Flixotide - zawiesina do nebulizacji

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym zawierający kortykosteroid. Stosowany jest w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej.

Preparat zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flixotide
zawiesina do nebulizacji; 1 mg/ml (2 mg/2 ml); 10 poj. 2 ml
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
97,80 zł
Flixotide
zawiesina do nebulizacji; 250 µg/ml (500 µg/2 ml); 10 poj. 2 ml
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
41,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2022 r.

Co zawiera i jak działa Flixotide - zawiesina do nebulizacji?

Substancją czynną preparatu jest flutykazon, syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Hamuje proces zapalny (hamuje aktywność komórek i mediatorów stanu zapalnego), zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Objawy ogólnoustrojowe podczas wziewnego stosowania kortykosteroidów zwykle nie występują, chyba że stosowane są długotrwale duże dawki. Działanie terapeutyczne preparatu występuje w ciągu 4–7 dni od rozpoczęcia jego stosowania.

Kiedy stosować Flixotide - zawiesina do nebulizacji?

Preparat jest wskazany u dorosłych i młodzieży po ukończeniu 16. roku życia zapobiegawczo, w ciężkiej astmie oskrzelowej, u chorych wymagających stosowania dużych dawek steroidów doustnych lub wziewnych. U wielu osób, rozpoczęcie wziewnego stosowania flutykazonu pozwala zmniejszyć dawki kortykosteroidów doustnych lub całkowicie zaprzestać ich stosowania.

Preparat jest wskazany w leczeniu zaostrzeń astmy oskrzelowej u dzieci w wieku od 4 do 16 lat.

Kiedy nie stosować preparatu Flixotide - zawiesina do nebulizacji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Preparatu 1 mg/ml (2 mg/2 ml) nie należy stosować u dzieci do ukończenia 16. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flixotide - zawiesina do nebulizacji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

Ciężka postać astmy wymaga ciągłej kontroli odpowiedzi na leczenie oraz regularnego wykonywania badań czynnościowych płuc, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich napadów astmy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Lekarz może zalecić zwiększenie dawki kortykosteroidów. U osób z ryzykiem takiego przebiegu choroby należy codziennie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego.

Przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

• cukrzycę (rzadko możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi w okresie stosowania preparatu)

• gruźlicę płuc (czynna lub nieaktywna).

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie, ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze, niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy, a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian w zachowaniu (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja). Dlatego lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje dalsze leczenie.

Objawy niedoczynności kory nadnerczy mogą się szczególnie ujawnić pod wpływem silnego stresu. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny, poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i ewentualnie zalecić dodatkowe stosowanie doustnych kortykosteroidów.

Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy (przełom nadnerczowy). Zagrożenie to szczególnie dotyczy dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia, a także przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Objawy przełomu nadnerczowego są początkowo zwykle niecharakterystyczne: brak apetytu, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie. W późniejszym okresie mogą obejmować hipoglikemię z zaburzeniami świadomości, drgawki i napady padaczkowe.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Flixotide) ustal z lekarzem, jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy wcześniej tłumione przez ogólnoustrojowe działanie leków, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy.

Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych, zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi wymaga czasu, a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność osi podwzgórze–przysadka–nadnercza. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych).

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z lekami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol oraz lekami zawierającymi kobicystat. Równoległe stosowanie może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów i zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Jeżeli pomimo stosowania preparatu stan kliniczny pogarsza się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem; nie wolno samodzielnie zmieniać dawkowania preparatu.

Preparat nie może być stosowany zamiast steroidów doustnych lub dożylnych podawanych w stanach zagrożenia życia.

Zaleca się stosowanie ustnika, ponieważ długotrwałe stosowanie maski twarzowej może być związane z wystąpieniem zmian zanikowych skóry twarzy.

W wyniku ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli wystąpi nieostre widzenie lub jakiekolwiek inne zaburzenia widzenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego (inhalacja z nebulizatora). Nie wolno stosować go doustnie ani we wstrzyknięciach. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Zawiesina do inhalacji z nebulizatora dostarczana jest w plastikowych pojemnikach o objętości 2 ml, w stężeniu 0,25 mg flutykazonu/1 ml lub 1 mg flutykazonu/1 ml, w zależności od opakowania.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj nebulizator w czystości (czyść nebulizator zgodnie z instrukcją producenta).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Flixotide - zawiesina do nebulizacji

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie, w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Wypłukanie jamy ustnej wodą po każdej inhalacji pomoże zapobiegać wystąpieniu kandydozy jamy ustnej (pleśniawek).

