×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Mycomax (flukonazol) - roztwór do infuzji

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Mycomax roztwór do infuzji; 2 mg/ml; 1 butelka 100 ml Zentiva b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.

Preparat zawiera substancję: flukonazol

Co to jest Mycomax?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Mycomax?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Mycomax?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych, dzieci i noworodków:
· kryptokokozy, w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenia innych narządów (np. płuca, skóra), a także w zapobieganiu nawrotom zakażeń kryptokokowych u chorych na AIDS
· drożdżyce układowe, drożdżyca rozsiana, w tym zakażenie drożdżakowe krwi, dróg oddechowych, otrzewnej, wsierdzia, oka, dróg moczowych, opon mózgowych
· drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym kandydoza jamy ustnej, gardła i przełyku, nieinwazyjne zakażenie dolnych dróg oddechowych, występowanie drożdżaków w moczu, zakażenia skóry i błon śluzowych, przewlekłe drożdżakowe zanikowe zakażenia jamy ustnej związane ze stosowaniem protez zębowych
oraz w zapobieganiu:
· zakażeniom grzybiczym u chorych z obniżoną odpornością, w tym z chorobami nowotworowymi, po chemioterapii i/lub radioterapii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe przyjmowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny i terfenadyny oraz innych leków powodujących wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Mycomax?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
U niektórych osób stosowanie flukonazolu, zwłaszcza u chorych ze współistniejącymi poważnymi chorobami, takimi jak AIDS lub choroby nowotworowe, może być związane z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz ze zmianami parametrów hematologicznych i biochemicznych. Bardzo rzadko obserwowano ciężkie uszkodzenia wątroby (włącznie z martwicą wątroby), prowadzące niekiedy do śmierci. Mogły one także być związane ze stosowaniem innych leków działających toksycznie na wątrobę oraz z samym ciężkim przebiegiem choroby współistniejącej. Prawdopodobnie wielkość dawki, czas trwania leczenia, płeć i wiek chorego nie mają związku z wystąpieniem przypadków toksycznego działania na wątrobę.
U chorych, u których występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby, przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie, lekarz zaleci regularne badania parametrów charakteryzujących funkcjonowanie wątroby. Jeżeli pojawią się objawy zaburzeń czynności wątroby lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o zaburzeniu czynności wątroby, takie jak: zmęczenie, złe samopoczucie, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności lub wymioty, brak łaknienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami czynności nerek. U chorych z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min, konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza i odpowiednie zmniejszenie dawki.
U niektórych osób stosowanie preparatu może być związane z wydłużeniem odcinka QT w zapisie EKG i z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym niebezpiecznych dla życia zaburzeń typu torsade de pointes. Zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca podczas stosowania flukonazolu można się spodziewać w następujących grupach chorych:
· z wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odcinka QT w zapisie EKG
· z kardiomiopatią, zwłaszcza w przypadku niewydolności serca
· z rzadkoskurczem zatokowym
· z zaburzeniami rytmu serca
· u osób przyjmujących równolegle leki wpływające na wydłużenie odcinka QT
· z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza ze zmniejszonym stężeniem potasu, magnezu lub wapnia).
Jeżeli flukonazol jest stosowany u osób, u których występują jakiekolwiek czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca konieczne jest zachowanie ostrożności. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe (uzupełnić niedobory jonów potasu, magnezu i wapnia).
Z powodu ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca nie zaleca się równoległego stosowania halofantryny.
Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na leki lub inne alergeny skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
Rzadko, stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji nadwrażliwości typu anafilaktycznego lub ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka lub rumień wielopostaciowy. Chorzy na AIDS są bardziej narażeni na wystąpienie odczynów skórnych.
Jeżeli w okresie stosowania preparatu u chorych leczonych z powodu grzybic powierzchniowych wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wysypka wystąpi u chorych leczonych z powodu grzybic układowych należy skonsultować się z lekarzem; lekarz prawdopodobnie zaleci kontynuowanie leczenia i jednocześnie zaleci regularne badania i częstą kontrolę stanu chorego. W przypadku wystąpienia zmian pęcherzykowych lub rumienia wielopostaciowego konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że flukonazol wchodzi w liczne interakcje z innymi równolegle stosowanymi lekami, w wielu przypadkach mogące prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych.
Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera jony sodu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Przystępując do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn, należy wziąć pod uwagę, że preparat może niekiedy powodować wystąpienie zawrotów głowy lub drgawek oraz innych działań niepożądanych.

