Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym zawierający kortykosteroid. Stosowany jest w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej.

Preparat zawiera substancję cyklezonid

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alvesco 160
aerozol inhalacyjny, roztwór; 160 µg/dawkę inhalacyjną; 120 dawek
Covis Pharma
146,39 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
12,80 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Alvesco 160
aerozol inhalacyjny, roztwór; 160 µg/dawkę inhalacyjną; 60 dawek
Covis Pharma
77,38 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest nie wykazujący działania farmakologicznego cyklezonid (prolek), syntetyczny kortykosteroid. W nabłonku dróg oddechowych cyklezonid ulega enzymatycznemu przekształceniu do czynnego metabolitu, który wykazuje działanie przeciwzapalne. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Hamuje proces zapalny (hamuje aktywność komórek i mediatorów stanu zapalnego), zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania cyklezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Cyklezonid podawany z inhalatora ciśnieniowego charakteryzuje się ponad 50-cio procentową depozycją leku w płucach. Wchłonięty do krwi wiąże się z białkami i jest szybko metabolizowany w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Objawy ogólnoustrojowe podczas wziewnego stosowania nie występują (chyba że stosowane są długotrwale duże dawki). Ponieważ cyklezonid jest prolekiem, nie powoduje działań niepożądanych w obrębie jamy ustnej. Zmniejszenie nasilenia objawów astmy występuje w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia leczenia, natomiast pełne działanie pozwalające na kontrolę astmy osiąga się po dłuższym czasie regularnego stosowania.

Kiedy stosować Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Preparat jest wskazany w leczeniu przewlekłej astmy oskrzelowej u dorosłych i młodzieży po 12. roku życia.

Kiedy nie stosować preparatu Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

Przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

• choroby inne niż astma

gruźlicę płuc (czynna lub nieaktywna)

• grzybicze, wirusowe lub bakteryjne zakażenia dróg oddechowych

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Lekarz może zalecić zwiększenie dawki kortykosteroidów.

W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy, a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian w zachowaniu (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja). Dlatego lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje dalsze leczenie.

Objawy niedoczynności kory nadnerczy mogą się szczególnie ujawnić pod wpływem silnego stresu. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny, poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i ewentualnie zalecić dodatkowe stosowanie doustnych kortykosteroidów.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dojść do zwiększenia stężenia cyklezonidu we krwi, co może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów i zahamowania czynności kory nadnerczy. Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Alvesco), ustal z lekarzem jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy wcześniej tłumione przez ogólnoustrojowe działanie leków, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku, objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy.

Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi wymaga czasu, a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność osi podwzgórze–przysadka–nadnercza. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych).

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z rytonawirem, itrakonazolem, ketokonazolem oraz innymi lekami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera niewielką ilość etanolu na dawkę

• preparat zawiera tetrafluoroetan (HFA 134a).

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Jedna dawka inhalacyjna zawiera, w zależności od opakowania 80 lub 160 mikrogramów cyklezonidu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj inhalator w czystości. Wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię ustnika należy regularnie czyścić suchą chusteczką. Ważne jest aby nie zawilgocić inhalatora i dlatego nie wolno myć inhalatora wodą ani stosować żadnych płynów.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia:

Zalecana dawka wynosi 160 mikrogramów 1 raz na dobę; dawka ta pozwala kontrolować objawy u większości pacjentów; u części chorych dawka podtrzymująca może zostać zmniejszona przez lekarza do 80 mikrogramów 1 raz na dobę; w przypadku ciężkiej astmy lekarz może zalecić dawkę 320 mikrogramów 2 razy na dobę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, preparat najlepiej przyjmować wieczorem.

Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać aerozolu wziewnego i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. W czasie inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać. Inhalator powinien być używany w pozycji pionowej. Wstrząsanie inhalatora z lekiem przed zastosowaniem nie jest konieczne.

Inhalator z ustnikiem:

Przed pierwszym zastosowaniem (a także jeżeli inhalator nie był stosowany dłużej niż tydzień) należy zdjąć nasadkę z ustnika i nacisnąć 3 razy dno pojemnika (uwolnić 3 dawki aerozolu) kierując wylot ustnika w powietrze. Aby przyjąć dawkę leku zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• uspokój oddech

• zdejmij osłonkę z ustnika inhalatora; sprawdź czy ustnik na zewnątrz i wewnątrz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, które podczas inhalacji mogłyby przypadkowo zostać wessane do dróg oddechowych

• trzymaj inhalator w pozycji pionowej (z dnem pojemnika skierowanym ku górze a ustnikiem na dole) pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym

• wykonaj spokojny, długi wydech (jak najdłuższy); nie wolno wydychać powietrza do inhalatora

• umieść ustnik w ustach i zaciśnij je wokół ustnika

• naciśnij dno pojemnika 1 raz (nastąpi uwolnienie dawki) wykonując jednocześnie głęboki, spokojny wdech; bardzo ważna jest właściwa synchronizacja wdechu i momentu uwolnienia dawki leku, dlatego bardzo istotne jest, aby naciśnięcie inhalatora nastąpiło na początku spokojnego wdechu

• wstrzymaj oddech na ok. 10 sekund (ważne!), wyjmij ustnik z ust i wykonaj wydech (nie wydychaj powietrza do inhalatora)

• jeżeli powinieneś przyjąć kolejną dawkę leku odczekaj około pół minuty i powtórz czynności opisane powyżej

• po użyciu zabezpiecz ustnik osłonką ochronną (dociśnij osłonkę i zatrzaśnij we właściwym położeniu).

Kilka pierwszych inhalacji najlepiej wykonaj przed lustrem. Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką. Osoby, które mają kłopoty z właściwym zsynchronizowaniem wdechu i momentu uwolnienia dawki, powinny zapytać lekarza o możliwość stosowania komory inhalacyjnej.

W przypadku trudności ze stosowaniem inhalatora lekarz może zalecić stosowanie inhalatora ze spejserem (komorą inhalacyjną) AeroChamber Plus. Aby przyjąć dawkę leku, należy wówczas postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do tego urządzenia.

Czy można stosować Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy. Zamiana kortykosteroidów stosowanych doustnie na kortykosteroidy wziewne wymaga zachowania ostrożności i ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych, zmniejszanie dawki sterydów doustnych musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi.

Rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, ketokonazol i inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 mogą powodować znaczące zwiększenie stężenia czynnego metabolitu cyklezonidu w osoczu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków. Jeżeli jednak lekarz uzna, że oczekiwane korzyści są większe niż ryzyko wynikające z takiego leczenia, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie dawki cyklezonidu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alvesco 160 - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Jak każdy lek, również Alvesco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Niezbyt często możliwe: nieprzyjemny smak w ustach, nudności, wymioty, zakażenia grzybicze jamy ustnej, ból głowy, wyprysk i wysypka. Do rzadkich działań niepożądanych należą: ból brzucha, niestrawność, nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca (obserwowane zwykle gdy równolegle stosowano inne leki o znanym wpływie na serce), reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk ust, języka, gardła i krtani mogący utrudniać oddychanie. Rzadko, zwłaszcza w przypadku dużych dawek stosowanych długotrwale, możliwe objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Możliwa zwiększona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, lęk, depresja, agresja, zmiany zachowania (szczególnie u dzieci).

Przeczytaj też artykuły

Astma Badania czynnościowe układu oddechowego Duszność

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cyklezonid

Alvesco 80 (aerozol inhalacyjny, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta