Apo-Clodin (tiklopidyna) - tabletki powlekane

Jest to lek hamujący agregację płytek krwi, pochodna tienopirydyny.

Preparat zawiera substancję tiklopidyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apo-Clodin
tabletki powlekane; 250 mg; 30 tabl.
Apotex Polska
17,90 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
5,62 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Apo-Clodin
tabletki powlekane; 250 mg; 60 tabl.
Apotex Polska
33,85 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
10,16 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Apo-Clodin?

Tiklopidyna jest lekiem przeciwpłytkowym, czyli hamującym agregację płytek krwi, z grupy pochodnych tienopirydyny.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Procesy formowania zakrzepów patologicznych mogą prowadzić do zawału serca, udaru i zakrzepicy naczyń obwodowych. Aby zapobiegać tym zdarzeniom opracowano leki hamujące agregację płytek krwi. Leki te mogą działać na drodze różnych mechanizmów i wykazywać addycyjny (sumujący się) efekt działania.
Mechanizm działania tiklopidyny polega na nieodwracalnym hamowaniu jednego typu receptorów purynergicznych, znajdujących się na powierzchni płytek krwi, przez co zablokowana zostaje agregacja płytek. Tiklopidyna wykazuje również inne korzystne działania, m.in. zmniejsza stężenie fibrynogenu i lepkość krwi i zmniejsza przyleganie płytek do powierzchni śródbłonka naczyń. Nie blokuje natomiast cyklooksygenazy ani syntezy prostaglandyn czy tromboksanu. Ze względu na nieodwracalny charakter modyfikacji receptora płytkowego, płytki poddane działaniu tiklopidyny pozostają pod jego wpływem przez resztę życia (około 7–10 dni), a powrót prawidłowej czynności płytek krwi występuje z szybkością zgodną z naturalnymi przemianami płytek w ustroju.

Kiedy stosować Apo-Clodin?

Preparat jest wskazany do stosowania u osób, u których wystąpił udar niedokrwienny lub objawy poprzedzające udar (w stanach zagrażających życiu lub profilaktycznie, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru). 
Preparat  należy stosować wyłącznie u chorych z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• ze skazą krwotoczną
• z chorobami, które mogą powodować krwawienia (np. czynny wrzód żołądka i dwunastnicy, ostre krwotoczne udary mózgu)
• z chorobami krwi, przebiegającymi z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi
• z krwotocznym udarem mózgu
• z zaburzeniami czynności układu krwiotwórczego w wywiadzie (neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica zakrzepowa małopłytkowa)
• z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
• z ciężką niewydolnością wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Clodin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Podczas stosowania preparatu rzadko może wystąpić plamica zakrzepowa małopłytkowa, ostra neutropenia lub agranulocytoza. Reakcje te mogą wystąpić w ciągu kilku dni od rozpoczęcia stosowania produktu, rzadko występują po upływie 3 miesięcy leczenia. W okresie pierwszych 3 miesięcy stosowania preparatu należy wykonywać badanie morfologii krwi. Jeśli wystąpią objawy TTP lub neutropenii, stosowanie tiklopidyny należy przerwać.

Podczas leczenia może wystąpić neutropenia. W przypadku odnotowania objawów zakażenia (gorączka, dreszcze, ból gardła), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Może być konieczne natychmiastowe oznaczenie liczby białych krwinek, a nawet przerwanie stosowania tiklopidyny. Po zakończeniu leczenia liczba granulocytów obojętnochłonnych zwiększa się do ponad 1200/mm3 w czasie od 1 do 3 tygodni.

Małopłytkowość podczas leczenia występuje rzadko (jako osobne działanie niepożądane lub jednocześnie z neutropenią).

Objawami plamicy zakrzepowej małopłytkowej mogą być: mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia neurologiczne, gorączka. Objawy kliniczne mogą wystąpić kilka godzin lub dni wcześniej, niż daje się to ustalić na podstawie badań laboratoryjnych. W przypadku wystąpienia następujących objawów: żółte zabarwienie skóry i oczu, swędząca wysypka, bladość skóry, gorączka, osłabienie, ciemny kolor moczu, należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zagrożenie zakrzepicą, ile jest to możliwe, należy unikać przetaczania masy płytkowej.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz co 2 tygodnie przez 3 pierwsze miesiące leczenia należy kontrolować liczbę krwinek wraz z rozmazem, oraz liczbę płytek krwi. Po upływie tego czasu należy kontynuować częste wykonywanie wymienionych badań u osób z infekcją lub zmniejszoną liczbą granulocytów obojętnochłonnych (mniej niż 70% wartości fizjologicznej), zmniejszonym hematokrytem lub zmniejszoną liczbą płytek krwi.

Jeśli podawanie preparatu przerwano w okresie 3 pierwszych miesięcy stosowania, badanie krwi należy wykonać po 2 tygodniach od zakończenia leczenia.

Jeśli liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi mniej niż 2,0 x 109/l (2 000/mm3) lub liczba płytek krwi wynosi mniej niż 80 x 109/l (80 000/mm3), należy zakończyć leczenie.

Podczas leczenia rzadko może wystąpić agranulocytoza lub niedokrwistość aplastyczna.

Tiklopidyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. Należy zachować ostrożność u osób z chorobą wątroby w przeszłości lub z istniejącą niewydolnością wątroby.

Długotrwałe stosowanie preparatu może powodować zwiększenie aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz oraz stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi. Należy kontrolować czynność wątroby (szczególnie w okresie 4 pierwszych miesięcy stosowania preparatu).

