×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Clopidogrel Teva (klopidogrel) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Clopidogrel Teva tabletki powlekane; 75 mg; 28 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 24.41

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r.

Preparat zawiera substancję: klopidogrel

Lek dostępny na receptę

Co to jest Clopidogrel Teva?

Lek przeciwpłytkowy, hamuje agregację płytek krwi.

Co zawiera i jak działa Clopidogrel Teva?

Substancją czynną preparatu jest klopidogrel, pochodna tienopirydyny, inhibitor agregacji płytek krwi indukowanej przez nukleotyd ADP. Agregacja płytek krwi jest jednym z etapów fizjologicznego procesu krzepnięcia krwi. Jednakże, procesy formowania zakrzepów patologicznych mogą prowadzić do zawału serca, udaru i zakrzepicy naczyń obwodowych. Aby zapobiegać tym zdarzeniom, stosuje się leki hamujące agregację płytek krwi. Klopidogrel jest prolekiem, tzn. nie wykazuje działania farmakologicznego i wymaga przekształcenia do postaci aktywnej. Działanie przeciwpłytkowe wykazuje jego czynny metabolit powstający w wątrobie z udziałem izoenzymów cytochromu P450. Czynny metabolit klopidogrelu nieodwracalnie wiąże się z receptorami płytek krwi dla ADP i w ten sposób hamuje indukowaną przez ADP agregację płytek krwi. Płytki poddane działaniu klopidogrelu pozostają pod jego wpływem przez resztę życia (około 7–10 dni) i musi odtworzyć się nowa generacja płytek w ustroju by nastąpił powrót do ich prawidłowej czynności. Jeśli działanie przeciwpłytkowe jest tymczasowo niepożądane, leczenie klopidogrelem powinno zostać przerwane odpowiednio wcześniej (7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym).

Klopidogrel szybko się wchłania i w wątrobie ulega przekształceniu do postaci aktywnej. Stężenie maksymalne klopidogrelu uzyskiwane jest w ciągu 45 minut, a czynnego metabolitu w ciągu 30–60 minut po przyjęciu leku. Działanie klopidogrelu rozpoczyna się w pierwszej dobie jego przyjmowania, a działanie maksymalne uzyskiwane jest między 3.–7. dobą jego stosowania.

Kiedy stosować Clopidogrel Teva?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy u dorosłych:

• z zawałem serca (w okresie od kilku dni po zawale do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) lub z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych

• z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca bez załamka Q), w tym u chorych, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym

• ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, u chorych leczonych zachowawczo, kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego,

oraz profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków (w tym udaru):

• u dorosłych z migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań naczyniowych, u których leczenie antagonistami witaminy K nie może być zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie; lek stosuje się w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku:

• ciężkich zaburzeń czynności wątroby

• czynnego patologicznego krwawienia, takiego jak wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Clopidogrel Teva?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, ponieważ w okresie stosowania preparatu mogą wystąpić krwawienia i zaburzenia hematologiczne. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o wystąpieniu krwawienia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zaleci oznaczenie morfologii krwi i inne niezbędne badania.

Klopidogrel wydłuża czas krwawienia. Należy zachować ostrożność u chorych z ryzykiem wystąpienia krwawienia z powodu urazu, zabiegu chirurgicznego czy stanów chorobowych usposabiających do krwawień (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia wewnątrzgałkowe) oraz u chorych przyjmujących leki mogące zwiększać ryzyko krwawienia, takie jak np: kwas acetylosalicylowy, heparyna, inhibitory glikoprotein IIb/IIIa, niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory cyklooksygenazy COX–2, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, pentoksyfilina.

Chorzy powinni pozostawać pod wnikliwą obserwacją lekarską, czy nie występują u nich objawy mogące świadczyć o wystąpieniu krwawienia, w tym utajonego, zwłaszcza w okresie pierwszych tygodni stosowania preparatu, po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych lub po zabiegach chirurgicznych.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym należy skonsultować się z lekarzem i poinformować go o przyjmowaniu klopidogrelu. Jeśli działanie przeciwpłytkowe jest tymczasowo niepożądane, lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu na 7 dni przed zabiegiem. Pamiętaj, tylko lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania preparatu.

Zawsze informuj lekarza o każdym nietypowym krwawieniu.

