Montelukastum 123ratio (montelukast) - tabletki powlekane

Doustny lek przeciwastmatyczny o działaniu przeciwzapalnym i zapobiegającym skurczom oskrzeli. Zalecany dodatkowo lub jako alternatywa do innych leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów) w długotrwałym leczeniu astmy. Efekt leczniczy występuje już po podaniu pierwszej dawki i utrzymuje się przez 24 godziny.

Preparat zawiera substancję montelukast

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Montelukastum 123ratio
tabletki powlekane; 10 mg; 28 tabl.
Teva B.V.
15,94 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Montelukastum 123ratio?

Substancją czynną preparatu jest montelukast. Należy on do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym zwanych antagonistami receptora leukotrienowego. Mechanizm działania montelukastu polega na hamowaniu aktywacji receptorów leukotrienowych znajdujących się w drogach oddechowych. Aktywacja tych receptorów przez leukotrieny będące mediatorami stanu zapalnego prowadzi do zwiększenia przepuszczalności naczyń w błonie śluzowej oskrzeli, obrzęków, nasilenia wydzielania śluzu oraz do skurczu oskrzeli. Leukotrieny uwalniane są w drogach oddechowych z komórek tucznych (mastocytów) i granulocytów kwasochłonnych (eozynofili). Preparat hamuje działanie leukotrienów. Łagodzi objawy zapalne takie jak obrzęk i podrażnienie, hamuje wydzielanie nadmiernej ilości gęstego śluzu, wstrzymuje gromadzenie się komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) a także działa rozszerzająco na oskrzela i poprawia wentylację płuc. Przeciwdziała skurczom oskrzeli wywołanym przez wysiłek fizyczny.

Kiedy stosować Montelukastum 123ratio?

Preparat jest stosowany:
• pomocniczo w leczeniu astmy u chorych na astmę przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających beta–mimetyków są niezadowalające; u pacjentów, u których jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, może także łagodzić objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa;
• w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli jest wywołany głównie przez wysiłek fizyczny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Montelukastum 123ratio?

Nigdy nie stosuj preparatu Drimon do przerwania ostrego napadu astmy! W przypadku ostrego napadu astmy zastosuj lek wziewny z grupy beta–mimetyków o szybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Jeśli zauważysz, że musisz stosować większe niż zazwyczaj dawki wziewnego beta–mimetyku powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie przerywaj przyjmowania ani nie zmniejszaj dawek stosowanych dotychczas kortykosteroidów wziewnych lub w tabletkach.
Rzadko, u niektórych osób przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofili, czyli granulocytów kwasochłonnych we krwi) niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga i Strauss (zwanego też alergicznym ziarniniakowym zapaleniem naczyń). Zespół ten często leczony jest kortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo, a przypadki jego wystąpienia zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia doustnie stosowanym kortykosteroidem. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie montelukastu jest związane z występowaniem zespołu Churga i Strauss. Należy zachować ostrożność i w przypadku wystąpienia eozynofilii, zaobserwowania wysypki, nacieków zapalnych w obrębie skóry, nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego, wystąpienia zaburzeń czynności serca i/lub neuropatii (bólu, drętwienia, mrowienia, pieczenia czy osłabienia kończyn) należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz przeprowadzi dokładne badania diagnostyczne i zweryfikuje dalsze leczenie.
Osoby chore na astmę, u których występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, powinny nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Preparat w tej dawce (10 mg) przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ --tabletki powlekane 10 mg zawierają laktozę (1 tabletka zawiera 122,2 mg laktozy). Osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany. Działanie preparatu występuje już w pierwszej dobie od rozpoczęcia jego stosowania. Leczenie należy kontynuować zarówno w okresach mniejszego nasilenia objawów jak i w okresach zaostrzenia astmy. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających tę samą substancję czynną tj. montelukast.
Nie należy zastępować wziewnych kortykosteroidów preparatem. Preparat może być stosowany jako lek pomocniczy u osób, u których stosowanie innych leków, takich jak wziewne preparaty kortykosteroidów nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Drimon 10 mg może także zostać włączony dodatkowo do leczenia u osób, u których astma oskrzelowa nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą krótko działających beta–mimetyków stosowanych doraźne. Podczas stosowania preparatu jako leku pomocniczego do wziewnych kortykosteroidów, nie należy nagle przerywać leczenia wziewnymi kortykosteroidami i zastępować ich preparatem. Należy pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych, które pozwolą stwierdzić czy uzyskano odpowiedni stopień opanowania objawów astmy.
Pamiętaj!
--Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
--Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie należy spodziewać się, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, jednakże w przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych preparatu jak senność lub zawroty głowy zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi urządzeń mechanicznych może zostać upośledzona.