Podczas leczenia rzadko może wystąpić zapalenie wątroby lub żółtaczka cholestatyczna. W przypadku zaobserwowania żółtego zabarwienia skóry lub białkówek oka, odbarwionego stolca lub zbyt ciemnego zabarwienia moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Brak danych odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa równoległego stosowania tiklopidyny z heparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub lekami fibrynolitycznymi. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zakończyć leczenie innymi lekami przeciwzakrzepowymi.

U osób ze skłonnością do krwawień (np. z przewodu pokarmowego), z chorobami hematologicznymi, zaburzeniami czynności nerek, przygotowywanych do nakłucia lędźwiowego lub zabiegu chirurgicznego, należy zachować ostrożność. Podczas leczenia tiklopidyną, a także przez 5–10 dni po zaprzestaniu jej stosowania, czas krzepnięcia krwi może być wydłużony do 30 minut. Zaleca się odstawienie tiklopidyny na 10–14 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. W przypadku wystąpienia nagłej konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego, należy podać 20 mg metyloprednizolonu (normalizacja czasu krwawienia po ok. 2 godzinach) lub przetoczyć masę płytkową. Z uwagi na zagrożenie zakrzepicą u chorych z plamicą zakrzepową małopłytkową, o ile jest to możliwe, należy unikać przetaczania masy płytkowej.

U chorych z pacjentów z ciężką niewydolnością nerek dawkę preparatu należy zmniejszyć. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych ze strony nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci nie zostały w pełni potwierdzone.

Podczas stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Apo-Clodin

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli.
Zwykle 250 mg 2 razy na dobę.
Preparat należy przyjmować z posiłkiem.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby, żółtaczki, zaburzeń krzepnięcia lub krwiotworzenia, lekarz prawdopodobnie zadecyduje o zakończeniu stosowania preparatu.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Apo-Clodin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.
Nie wiadomo, czy tiklopidyna przenika do pokarmu kobiet karmiących piersią. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, należy przerwać karmienie piersią lub zaprzestać stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Należy ściśle kontrolować stan kliniczny chorego podczas równoległego stosowania:

• niesteroidowych leków przeciwzapalnych (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej płytek, nasilenie działania NLPZ na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy)
• leków przeciwpłytkowych (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej)
• salicylanów, kwasu acetylosalicylowego (zwiększenie ryzyka krwawienia - nasilenie aktywności antyagregacyjnej, nasilenie działania salicylanów na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy)
• doustnych leków przeciwzakrzepowych (zwiększenie ryzyka krwawienia - połączenie działania przeciwzakrzepowego i działania przeciwagregacyjnego), należy kontrolować wskaźnik INR
• heparyny (zwiększenie ryzyka krwawienia - połącznie działania przeciwzakrzepowego i działania przeciwagregacyjnego), należy kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (APTT).

Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania:
• selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (wpływ na aktywację płytek krwi i zwiększenie ryzyka krwawienia)
• pentoksyfiliny (zwiększone ryzyko krwawienia)
• teofiliny (zwiększenie stężenia teofiliny we krwi i zwiększenie ryzyka jej przedawkowania); należy obserwować chorego, w razie konieczności oznaczyć stężenie teofiliny we krwi i dostosować jej dawkę
• digoksyny (możliwe niewielkie zmniejszenie stężenia digoksyny we krwi)
• fenytoiny (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny i ryzyko wystąpienia jej działania toksycznego), pomocne może być oznaczenie stężenia fenytoiny we krwi.

Podczas równoległego stosowania tiklopidyny z lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i lekami moczopędnymi nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji.

Tiklopidyna nie wchodzi w interakcje z propranololem na etapie wiązania z białkami osocza.

Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania substratów cytochromu P-450 o małym indeksie terapeutycznym; należy dostosować dawkę na początku i po zakończeniu leczenia skojarzonego.

Równoległe stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy prowadzi do zmniejszenia stężenia tiklopidyny we krwi o ok. 20-30%, natomiast cymetydyna, stosowana długotrwale, znacznie zwiększa stężenie tiklopidyny w osoczu. Należy zachować ostrożność.

Podczas równoległego stosowania cyklosporyny i tiklopidyny, należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Apo-Clodin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej występują zaburzenia czynności żołądka i/lub jelit: biegunka, nudności, wysypka, wymioty, ból żołądka i jelit, neutropenia.
Najcięższymi działaniami niepożądanymi mogą być zmiany w składzie krwi na skutek zaburzenia czynności szpiku takie jak: małopłytkowość, neutropenia, agranulocytoza, które występują zwykle w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania produktu i mogą stanowić zagrożenie dla życia.

Rzadko występuje zahamowanie czynności szpiku kostnego, pancytopenia oraz małopłytkowość i plamica zakrzepowa małopłytkowa.

Mogą wystąpić zaburzenia czasu krzepnięcia krwi z objawami takimi jak: wybroczyny, krwawienie z nosa, krwiomocz, krwawienie z przewodu pokarmowego lub nadmierne krwawienie po zabiegu chirurgicznym.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka). Bardzo rzadko mogą wystąpić inne reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, zapalenie naczyń oraz reakcje autoimmunologiczne: zespół toczniopodobny, nefropatia.

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna), zawroty głowy, szumy uszne, uczucie osłabienia, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające tiklopidyna

Aclotin (tabletki powlekane)
Ifapidin (tabletki powlekane)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.