Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Zetamax (azytromycyna) - granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Zetamax granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej; 2 g; 1 butelka 2 g Pfizer Europe 45.98

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: azytromycyna

Lek dostępny na receptę

Co to jest Zetamax?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk makrolidowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Zetamax?

Substancją czynną preparatu jest azytromycyna. Jest to antybiotyk z grupy makrolidów, zaliczany do nowej generacji tych antybiotyków, półsyntetyczna pochodna erytromycyny. Azytromycyna opracowana została z myślą o uniknięciu niektórych wad erytromycyny. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy makrolidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Azytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki z grupy antybiotyków makrolidowych, jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym (w pewnych warunkach działa także bakteriobójczo), o szerokim spektrum działania. Po podaniu doustnym azytromycyna dobrze się wchłania i szybko przenika z surowicy do tkanek. Gromadzi się w fagocytach, które migrują do miejsca zakażenia, co zwiększa dystrybucję leku do tkanek objętych procesem zapalnym. Azytromycyna charakteryzuje się dużym stężeniem w zakażonych tkankach i długim okresem półtrwania, co umożliwia skrócenie czasu leczenia do 1–5 dni.

Kiedy stosować Zetamax?

Preparat jest wskazany u dorosłych, w leczeniu lekkich lub umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę:
· ostre bakteryjne zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli
· ostre bakteryjne zapalenie zatok
· pozaszpitalne zapalenie płuc
· zapalenie gardła, zapalenie migdałków u osób nietolerujących antybiotyków z grupy beta-laktamów (np. penicyliny).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, na erytromycynę, na inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zetamax?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie antybiotyków makrolidowych (w tym preparatu) rzadko może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym reakcji mogących zagrażać życiu takich jak obrzęk naczynioruchowy czy reakcje anafilaktyczne. Niektóre z tych reakcji mogą mieć charakter nawracający i wymagać dłuższej obserwacji i leczenia.
Należy zachować ostrożność u osób z ciężką chorobą wątroby oraz u osób stosujących inne leki, mogące działać toksycznie na wątrobę (leki hepatotoksyczne). W okresie stosowania antybiotyku mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, w tym piorunujące zapalenie wątroby, prowadzące do zagrażającej życiu niewydolności wątroby. Jeżeli w okresie leczenia wystąpią zaburzenia czynności wątroby (np. ciemne zabarwienie moczu, żółtaczka, zmęczenie i znużenie, skłonność do krwawień, nieprawidłowe wyniki badań) należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić przerwanie stosowania preparatu w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby.
Nie należy stosować preparatu równolegle z pochodnymi sporyszu (np. ergotamina), ze względu na ryzyko zatrucia.
Stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu. Jego objawy kliniczne (takie jak np. wodniste stolce z krwią i śluzem, tępe, rozlane lub kolkowe bóle brzucha, gorączka, okresowe parcie na stolec) spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest w takim przypadku przeciwwskazane. W razie konieczności lekarz zastosuje odpowiednie leczenie farmakologiczne.
W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności, ze względu na ryzyko większego ogólnoustrojowego narażenia na antybiotyk.
Należy zachować ostrożność, ponieważ leczenie antybiotykami makrolidowymi może powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeń typu torsade de pointes. Nie można wykluczyć takiego działania azytromycyny, zwłaszcza u chorych z czynnikami ryzyka. Nie należy stosować preparatu, jeżeli występują czynniki ryzyka, takie jak np.: wydłużony odstęp QT w zapisie EKG, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), ciężka niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie stężenia potasu lub magnezu lub inne zaburzenia elektrolitowe oraz jeżeli chory stosuje leki, które wydłużają odstęp QT, w tym leki przeciwarytmiczne (klasa IA i III), cyzapryd, terfenadynę.
Stosowanie preparatu może być związane z zaostrzeniem objawów miastenii (choroby, charakteryzującej się nużliwością mięśni) oraz wystąpieniem nowego zespołu miastenicznego.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu
­ preparat zawiera sód, co należy wziąć pod uwagę w przypadku osób na diecie o małej zawartości sodu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych wskazujących na wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Zetamax

Preparat ma postać granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Jednorazowa dawka 2 g. Jeśli w ciągu 5 min wystąpią wymioty, lekarz zaleci powtórne przyjęcie dawki lub zastosuje inny antybiotyk. W przypadku wymiotów w ciągu 5–60 minut od przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem w sprawie zastosowania innego leczenia. Jeżeli wymioty wystąpią po czasie dłuższym niż 60 minut od przyjęcia leku nie należy przyjmować drugiej dawki.
Doświadczenie dotyczące stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, powyżej 75. roku życia jest ograniczone.
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
W przypadku zaburzeń czynności nerek w stopniu lekkim do umiarkowanego nie ma konieczności zmiany dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
W przypadku zaburzeń czynności wątroby w stopniu lekkim do umiarkowanego nie ma konieczności zmiany dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Sposób podawania:
Preparat ma postać granulatu o przedłużonym uwalnianiu do przygotowania zawiesiny doustnej. Przygotowaną zawiesinę należy przyjmować na czczo, co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim.

