonnością do drgawek powinny być leczone tramadolem jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrastać u osób stosujących równolegle inne leki powodujące obniżenie progu drgawkowego.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób:
· z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii
· z ciężką niewydolnością wątroby i /lub nerek
· ze schorzeniami związanymi
· z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (urazy głowy, choroba mózgu)
· z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego i czynności oddechowej.

W zalecanych dawkach terapeutycznych preparat nie powoduje zaburzeń oddychania. Należy jednak zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania lub nadmierną ilością wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych, a także równolegle stosujących leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego ponieważ w tych przypadkach preparat może spowodować zahamowanie oddechu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera sacharozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Adamon SR

Preparat ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia:
Początkowo stosuje się 50–100 mg 2 razy na dobę. W razie potrzeby lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 150–200 mg 2 razy na dobę (maksymalnie do 400 mg na dobę).
U chorych po 75. roku życia oraz chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednie wydłużenie odstępów między dawkami.
Nie należy stosować preparatu u osób z ciężką niewydolnością wątroby i/lub nerek.

Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłku; kapsułki przyjmować w całości, ale w przypadku trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wysypać na łyżeczkę i połknąć (nie należy żuć ani rozgryzać).

Czy można stosować Adamon SR w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu w czasie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

U osób podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy i przez 2 tygodnie od ich odstawienia, podawanie opioidu powodowało groźne dla życia interakcje ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz ośrodka oddechowego i układu krążenia. Nie można wykluczyć wystąpienia podobnych interakcji w przypadku stosowania inhibitorów MAO z tramadolem.

Równoległe stosowanie tramadolu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy lub alkoholem może spowodować wzajemne nasilenie działania.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu drgawek po równoległym stosowaniu tramadolu z lekami obniżających próg drgawkowy lub powodującymi drgawki (np. leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych).

Równoległe stosowanie karbamazepiny powoduje znaczne obniżenie stężenia tramadolu we krwi, co może wpływać na osłabienie skuteczności i skrócenie czasu działania przeciwbólowego.

Równoległe stosowanie ritonawiru może powodować zwiększenie stężenia tramadolu we krwi i w konsekwencji wystąpienie jego działania toksycznego.

Podczas równoległego podawania digoksyny i tramadolu, rzadko obserwowano wystąpienie działań niepożądanych digoksyny.

Leki blokujące izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 (np. ketokonazol, erytromycyna) mogą hamować metabolizm tramadolu, co prowadzi do zwiększenia jego stężenia we krwi.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Adamon SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Długotrwałe stosowanie preparatu może prowadzić do uzależnienia. Mogą wystąpić następujące objawy z odstawienia: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenia mięśniowe oraz zaburzenia żołądka i jelit.

Bardzo często: zawroty głowy, nudności.
Często: bóle głowy, senność, wymioty, zaparcia, suchość w ustach, potliwość.
Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zapaść krążeniowa, hipotonia ortostatyczna, odruchy wymiotne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (uczucie ucisku w okolicy żołądka, uczucie pełności), reakcje skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka).
Rzadko: zmiany apetytu, zaburzenia psychiczne o rożnym nasileniu i charakterze (zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia). Obejmują one zmiany nastroju (głownie podwyższenie nastroju, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle ograniczenie, sporadycznie zwiększenie), oraz zmiany funkcji poznawczych i sensorycznych (podejmowanie decyzji, zaburzenia percepcji), nieostre widzenie, bradykardia (spowolnienie rytmu serca), podwyższenie ciśnienia krwi, zaburzenia mikcji (zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu).
Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk).
W pojedynczych przypadkach odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych podczas leczenia tramadolem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające tramadol (chlorowodorek tramadolu)

Adamon SR 100 (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) Adamon SR 150 (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) Adamon SR 200 (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) Poltram (kapsułki) Poltram (krople doustne, roztwór) Poltram 50 (roztwór do wstrzykiwań) Poltram 100 (roztwór do wstrzykiwań) Poltram Retard 100 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Poltram Retard 150 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Poltram Retard 200 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tramadol Aurovitas (kapsułki twarde) Tramadol Krka (kapsułki twarde) Tramadol Krka (krople doustne, roztwór) Tramadol Krka (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Tramadol Krka (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tramadol Synteza (kapsułki twarde) Tramadol Synteza (krople) Tramal (czopki) Tramal (kapsułki twarde) Tramal (krople doustne, roztwór) Tramal (roztwór do wstrzykiwań) Tramal retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tramundin (tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.