W przypadku zamiany kortykosteroidów stosowanych doustnie na kortykosteroidy stosowane wziewnie należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Dorośli i młodzież po 16. roku życia: 0,5–2 mg 2 razy na dobę.

Dzieci i młodzież 4.–16. roku życia: 1 mg 2 razy na dobę. W tej grupie wiekowej można stosować preparat 0,25 mg/ml (0,5 mg/2 ml). Preparat 1 mg/ml (2 mg/2 ml) nie jest dopuszczony do stosowania u dzieci do ukończenia 16. roku życia.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowywana dawek u osób w podeszłym wieku oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać zawiesiny do inhalacji z nebulizatora. Nie wolno stosować preparatu doustnie ani dożylnie! Przeznaczony jest do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora z kompresorem, wyposażonego w ustnik lub maskę twarzową (nie należy stosować nebulizatorów ultradźwiękowych do inhalacji tego preparatu). Nie wszystkie nebulizatory z kompresorem są odpowiednie do stosowania z tym preparatem. Zaleca się stosowanie ustnika, ponieważ stosowanie maski twarzowej (w przypadku stosowania długotrwałego) wiąże się z ryzykiem wystąpienia zmian zanikowych skóry na twarzy. W przypadku stosowania maski twarzowej, skórę twarzy należy chronić stosując krem lub dokładnie przemyć ją wodą po zakończeniu inhalacji.

Przed otwarciem i zastosowaniem należy kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnik w celu dokładnego wymieszania zawartości. Zaleconą dawkę preparatu można zmieszać z 0,9% roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań i inhalować do momentu całkowitego zużycia roztworu. Rozcieńczony roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem, a niezużyty rozcieńczony roztwór należy wyrzucić. Nie wolno rozcieńczać preparatu wodą destylowaną. Czas inhalacji może być regulowany objętością roztworu. Różne typy nebulizatorów różnią się między sobą budową. Należy stosować się do instrukcji dołączonej do danego typu nebulizatora. Po inhalacji wypłucz jamę ustną wodą. Zapobiegnie to wystąpieniu chrypki i pleśniawek (kandydozy jamy ustnej).

Czy można stosować Flixotide - zawiesina do nebulizacji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Poinformuj lekarza, jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy. Zamiana kortykosteroidów stosowanych doustnie na kortykosteroidy wziewne wymaga zachowania ostrożności i ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych, zmniejszanie dawki sterydów doustnych musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi.

Rytonawir i inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. itrakonazol, ketokonazol oraz preparaty zawierające kobicystat mogą powodować znaczące zwiększenie stężenia flutykazonu w osoczu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków. Jeżeli jednak lekarz uzna, że oczekiwane korzyści są większe niż ryzyko wynikające z takiego leczenia, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie dawki flutykazonu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Flixotide - zawiesina do nebulizacji?

Jak każdy lek, również Flixotide może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Do bardzo częstych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu należy kandydoza jamy ustnej i gardła; często możliwa chrypka, podrażnienie gardła, bezgłos oraz łatwe powstawanie siniaków. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, należy po każdej inhalacji przepłukać jamę ustną wodą. Często: zapalenie płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Niezbyt często skórne reakcje nadwrażliwości. Do rzadkich działań niepożądanych należy kandydoza przełyku. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego i wstrząs anafilaktyczny), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), niestrawność, bóle stawów, krwawienie z nosa. Bardzo rzadko objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra); może wystąpić: niepokój ruchowy, zaburzenia psychotyczne, nerwowość, depresja, zmiany zachowania (głównie u dzieci), zaburzenia snu, niepokój; możliwy lęk, depresja i agresja. Z nieustaloną częstością: możliwe zaburzenia widzenia, krwawienie z nosa.

Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, a także (bardzo rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flutykazon (propionian flutykazonu)

Cutivate (krem) Cutivate (maść) Fanipos (aerozol do nosa, zawiesina) Flixonase (aerozol do nosa) Flixonase Nasule (krople do nosa, zawiesina) Flixotide (aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina) Flixotide Dysk (proszek do inhalacji) Flurhinal (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Flutixon (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych) Flutixon Neb (zawiesina do nebulizacji)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.