Bardzo rzadko stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem plamicy małopłytkowej, która może prowadzić do śmierci. W jej przebiegu występuje małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczna, której towarzyszą zmiany neurologiczne, zaburzenia czynności nerek lub gorączka. Konieczne jest wdrożenie natychmiastowego leczenia.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem hemofilii nabytej. W przypadku podejrzeń jej wystąpienia lekarz zaleci odpowiednie badania laboratoryjne, a w razie potwierdzenia rozpoznania konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu i pozostawanie pod specjalistyczną opieką lekarską.

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciągu 7 dni po wystąpieniu udaru niedokrwiennego.

Klopidogrel jest metabolizowany do czynnego metabolitu z udziałem izoenzymu 2C19 cytochromu P450 (CYP2C19). W grupie chorych ze zmniejszonym metabolizmem przez izoenzym 2C19 cytochromu P450 klopidogrel wywiera słabsze działanie na czynność płytek. Dostępne są testy, które pozwalają stwierdzić, czy chory należy do tej grupy pacjentów.

Równoległe stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymu 2C19 cytochromu P450, może zmniejszać stężenie czynnego metabolitu klopidogrelu. Nie zaleca się równoległego stosowania leków silnie lub umiarkowanie hamujących aktywność tego izoenzymu.

Należy zachować ostrożność, jeżeli wraz z klopidogrelem stosowane są leki metabolizowane z udziałem izoenzymu 2C8 cytochromu P450.

Klopidogrel należy do grupy tienopirydyn. Leki z tej grupy, np. tyklopidyna czy prasugrel, mogą powodować reakcje nadwrażliwości, w tym: wysypka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie i mogący stanowić zagrożenie życia), zaburzenia hematologiczne, takie jak małopłytkowość i neutropenia. Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na jakiekolwiek tienopirydyny, koniecznie poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na klopidogrel. Osoby, u których w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna lub hematologiczna na którykolwiek lek z grupy tienopirydyn, są bardziej zagrożone wystąpieniem podobnych reakcji po zastosowaniu klopidogrelu (krzyżowa reakcja nadwrażliwości). W przypadku osób z tej grupy, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i monitorowanie objawów nadwrażliwości.

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zachowanie ostrożności.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób z chorobami wątroby, które mogą mieć skłonności do krwawień.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn.

Dawkowanie preparatu Clopidogrel Teva

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

• zwykle stosowana dawka: 75 mg 1 raz na dobę

• z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca bez załamka Q): pojedyncza dawka nasycająca 300 mg, następnie 75 mg 1 raz na dobę w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75–325 mg na dobę (zaleca się, aby dawka kwasu acetylosalicylowego nie była większa niż 100 mg na dobę). Nie ustalono optymalnego czasu leczenia. Dane z badań klinicznych wskazują na stosowanie leku do 12 miesięcy, a maksymalnie korzystny efekt obserwowano po 3 miesiącach.

• ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym: pojedyncza dawka nasycająca 300 mg, następnie 75 mg 1 raz na dobę w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i lekami trombolitycznymi lub bez nich. U chorych po 75. roku życia nie podaje się dawki nasycającej. Leczenie zwykle kontynuuje się przez co najmniej 4 tygodnie.

• z migotaniem przedsionków: 75 mg 1 raz na dobę, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75–100 mg na dobę.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku.

U osób z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność, ponieważ dane dotyczące stosowania preparatu w tej grupie chorych są ograniczone.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U osób z umiarkowanie nasilonymi chorobami wątroby, które mogą mieć skłonności do krwawień, należy zachować ostrożność. Dane dotyczące stosowania preparatu w tej grupie chorych są ograniczone.

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Clopidogrel Teva w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaleca się równoległego stosowania klopidogrelu i doustnych leków przeciwzakrzepowych, takich jak np. warfaryna.

Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są inne leki mogące zwiększać ryzyko krwawienia, takie jak np:

• kwas acetylosalicylowy

• inhibitory glikoprotein IIb/IIIa

• heparyna

• leki trombolityczne

• niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX2

• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

• pentoksyfilina.

W wymienionych powyżej sytuacjach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i badania kontrolne.

