Pharmalgen Osa zestaw początkowy (alergeny dla celów leczniczych) - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych

Alergeny dla celów leczniczych

Preparat zawiera substancję alergeny dla celów leczniczych

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Pharmalgen Osa zestaw początkowy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych; 1 zestaw zawiera 4 fiolki wyciągu alergenowego jadu osy, odpowiednio po: 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg, 120 µg; 4 fiol. liof. + 4 fiol. rozp.
Imed/ALK Abello
1005,48 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Pharmalgen Osa zestaw początkowy?

Diagnostyka alergii IgE zależnej na jad osy lub pszczoły. Należy stosować rozcieńczone roztwory jadu do ustalenia najmniejszego stężenia wywołującego reakcję miejscową. Wykonuje się testy punktowe, a w przypadku uzyskania wyniku ujemnego – testy śródskórne, których stężenie początkowe dobiera się na podstawie wyników testu punktowego; można też wykonać testy in vitro. Test in vivo, skórny punktowy. Zaleca się zastosowanie stężenia 100 µg/ml; w przypadku bardzo wrażliwych pacjentów zaleca się mniejsze stężenia 1 lub 10 µg/ml. Alternatywnie, do ustalenia indywidualnych bezpiecznych stężeń początkowych można zastosować oznaczenie punktu końcowego z użyciem stężeń od 0,01 µg/ml do 100 µg/ml. W przypadku wystąpienia dodatniego odczynu po podaniu stężenia 0,01 µg/ml należy przeprowadzić badanie za pomocą mniejszego stężenia. Jeżeli nie obserwuje się dodatniego odczynu po podaniu stężenia 0,01 µg/ml, można stosować kolejne stężenia. Najmniejsze stężenie, powodujące dodatnią reakcję, jest uznawane za punkt końcowy. Odczyny odczytuje się po 15–20 min; reakcję uważa się za dodatnią, gdy wystąpi bąbel o średnicy >3 mm. Test in vivo, śródskórny. Test śródskórny powinien być wykonywany wyłącznie jako określenie punktu końcowego. Zaleca się rozpoczynanie testu od stężenia 0,0001 µg/ml i objętości 0,02–0,05 ml; jeśli wystąpi znacząca reakcja, należy ustalić punkt końcowy za pomocą mniejszych stężeń, w przeciwnym wypadku, oznaczanie należy kontynuować za pomocą stężeń 0,001 µg/ml, 0,01 µg/ml i 0,1 µg/ml. Stężenia te można stosować wyłącznie u pacjentów, którzy tolerowali dobrze test skórny punktowy o stężeniu 100 µg/ml. Do testu śródskórnego nie należy stosować stężeń 1 µg/ml, gdyż mogą one powodować reakcje nieswoiste. Odczyny odczytuje się po 15–20 min; reakcję uważa się za dodatnią, gdy wystąpi bąbel o średnicy >5 mm i rumień. Diagnostyka in vitro. Ustalenie gatunku powodującego objawy można przeprowadzić za pomocą testu na swoistość IgE.
Leczenie (immunoterapia) alergii IgE zależnej na jad osy lub pszczoły. Immunoterapię należy stosować wyłącznie po swoistej diagnozie; dawkę należy ustalać indywidualnie; zwiększenie dawki można przeprowadzić wyłącznie pod warunkiem tolerancji dawki przez pacjenta. Podawać głęboko s.c. bocznie w ramię lub grzbietowo w przedramię. Zalecana dawka początkowa 0,1 ml stężenia 0,1 µg/ml. W przypadku bardzo wrażliwych pacjentów, zaleca się 0,1 ml stężenia 0,01 µg/ml. Jeśli do ustalenia indywidualnych stężeń początkowych stosuje się oznaczenie punktu końcowego, dawka początkowa wynosi 0,1 ml roztworu o stężeniu, które jest 1000 razy mniejsze, niż stężenie punktu końcowego w teście skórnym punktowym i 10 razy mniejsze niż stężenie punktu końcowego w teście śródskórnym. W kolejnych wstrzyknięciach dawkę zwiększa się 10-krotnie, aż do stężenia 0,01 µg/ml. Podczas każdego wstrzyknięcia zwiększa się dawkę aż do osiągnięcia dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Jeśli 3-krotnie wystąpi konieczność zmniejszenia dawki, leczenie kontynuuje się największą osiągniętą dawką. Leczenie początkowe można prowadzić metodą: immunoterapii przyspieszonej (wstrzyknięcia podaje się co 2 h [początkowo można podawać co 30 min], maks. 4 ×/d), immunoterapii przyspieszonej, zmodyfikowanej (2–4 wstrzyknięcia co 30 min 1 ×/tydz.), immunoterapii tradycyjnej (jedno wstrzyknięcie co 3–7 dni). Leczenie podtrzymujące. Stosuje się dawkę końcową, wydłużając odstępy między wstrzyknięciami do 1, 2 i 4 tyg. Leczenie powinno być prowadzone przez co najmniej 3 lata, zwykle 3–5 lat. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroby immunologiczne (np. choroby kompleksów immunologicznych i niedobory odporności), ciężka, przewlekła lub sezonowa astma oskrzelowa (FEV1 stale <70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym), choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, za pomocą epinefryny (np. przewlekłe choroby serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby płuc lub leczenie beta-blokerami, w tym także w postaci kropli do oczu), leczenie inhibitorami ACE, nowotwory złośliwe, ostre i przewlekłe postacie chorób zakaźnych, poważne wypryski lub zapalenie skóry. U pacjentów leczonych trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO działanie epinefryny może być nasilone i prowadzić do zgonu; należy mieć to na uwadze przed rozpoczęciem swoistej immunoterapii.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające alergeny dla celów leczniczych