Dawkowanie preparatu Montelukastum 123ratio

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki:
Dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia:
Astma lub astma i występujący jednocześnie sezonowy alergiczny nieżyt nosa: 1 tabletka 10 mg 1 raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Czy można stosować Montelukastum 123ratio w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu w ciąży są ograniczone. Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas równoległego stosowania preparatu i leków takich jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna (a także innych leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P 450). Montelukast można stosować równolegle z innymi lekami zwykle stosowanymi w profilaktyce i długotrwałym leczeniu astmy. Preparat w dawkach terapeutycznych nie wpływa w sposób klinicznie istotny na farmakokinetykę następujących leków: teofilina, prednizon, prednizolon, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol i noretindron), terfenadyna, digoksyna i warfaryna. Nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm leków takich jak np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Drimon może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: bóle głowy, senność, ból brzucha, wzmożone pragnienie. Do rzadkich działań niepożądanych, lub działań niepożądanych, których częstotliwość nie została określona należą: zawroty głowy, zaburzenia snu, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, parestezje, drażliwość, omamy, depresja, bezsenność, pobudzenie, zachowania agresywne, niepokój, drgawki, kołatania serca, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty, bóle stawów i mięśni, kurcze mięśni, zwiększona skłonność do krwawień, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), nacieki eozynofili w wątrobie. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (ciężka pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie i/lub przełykanie i inne). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie szukać pomocy lekarskiej. Rzadko może wystąpić zwiększenie aktywności aminotranferaz w surowicy (ALT, AST), cholestatyczne zapalenie wątroby. Rzadko, u niektórych osób stosujących preparat może wystąpić układowa eozynofilia niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga i Strauss (zobacz uwagi w akapicie powyżej zatytułowanym Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ten preparat?).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające montelukast

Asmenol (tabletki do rozgryzania i żucia)
Asmenol (tabletki powlekane)
Asmenol PPH (tabletki do rozgryzania i żucia)
Astmodil (tabletki do rozgryzania i żucia)
Astmodil (tabletki powlekane)
Milukante (tabletki do rozgryzania i żucia)
Milukante (tabletki powlekane)
Monkasta (tabletki do rozgryzania i żucia)
Monkasta (tabletki powlekane)
Montelukast Aurovitas (tabletki do rozgryzania i żucia)
Montelukast Bluefish (tabletki do rozgryzania i żucia)
Montelukast Bluefish (tabletki powlekane)
Montelukast Medreg (tabletki powlekane)
Montelukast Sandoz (granulat)
Montelukast Sandoz (tabletki do rozgryzania i żucia)
Montelukast Sandoz (tabletki powlekane)
Montelukast Teva (tabletki do rozgryzania i żucia)
Orilukast (tabletki do rozgryzania i żucia)
Orilukast (tabletki powlekane)
Promonta 4 mg (tabletki do rozgryzania i żucia)
Promonta 5 mg (tabletki do rozgryzania i żucia)
Promonta 10 mg (tabletki powlekane)
Romilast (tabletki do rozgryzania i żucia)
Romilast (tabletki powlekane)
Singulair 4 (tabletki do rozgryzania i żucia)
Singulair 5 (tabletki do rozgryzania i żucia)
Singulair 10 (tabletki powlekane)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.