Dawkowanie preparatu Mycomax

Preparat ma postać roztworu do wlewu dożylnego. Leczenie z zastosowaniem preparatu powinno być rozpoczynane przez lekarza doświadczonego w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.
Flukonazol jest także dostępny w postaci doustnej. O ile tylko to będzie możliwe, lekarz zaleci zmianę sposobu podawania leku z dożylnego na doustny (nie ma wówczas konieczności zmiany dawki dobowej).
Dorośli z prawidłową czynnością nerek:
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenia kryptokokowe o innej lokalizacji: dawka początkowa 1. dnia wynosi zwykle 400 mg, a następnie 200–400 mg 1 raz na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle co najmniej 6–8 tygodni.
Kandydozy układowe (zakażenie drożdżakowe krwi, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych, otrzewnej, wsierdzia, oka): 400 mg pierwszego dnia, następnie 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej (zwykle 10–14 dni, najdłużej 90 dni).
Kandydoza jamy ustnej i gardła: 50 mg 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach u osób z zaburzeniami odporności 100–200 mg na dobę przez co najmniej 14 dni (niekiedy dłużej). W drożdżakowym zanikowym zakażeniu, związanym ze stosowaniem protez zębowych, zwykle stosuje się 50 mg 1 raz na dobę przez 14 dni wraz z miejscowym środkiem antyseptycznym.
Kandydoza przełyku, powierzchowne zakażenie dolnych dróg oddechowych, występowanie drożdżaków w moczu, zakażenia śluzówkowo-skórne: 100–200 mg na dobę, przez 14–30 dni.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS: zwykle stosuje się 100–200 mg na dobę.
Zapobieganie kandydozie u pacjentów z obniżoną odpornością, po chemio- i/lub radioterapii: zależnie od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia 50–400 mg 1 raz na dobę. U chorych z dużym ryzykiem rozwoju zakażenia układowego, np. w przypadku ciężkiej neutropenii, zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg. Lekarz rozpocznie leczenie na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zaleci kontynuowanie leczenia przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów większej niż 1000 w mikrolitrze krwi.
Dzieci:
Dzieci i niemowlęta po ukończeniu 4. tygodnia życia (od 2. miesiąca życia):
Kandydoza błon śluzowych: 3 mg/kg masy ciała na dobę. W 1. dniu lekarz może zalecić jednorazowe przyjęcie 6 mg/kg masy ciała na dobę.
Kandydozy układowe: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę.
Zakażenia kryptokokowe: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę.
Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u dzieci z osłabioną odpornością i zwiększonym ryzykiem neutropenii poddawanych chemio- i/lub radioterapii. 3–12 mg/kg masy ciała na dobę.
U dzieci z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki dobowej; lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie.
U dzieci zwykle podaje się preparat 1 raz na dobę, niekiedy lekarz może zalecić podawanie preparatu w 2 dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej wynoszącej 600 mg na dobę.
Noworodki w 4. tygodniu życia i młodsze:
Noworodki wolniej wydalają flukonazol, konieczne jest zwiększenie odstępów czasowych pomiędzy dawkami. Dane dotyczące stosowania u noworodków są ograniczone.
W pierwszych 2. tygodniach życia stosuje się taką samą dawkę jak u niemowląt starszych, ale podaje się ją co 72 godziny. W 3. i 4. tygodniu życia tę samą dawkę podaje się co 48 godzin.
U noworodków w pierwszych 2. tygodniach życia nie należy przekraczać dawki 12 mg/kg masy ciała co 72 godziny, a u noworodków w 3. i 4. tygodniu życia nie należy przekraczać dawki 12 mg/kg masy ciała co 48 godzin.
Specjalne grupy chorych:
U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
O osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 50 ml/min nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (z wyjątkiem leczenia kandydozy pochwy). Zwykle pierwszego dnia lekarz zaleci przyjęcie standardowej dawki a następnie zmniejszy dawkę o połowę. W przypadku chorych poddawanych dializom zalecona dawka powinna być przyjmowana po każdej dializie.
U chorych z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność i monitorować parametry charakteryzujące czynność wątroby.
Sposób podawania:
Preparat może być podawany wyłącznie w postaci wlewu dożylnego. U dorosłych szybkość infuzji nie powinna przekraczać 10 ml/min, a u dzieci 5 ml/min. Należy unikać dodawania roztworów innych leków do butelki z preparatem Mycomax.