Klopidogrel jest metabolizowany do czynnego metabolitu z udziałem izoenzymu 2C19 cytochromu P450 (CYP2C19). Równoległe stosowanie leków hamujących aktywność tego izoenzymu może zmniejszać stężenie czynnego metabolitu klopidogrelu i zmniejszać jego przeciwpłytkowe działanie. Ze względu na ryzyko poważnych powikłań dotyczących układu sercowo-naczyniowego, nie zaleca się równoległego stosowania leków silnie lub umiarkowanie hamujących aktywność izoenzymu 2C19 cytochromu P450, takich jak np.: omeprazol, esomeprazol, fluwoksamina, fluoksetyna, moklobemid, worykonazol, flukonazol, tyklopidyna, karbamazepina i efawirenz.

Pantoprazol i lanzoprazol, w mniejszym stopniu niż omeprazol i esomeprazol, zmniejszają stężenie czynnego metabolitu klopidogrelu.

Nie stwierdzono, by inne leki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego, takie jak leki zobojętniające sok żołądkowy czy leki blokujące receptory histaminowe H2, miały wpływ na przeciwpłytkowe działanie klopidogrelu.

Należy zachować ostrożność, jeżeli wraz z klopidogrelem stosowane są leki metabolizowane z udziałem izoenzymu 2C8 cytochromu P450 (CYP2C8), w tym repaglinid, paklitaksel. Metabolit klopidogrelu hamuje aktywność CYP2C8. Klopidogrel zwiększa ekspozycję na repaglinid.

Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji w przypadku stosowania klopidogrelu z następującymi lekami: atenolol, nifedypina, fenobarbital, estrogen, fenytoina czy tolbutamid.

Klopidogrel nie wpływa na farmakokinetykę digoksyny ani teofiliny.

Nie stwierdzono klinicznie znaczących interakcji gdy klopidogrel stosowany był równolegle z: lekami moczopędnymi, beta-blokerami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami wapnia, lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe, lekami przeciwcukrzycowymi (w tym insuliną), lekami przeciwpadaczkowymi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Clopidogrel Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Krwawienie jest najczęściej występującym działaniem niepożądanym, w tym krwawienia z nosa, krwotok z przewodu pokarmowego, krwiaki i siniaki, bóle brzucha, biegunka. Niezbyt często: krwawienie wewnątrzczaszkowe (w tym przypadki śmiertelne), krwawienie do oka (dospojówkowe, wewnątrzgałkowe, dosiatkówkowe), krwiomocz, krwawienie do skóry (plamica), wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby neutrofili, zmniejszenie liczby płytek, małopłytkowość, leukopenia, eozynofilia. Ponadto, niezbyt często możliwe: bóle głowy, zawroty głowy, parestezje, wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcia, wysypka, świąd. Rzadko: neutropenia (w tym ciężka), krwotok pozaotrzewnowy, ginekomastia. Bardzo rzadko lub z nieznaną częstością: zakrzepowa plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna, ciężka agranulocytoza, ciężka małopłytkowość, hemofilia nabyta, granulocytopenia, niedokrwistość, ciężki krwotok, krwotok z ran operacyjnych, zapalenie naczyń, niedociśnienie tętnicze, krwawienie z dróg oddechowych (krwioplucie, krwotok płucny), krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok pozaotrzewnowy zakończony zgonem, krwawienia w układzie mięśniowo-szkieletowym (w tym dostawowe), zespół Kounisa związany z alergiczną reakcja na klopidogrel (alergiczna dławica piersiowa związana ze skurczem naczyń wieńcowych, alergiczny zawał serca), choroba posurowicza, krzyżowe reakcje nadwrażliwości na inne leki z grupy tienopirydyn, omamy, stany splątania, zaburzenia smaku, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące i limfocytowe), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, zapalenie kłębuszków nerkowych, zaburzenia czynności nerek, gorączka, bóle mięśniowe, bóle stawów, reakcje anafilaktyczne i podobne do anafilaktycznych, pokrzywka, wysypka, liszaj płaski, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa), obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające klopidogrel

Agregex (tabletki powlekane)
Areplex (tabletki powlekane)
Clopidix (tabletki powlekane)
Clopidogrel Apotex (tabletki powlekane)
Clopidogrel Bluefish (tabletki powlekane)
Clopidogrel Genoptim (tabletki powlekane)
Clopidogrel Krka (tabletki powlekane)
Clopidogrel Ranbaxy (tabletki powlekane)
Grepid 75 mg (tabletki powlekane)
Pegorel (tabletki powlekane)
Plavix (tabletki powlekane)
Plavocorin (tabletki powlekane)
Trombex (tabletki powlekane)
Vixam (tabletki powlekane)
Zyllt (tabletki powlekane)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.