Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Celiprolol Vitabalans (celiprolol) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Celiprolol Vitabalans tabletki powlekane; 200 mg; 30 tabl. Vitabalans 20.70

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: celiprolol

Lek dostępny na receptę

Co to jest Celiprolol Vitabalans?

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Co zawiera i jak działa Celiprolol Vitabalans?

Substancją czynną preparatu jest celiprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie celiprololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu (zwłaszcza w warunkach stresu czy podczas wysiłku fizycznego). Celiprolol wybiórczo blokuje receptory beta 1 (przy jednoczesnej częściowej aktywacji receptorów beta 2) i zwykle nie powoduje zwężenia dróg oddechowych, zależnego od blokowania receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli.

Kiedy stosować Celiprolol Vitabalans?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego
· stabilnej dławicy piersiowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
· wstrząs kardiogenny
· nasilona bradykardia (zmniejszenie częstotliwości rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)
· niewyrównana niewydolność serca
· zespół chorego węzła zatokowego
· guz chromochłonny nadnerczy
· kwasica metaboliczna
· blok zatokowo-przedsionkowy
· dławica naczynioskurczowa (Prinzmetala)
· niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg)
· ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min)
· ciężka astma oskrzelowa
· POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
· zaawansowane stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda
· ostra niewydolność wątroby
a także,
· jeżeli równolegle stosowane są inhibitory MAO.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Celiprolol Vitabalans?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu u chorych w podeszłym wieku jest ograniczone. W okresie leczenia chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod stałą obserwacją lekarską, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek i wątroby oraz związaną z tym konieczność dostosowania dawkowania.
Preparat może być stosowany przez chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, jednakże niezbędne może być dostosowanie dawkowania, zgodnie z zaleceniami lekarza. Tej grupie chorych zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Ostrożność jest także zalecana w przypadku występowania łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Chorzy powinni być dokładnie monitorowani; w razie potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dawki. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo, w okresie 1–2 tygodni, zmniejszać dawkę zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nagłe zaprzestanie leczenia celiprololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby i wystąpienia zaburzeń czynności serca.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia ogólnego, koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (istnieje ryzyko wystąpienia poważnych interakcji z innymi lekami). Lekarz podejmie indywidualną decyzję o kontynuacji leczenia beta-blokerem lub zaleci zaprzestanie jego stosowania na co najmniej 48 godzin przed zabiegiem.
Preparat należy stosować ostrożnie u chorych z dławicą piersiową i współistniejącymi zaburzeniami krążenia obwodowego (chromanie przestankowe), ponieważ może nastąpić nasilenie objawów.
U chorych z kontrolowaną zastoinową niewydolnością serca preparat należy stosować ostrożnie i pod ścisłym nadzorem lekarza. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek nasilenie niewydolności serca, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż w takiej sytuacji konieczne może być przerwanie stosowania preparatu.
Preparat może nasilać bradykardię. W przypadku nadmiernego zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (mniej niż 50–55 uderzeń na minutę) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz może zalecić zmniejszenie stosowanej dawki lub stopniowe całkowite zaprzestanie stosowania preparatu.
Ponieważ celiprolol hamuje przewodzenie przedsionkowo-komorowe należy zachować szczególną ostrożność u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia.
Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Celiprolol może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Preparat może maskować objawy nadczynności tarczycy (w tym tachykardię).
Należy unikać stosowania preparatu u chorych na astmę lub przewlekłe choroby obturacyjne dróg oddechowych, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. U chorych na astmę oskrzelową lub inne obturacyjne choroby dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych. Konieczne może być dodatkowe przyjmowanie lub zwiększenie dawki stosowanych leków rozszerzających oskrzela, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie celiprololem. Leki z grupy beta-blokerów mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.
Osoby, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości powinny zachować ostrożność w okresie leczenia. Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny (dotyczy również chorych poddawanych leczeniu odczulającemu) i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny. Należy unikać stosowania preparatu u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi łzawienie lub wysypka należy skonsultować się z lekarzem, który w razie potrzeby, zaleci stopniowe zaprzestanie stosowania preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy wziąć pod uwagę fakt, że preparat może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Celiprolol Vitabalans