Czy można stosować Mycomax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, gdy w ocenie lekarza korzyści dla matki przeważają nad niebezpieczeństwem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia.
W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny i terfenadyny (flukonazol może wpływać na zwiększenie stężenia tych leków z czym może być związane wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, wystąpienie komorowych zaburzeń rytmu serca i niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes).
Z tych samych powodów należy także unikać równoległego stosowania flukonazolu i erytromycyny.
Ryfampicyna zmniejsza ogólnoustrojową ekspozycję na flukonazol oraz skraca czas jego półtrwania. W trakcie równoległego stosowania tych leków lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednie zwiększenie dawki flukonazolu.
Leki moczopędne z grupy tiazydów (np. hydrochlorotiazyd) mogą zwiększać stężenie flukonazolu we krwi; zwykle nie ma jednak konieczności modyfikacji dawkowania flukonazolu.
Flukonazol może wpływać na zwiększenie stężenia w osoczu innych leków (np. alkaloidów sporyszu z grupy ergotaminy) metabolizowanych przez izoenzymy 3A4 i 2C9 cytochromu P450 (działanie to może utrzymywać się jeszcze przez 4–5 dni po zaprzestaniu stosowania flukonazolu).
Flukonazol może nasilać działanie alfentanylu, amitryptyliny i nortryptyliny, celekoksybu, cyklosporyny, fentanylu (ryzyko zatrucia fentanylem, pojedynczy przypadek ze skutkiem śmiertelnym), halofantryny, metadonu, niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofenu, flurbiprofenu, naproksenu, lomoksykamu, meloksykamu, diklofenaku), karbamazepiny, sakwinawiru, sirolimusu, trimetreksatu, leków przeciwwirusowych, takich jak newirapina; w razie konieczności lekarz zmodyfikuje dawkowanie tych leków.
Flukonazol zwiększa stężenia teofiliny, ryfabutyny, takrolimusu i zydowudyny w surowicy krwi, zaleca się zachowanie dużej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia (równoległe stosowanie tych leków jest dopuszczalne tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim). Zwiększone stężenie takrolimusu zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego.
Przypuszcza się, że flukonazol może zwiększać stężenia w osoczu niektórych leków przeciwnowotworowych (np. alkaloidów barwinka winkrystyny i winblastyny) i prowadzić do neurotoksyczności. Działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić także podczas równoległego stosowania flukonazolu i witaminy A.
Równoległe stosowanie flukonazolu i cyklofosfamidu powoduje zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny we krwi; zaleca się regularną kontrolę ich stężenia.
Równoległe stosowanie flukonazolu i inhibitorów reduktazy HMG-CoA (np. simwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Zaleca się regularną kontrolę aktywności enzymu kinazy kreatynowej.
W przypadku stosowania flukonazolu i losartanu należy kontrolować wartości ciśnienia tętniczego.
U chorych długotrwale leczonych flukonazolem i glikokortykosteroidami (np. prednizonem), należy kontrolować, czy po zaprzestaniu stosowania flukonazolu nie występują objawy niewydolności kory nadnerczy.
Pozostawanie pod ścisłą obserwacją lekarza jest także konieczne jeżeli równolegle z preparatem są stosowane leki, które mogą wpływać na wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG.
Jeżeli flukonazol jest stosowany równolegle z następującymi lekami, należy zachować szczególną ostrożność i monitorować stężenie tych leków (konieczne może być dostosowanie ich dawkowania przez lekarza):
· doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny); należy monitorować czas protrombinowy, ponieważ flukonazol stosowany równolegle z warfaryną może powodować wydłużenie czasu protrombinowego (ryzyko krwawień, w tym z przewodu pokarmowego, sińców, krwiomoczu)