ACARIZAX (liofilizat doustny)
Alutard SQ Osa leczenie podstawowe (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Osa leczenie podtrzymujące (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Pszczoła leczenie podstawowe (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Pszczoła leczenie podtrzymujące (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Roztocze D. farinae leczenie podtrzymujące (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Roztocze D. pteronyssinus leczenie podtrzymujące (zawiesina do wstrzykiwań)
Alutard SQ Sierść kota leczenie podtrzymujące (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet C stężenia 1,2,3 (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet C stężenie 4 (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet D stężenia 1,2,3 (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet D stężenie 4 (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet T stężenia 1,2,3 (zawiesina do wstrzykiwań)
Catalet T stężenie 4 (zawiesina do wstrzykiwań)
Grazax (liofilizat doustny)
Itulazax (liofilizat doustny)
Novo-Helisen depot (grzyby pleśniowe - Alternaria tenuis 100%) (zawiesina do wstrzykiwań)
Novo-Helisen depot (roztocza kurzu domowego - D. farinae 100%) (zawiesina do wstrzykiwań)
Novo-Helisen depot (roztocza kurzu domowego - D. farinae 50% + D. pteronyssinus 50%) (zawiesina do wstrzykiwań)
Novo-Helisen depot (roztocza kurzu domowego - D. pteronyssinus 100%) (zawiesina do wstrzykiwań)
Novo-Helisen depot (sierść kota) (zawiesina do wstrzykiwań)
Novo-Helisen depot (sierść psa) (zawiesina do wstrzykiwań)
Oralair 100 IR & 300 IR (tabletki podjęzykowe)
Oralair 300 IR (tabletki podjęzykowe)
Perosall C stężenia 1,2,3,4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Perosall C stężenie 4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Perosall D stężenia 1,2,3,4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Perosall D stężenie 4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Perosall T 13 stężenia 1,2,3,4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Perosall T 13 stężenie 4 (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Pharmalgen Osa zestaw podtrzymujący (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych)
Pharmalgen Pszczoła zestaw początkowy (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych)
Pharmalgen Pszczoła zestaw podtrzymujący (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych)
Staloral 300 (brzoza 100%) (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Staloral 300 (5 traw) (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Staloral 300 (bylica 100%) (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Staloral 300 (roztocza D. farinae 50%, D. pteronyssinus 50%) (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Staloral 300 (roztocza D. pteronyssinus 100% ) (roztwór do stosowania podjęzykowego)
Staloral (grzyby Alternaria 100% ) (roztwór do stos. podjęzykowego i doustnego)
Staloral (kot 100%) (roztwór do stos. podjęzykowego i doustnego)
Sublivac Alternaria (krople podjęzykowe)
Sublivac Kot (krople podjęzykowe)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.