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować najpóźniej pół godziny przed posiłkiem lub 2 godziny po nim, popijając szklanką wody. Pokarm zmniejsza dostępność biologiczną preparatu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 200 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby, po 2–4 tygodniach leczenia, lekarz zwiększy dawkę do 400 mg 1 raz na dobę.
Stabilna dławica piersiowa: 200 mg na dobę. W razie potrzeby, po 2–4 tygodniach leczenia, lekarz zwiększy dawkę do 400 mg na dobę.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu (w razie zaleceń lekarskich preparat należy odstawiać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza).
Ze względu na ograniczone doświadczenie, stosowanie preparatu u chorych w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 15–40 ml/min) konieczne jest dostosowanie dawkowania zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwykle stosuje się połowę dawki. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min).
U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie. U chorych z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Dzieci:
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Czy można stosować Celiprolol Vitabalans w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Leki z grupy beta-blokerów mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w okresie stosowania inhibitorów MAO (inhibitorów monoaminooksydazy), takich jak np. fenelzyna. Inhibitory MAO mogą powodować niedociśnienie tętnicze i nasilać efekt działania leków przeciwnadciśnieniowych. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla życia przełomu nadciśnieniowego.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z antagonistami wapnia, takimi jak werapamil czy diltiazem. Stosowanie werapamilu czy diltiazemu w okresie stosowania beta-blokerów powoduje hamowanie przewodzenia przedsionkowo komorowego i zmniejszenie kurczliwości serca. U chorych z wcześniejszymi zaburzeniami przewodzenia i/lub czynności serca takie leczenie skojarzone jest przeciwwskazane. Dożylne przyjmowanie werapamilu czy diltiazemu w okresie stosowania beta-blokerów jest przeciwwskazane.
Równoległe stosowanie preparatu z antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina) zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· lekami przeciwarytmicznymi (np. dizopiramid, chinidyna, amiodaron), ponieważ wydłuża się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i może nasilić się zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego
· klonidyną – jeżeli klonidyna jest stosowana równolegle z beta-blokerem i konieczne jest zaprzestanie leczenia należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilka dni przed przerwaniem stosowania klonidyny (nagłe przerwanie stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i stanowić zagrożenie życia); chory powinien być ściśle monitorowany
· lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, guanfacyna, moksonidyna, rylmenidyna), ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego;
· glikozydami naparstnicy (np. digoksyna) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego
· preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego – może dojść do nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów)
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – działanie hipoglikemizujące może ulec nasileniu (beta-blokery, w tym celiprolol, mogą maskować objawy hipoglikemii, np. tachykardię); konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych
· niesteroidowymi leki przeciwzapalnymi (np. ibuprofen, indometacyna) – działanie beta-blokerów, w tym celiprololu, może ulec osłabieniu
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta (adrenalina, noradrenalina) – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia objawów chromania przestankowego
· lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i wystąpienia niedociśnienia tętniczego.
Stosowanie preparatu równolegle z teofiliną lub hydrochlorotiazydem zmniejsza jego wchłanianie i dostępność biologiczną; jeżeli wymagane jest takie leczenie skojarzone lekarz dostosuje dawkowanie.
Nie należy stosować preparatu z lekami, dla których zwiększenie ich ogólnoustrojowej ekspozycji może mieć poważne następstwa (leki o wąskim indeksie terapeutycznym), takimi jak np.: cyklosporyna, chinidyna, alfentanyl, astemizol, cisapryd, diergotamina, ergotamina, pimozyd, sirolimus, takrolimus, terfenadyna, digoksyna, lit, statyny, flekainid, leki przeciwpadaczkowe, teofilina i warfaryna.
Leki hamujące glikoproteinę P (np. werapamil, erytromycyna, klarytromycyna, cyklosporyna, chinidyna, ketokonazol i itrakonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia celiprololu w osoczu; w razie konieczności lekarz zaleci zmniejszenie dawki celiprololu.
Leki zwiększające aktywność glikoproteiny P (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia celiprololu w osoczu; w razie konieczności lekarz zaleci zwiększenie dawki celiprololu.
Pokarm zmniejsza wchłanianie i dostępność biologiczną celiprololu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Celiprolol Vitabalans, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często lub niezbyt często możliwe: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, koszmary senne, senność, bezsenność, splątanie, nerwowość, nasilenie potliwości, depresja, psychozy lub omamy, zaburzenia czuciowe - uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), uczucie zziębnięcia kończyn, kołatania serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), omdlenia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca, nudności, wymioty, bóle brzucha/uczucie dyskomfortu, nudności, biegunka, alergiczne zmiany skórne (świąd, zaczerwienienie, wysypka, świąd, pokrzywka), łysienie, plamica, małopłytkowość, osłabienie mięśni, miastenia rzekomoporaźna, kurcze mięśni, zapalenie spojówek, suchość oka ze zmniejszeniem wydzielania łez (należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób stosujących soczewki kontaktowe), suchość w ustach. Rzadko: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych na astmę oskrzelową lub obturacyjną chorobę dróg oddechowych), duszność, śródmiąższowe zapalenie płuc. Bardzo rzadko: ujawnienie cukrzycy utajonej, nasilenie cukrzycy, hipoglikemia (objawy hipoglikemii, takie jak np. tachykardia czy drżenia mogą być maskowane i słabo wyrażone), hiperglikemia, beta-blokery mogą maskować objawy nadczynności tarczycy (drżenia, tachykardia), zaburzenia metabolizmu lipidów, nasilenie istniejącej miastenii, zaburzenia widzenia, zapalenie rogówki i spojówki, szum w uszach, zaburzenia słuchu, u chorych z dławicą możliwe nasilenie i zwiększenie częstotliwości napadów dławicowych, nasilenie zespołu Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego, wystąpienie łuszczycy, nasilenie łuszczycy, wystąpienie objawów podobnych do łuszczycy, długotrwała artropatia (zapalenie jedno i wielostawowe), pogorszenie czynności nerek, zaburzenia funkcji seksualnych, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Możliwe także inne działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: drżenia, uderzenia gorąca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, objawy tocznia trzewnego (odwracalne), impotencja, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające celiprolol

Celipres (tabletki)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.