Czy można stosować Zetamax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· leki mogące powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (w tym leki przeciwarytmiczne klasa IA np. dizopiramid i klasy III np. amiodaron)
· terfenadynę
· cyzapryd
· preparaty zobojętniające sok żołądkowy
· pochodne ergotaminy (alkaloidy sporyszu)
· digoksynę
· cyklosporynę
· nelfinawir
· leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny np.warfaryna)
· ryfabutynę
· zydowudynę
· teofilinę.
Nie należy równolegle z azytromycyną stosować leków, które wydłużają odstęp QT w zapisie EKG, w tym leków przeciwarytmicznych klasy IA (np. dizopiramid) i klasy III (np. amiodaron), terfenadyny i cyzaprydu. Może wystąpić: wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca i niebezpieczne zaburzenia typu torsades de pointes. Preparaty zobojętniające sok żołądkowy mogą wpływać na wchłanianie azytromycyny i dlatego nie powinny być stosowane jednocześnie z antybiotykiem. Nie należy stosować preparatu równolegle z pochodnymi sporyszu (preparaty zawierające ergotaminę lub jej pochodne), ze względu na ryzyko zatrucia, objawiającego się skurczem naczyń obwodowych i niedokrwieniem. Preparat może powodować zwiększenie stężenia we krwi stosowanej równolegle digoksyny; u chorych stosujących równolegle digoksynę lekarz zwykle zaleci monitorowanie jej stężenia we krwi. Azytromycyna może nasilać toksyczność cyklosporyny. Jeżeli konieczne jest jej równoległe stosowanie lekarz prawdopodobnie zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi i odpowiednio zmodyfikuje stosowaną dawkę. Nelfinawir może wpływać na zwiększenie ekspozycji na azytromycynę (ryzyko nasilenia jej działań niepożądanych); nie obserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych. Azytromycyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna); w okresie stosowania antybiotyku lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie tych leków. Równoległemu stosowaniu azytromycyny i ryfabutyny może towarzyszyć zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, czyli neutrofilów (neutropenia), choć nie potwierdzono związku przyczynowego ze stosowaniem azytromycyny. Azytromycyna może powodować zwiększenie stężenia metabolitu zydowudyny w niektórych komórkach krwi obwodowej. Dotychczas nie potwierdzono istotnych klinicznie interakcji podczas stosowania azytromycyny i teofiliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Zetamax może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt, zaparcia, przebarwienie języka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się biegunką), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub zwiększenie stężenia bilirubiny, rzadko zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby i niewydolność wątroby, rzadko prowadzące do śmierci), zapalenie trzustki, bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, bezsenność, nerwowość, drgawki, niedoczulica, zaburzenia smaku, węchu, słuchu (uszkodzenie słuchu, głuchota, szumy uszne), zaburzenia widzenia, omdlenia, zmęczenie i osłabienie (astenia), uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), pobudzenie, zachowania agresywne, niepokój, lęk, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i zaburzeń rytmu typu torsade de pointes, niedociśnienie tętnicze, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, bóle stawów, bóle w klatce piersiowej, małopłytkowość, neutropenia/leukopenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów), niedokrwistość hemolityczna, nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (stany zapalne błon śluzowych i skóry, zapalenie pochwy). Możliwe reakcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne), takie jak: wysypka, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość skóry na światło, obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), niedociśnienie tętnicze, duszność, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), wstrząs anafilaktyczny a także, ciężkie reakcje skórne takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające azytromycyna

Azibiot (tabletki powlekane)
Azibiot (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Azimycin (tabletki powlekane)
Azithromycin Aurovitas (tabletki powlekane)
Azithromycin Genoptim (tabletki powlekane)
Azithromycin Krka (tabletki powlekane)
AzitroLEK (tabletki powlekane)
AzitroLEK (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
AzitroLEK 250 (tabletki powlekane)
AzitroLEK 500 (tabletki powlekane)
Azitrox 500 (tabletki powlekane)
Azitrox Z (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Azix (tabletki powlekane)
Azycyna (tabletki powlekane)
Azycyna (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)
Azytact (tabletki powlekane)
Azyter (krople do oczu, roztwór)
Bactrazol (tabletki powlekane)
Canbiox (tabletki powlekane)
Macromax (tabletki powlekane)
Macromax (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Nobaxin (tabletki powlekane)
Sumamed (kapsułki)
Sumamed (tabletki powlekane)
Sumamed (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Sumamed (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Sumamed (tabl. do sporz. zaw. doustnej)
Sumamed forte (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.