Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję kwas askorbinowy + paracetamol + fenylefryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apap Przeziębienie
proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 50 mg kwasu askorbinowego, 10 mg chlorowodorku fenylefryny; 8 saszetek
US Pharmacia
22,25 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, fenylefrynę oraz witaminę C (kwas askorbinowy), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Trzeci ze składników preparatu to kwas askorbinowy, czyli witamina C. Zawartość witaminy C pozwala uzupełnić jej niedobory, często występujące w przebiegu przeziębienia. Witamina C jest niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza).
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut, a fenylefryny w ciągu 60–120 minut po przyjęciu preparatu. Czas działania przeciwbólowego paracetamolu wynosi 4–6 godzin a działania przeciwgorączkowego 6–8 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu i grypie.

Kiedy nie stosować preparatu Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z niestabilną chorobą wieńcową
• z zaburzeniami rytmu serca
• z nadciśnieniem tętniczym
• z wrodzonym niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• z wirusowym zapaleniem wątroby
• z chorobą alkoholową
• chorych na fenyloketonurię (preparat zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny)
• z nadczynnością tarczycy
• chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania
• stosujących równolegle trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
• stosujących zydowudynę
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).

Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.

Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby.

U osób wyniszczonych, niedożywionych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:
• z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• chorych na astmę oskrzelową
• z rozrostem gruczołu krokowego
• zespołem Raynauda
• chorych na cukrzycę
• z chorobą niedokrwienną serca (z chorobą wieńcową)
• przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi)
• przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery).

Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby, przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
• preparat zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny i jego stosowanie przez chorych na fenyloketonurię jest przeciwwskazane.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1 saszetka co 4–6 godzin. Nie stosować więcej niż 6 saszetek na dobę. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii) oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol (stosowany długotrwale) może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek.

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego, a leki cholinolityczne opóźniają je.

Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

W przypadku stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) lub innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa) przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Fenylefryna zawarta w preparacie stosowana z indometacyną, beta-blokerami lub metylodopą może spowodować przełom nadciśnieniowy, stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia.

Fenylefryna może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie guanetydyny, mekamylaminy, metylodopy i rezerpiny.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny.

Kwas askorbinowy (witamina C) zwiększa wchłanianie glinu (np. zawartego w lekach zobojętniających sok żołądkowy) oraz żelaza.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apap Przeziębienie - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jak każdy lek, również Apap Przeziębienie może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), nerwowość, lęk, niepokój, bezsenność, omamy, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), a także kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności).

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy Gorączka Grypa Nieżyt nosa Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas askorbinowy + paracetamol + fenylefryna

APAP przeziębienie junior (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Coldrex Junior C (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Coldrex MaxGrip (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Febrisan (proszek musujący) Gripex Hot (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Gripex Hot Max (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Theraflu MaxGRIP (proszek do sporządzania roztworu doustnego)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta