Karnidin - tabletki powlekane

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Preparat zawiera substancję lerkanidypina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Karnidin
tabletki powlekane; 10 mg; 28 tabl.
Orion
12,80 zł
Karnidin
tabletki powlekane; 20 mg; 28 tabl.
Orion
16,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2022 r.

Co zawiera i jak działa Karnidin - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest lerkanidypina, pochodna dihydropirydyny należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie leków z tej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Lerkanidypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Lerkanidypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń tętniczych. Bezpośrednim skutkiem takiego działania lerkanidypiny jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Lerkanidypina nie powoduje zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego, ponieważ działa wybiórczo na naczynia krwionośne.
Stosowana jako lek obniżający ciśnienie tętnicze, wykazuje przedłużone działanie przeciwnadciśnieniowe. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1 raz na dobę zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Efekt działania lerkanidypiny pojawia się powoli, dzięki czemu zwykle nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Po podaniu doustnym jest całkowicie wchłaniana. Stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 90–180 minut po przyjęciu preparatu. Dostępność biologiczna wynosi ok. 10%, ze względu na znaczny metabolizm podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Główne metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej. Lerkanidypina wydalana jest w postaci metabolitów z kałem i z moczem.

Kiedy stosować Karnidin - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Kiedy nie stosować preparatu Karnidin - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne dihydropirydyny.
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca
· nieleczona zastoinowa niewydolność serca
· niestabilna dławica piersiowa
· w okresie miesiąca po przebytym zawale serca
· ciężka niewydolność wątroby lub nerek
oraz, jeżeli równolegle stosujesz:
· leki silnie zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. azolowe leki przeciwgrzybicze, takie jak np. ketokonazol; antybiotyki makrolidowe, takie jak np. erytromycyna; leki przeciwwirusowe, takie jak np. rytonawir)
· cyklosporynę
· lub spożywasz sok grejpfrutowy.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży, u kobiet w okresie karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Karnidin - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· zespół chorego węzła zatokowego (przy braku wszczepionego stymulatora)
· zaburzenia czynności lewej komory serca
· chorobę niedokrwienną serca
· łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby (przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu i konieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę)
· łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek (należy zachować ostrożność, szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę).
W przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych wyżej zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Stosowanie niektórych krótko działających leków z grupy antagonistów wapnia u osób z chorobą niedokrwienną serca może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych. Preparat jest lekiem długo działającym, jednakże należy zachować ostrożność u osób z chorobą niedokrwienną serca.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić bóle w okolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko, u chorych z wcześniej istniejącą dławicą piersiową, częstotliwość, czas trwania i ciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca.
Należy unikać spożywania alkoholu; alkohol może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych powodujące rozszerzenie naczyń.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi i osłabiać jej działanie.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn jest mało prawdopodobny. Jednakże należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych osób preparat może powodować zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, senność lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Karnidin - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo, ponieważ wystąpienie pełnego działania przeciwnadciśnieniowego wymaga 2 tygodni stosowania preparatu.
Lekarz może zalecić stosowanie preparatu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowym (np. z beta-blokerami, lekami moczopędnymi lub inhibitorami konwertazy angiotensyny).
U chorych w podeszłym wieku zwykle nie ma konieczności dostosowania dawkowania, jednakże leczenie powinno być rozpoczynane z zachowaniem szczególnej ostrożności.
U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec nasileniu i konieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza; należy zachować ostrożność szczególnie podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Nie stosować w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby.
Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek. U chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Dzieci i młodzież:
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Karnidin - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody zapobiegania ciąży.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu z lekami zmniejszającymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takimi jak np. ketokonazol, itrakonazol i inne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir, erytromycyna, troleandomycyna i inne antybiotyki makrolidowe), ponieważ mogą one hamować metabolizm lerkanidypiny i powodować znaczne zwiększenie jej stężenia we krwi i nasilać jej działanie.
Nie stosować z cyklosporyną; cyklosporyna może wpływać na zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilać jej działanie. Lerkanidypina może nasilać działanie cyklosporyny.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do znacznego zwiększenia stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilać jej działanie przeciwnadciśnieniowe.
Midazolam może wpływać na szybkość wchłaniania lerkanidypiny.
Stosowanie leków takich jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III – amiodaron, chinidyna i innych substratów izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 wymaga zachowania ostrożności.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia lerkanidypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Należy częściej kontrolować ciśnienie tętnicze i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki lerkanidypiny.
Metoprolol zmniejsza dostępność biologiczną lerkanidypiny. Stosowanie lerkanidypiny w skojarzeniu z beta-blokerami może wymagać dostosowania dawkowania lerkanidypiny. Lerkanidypina nie wykazuje znaczących interakcji z lekami moczopędnymi ani z inhibitorami konwertazy angiotensyny.
Cymetydyna może powodować zwiększenie stężenia lerkanidypiny we krwi i nasilenie jej działania przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza jeżeli cymetydyna stosowana jest w dużych dawkach.
Równoległe stosowanie digoksyny wymaga ścisłej obserwacji chorego pod kątem możliwości wystąpienia objawów zatrucia digoksyną.
Jeżeli równolegle stosowana jest simwastatyna, należy lerkanidypinę przyjmować rano a simwastatynę wieczorem.
Lerkanidypina nie wpływa na farmakokinetykę warfaryny.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu z powodu ryzyka nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Karnidin - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Karnidin, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Niezbyt często możliwe: bóle i zawroty głowy, obrzęki obwodowe, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, uderzenia gorąca (nagłe zaczerwienienie twarzy). Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić: bóle mięśni, senność, nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty, dławica piersiowa, wielomocz, osłabienie, zmęczenie, niedociśnienie tętnicze, rozrost dziąseł, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle w klatce piersiowej, wysypka, reakcje nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach ból w okolicy przedsercowej lub dławica piersiowa. Bardzo rzadko u chorych z wcześniej istniejącą dławicą piersiową czas trwania i ciężkość napadów dławicowych może ulec zwiększeniu. Sporadycznie może wystąpić zawał serca.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające lerkanidypina

Lapress (tabletki powlekane) Lecalpin (tabletki powlekane) Lerakta (tabletki powlekane) Lercan (tabletki powlekane) Lernidum (tabletki powlekane) Primacor (tabletki powlekane)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.