· benzodiazepiny np. midazolam, triazolam; flukonazol powoduje zwiększenie stężenia midazolamu i zaburzenia sprawności psychomotorycznej; w razie konieczności równoległego stosowania flukonazolu i benzodiazepin lekarz będzie kontrolował stan pacjenta i ewentualnie zaleci obniżenie dawki benzodiazepiny
· antagoniści kanału wapniowego - pochodne dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina i inne) oraz werapamil; zalecana jest częsta kontrola stanu chorego pod względem występowania działań niepożądanych (obrzęki obwodowe, zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze i inne)
· doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne sulfonylomocznika (chlorpropamid, gibenklamid, glipizyd, tolbutamid); flukonazol nasila i wydłuża czas działania tych leków co może powodować wystąpienie hipoglikemii; należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi
· fenytoina; flukonazol zwiększa istotnie stężenie fenytoiny; w razie konieczności równoległego stosowania flukonazolu i fenytoiny należy monitorować jej stężenie a w razie potrzeby lekarz dostosuje jej dawkowanie.
Flukonazol nie wpływa na skuteczność złożonych preparatów antykoncepcyjnych.
Doustne przyjmowanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyną, lekami zobojętniającymi sok żołądkowy nie wpływa w sposób istotny klinicznie na wchłanianie flukonazolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Mycomax może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, jadłowstręt, zaparcia, suchość w ustach; u niektórych chorych, zwłaszcza chorych na AIDS lub choroby nowotworowe mogą wystąpić zmiany parametrów charakteryzujących czynność wątroby i/lub nerek oraz zmiany parametrów hematologicznych i biochemicznych. Możliwe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny oraz hepatotoksyczne działania preparatu (toksyczne dla wątroby), niekiedy ciężkie (przypadki niewydolności wątroby ze skutkiem śmiertelnym, martwicy wątroby, zapalenia wątroby i żółtaczki). Możliwe zaburzenia czynności układu nerwowego takie jak: bóle i zawroty głowy, zaburzenia smaku, drgawki, drżenia, parestezje (zaburzenia czuciowe o charakterze mrowienia, drętwienia), bezsenność, senność. Nieczęsto lub rzadko: zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub granulocytów). Możliwe zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka, bóle mięśni, osłabienie. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, wypadanie włosów, niekiedy reakcje o ciężkim przebiegu (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, w tym twarzy, krtani, głośni mogący utrudniać oddychanie, reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień trwały). Niekiedy wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zaburzeń typu torsade de pointes. Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu i zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flukonazol

Candifluc (syrop)
Diflucan (roztwór do infuzji)
Flucofast (kapsułki)
Fluconazin (syrop)
Fluconazole Aurobindo (kapsułki twarde)
Fluconazole B. Braun (roztwór do infuzji)
Fluconazole Genoptim (kapsułki twarde)
Fluconazole Hasco (syrop)
Fluconazole Kabi (roztwór do infuzji)
Fluconazole Polfarmex (syrop)
Fluconazole Polfarmex 50 mg (tabletki)
Fluconazole Polfarmex 100 mg (tabletki)
Fluconazole Polfarmex 150 mg (tabletki)
Fluconazole Polfarmex 200 mg (tabletki)
Flucorta (syrop)
Flucorta (tabletki)
Flumycon (kapsułki twarde)
Flumycon (syrop)
Flumycon (Flukonazol Actavis) (kapsułki twarde)
Fluxazol (kapsułki twarde)
Mycosyst (kapsułki)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.