Bisoprolol Vitabalans - tabletki

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Preparat zawiera substancję bisoprolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Bisoprolol Vitabalans
tabletki; 10 mg; 30 tabl.
Vitabalans
13,38 zł
Bisoprolol Vitabalans
tabletki; 5 mg; 30 tabl.
Vitabalans
10,47 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Bisoprolol Vitabalans - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest bisoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz naczyń krwionośnych. Działanie bisoprololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu, zmniejszenia objętości wyrzutowej oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Bisoprolol ma działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1, co między innymi oznacza, że zwykle nie powoduje zwężenia dróg oddechowych zależnego od receptorów beta 2 zlokalizowanych w mięśniach gładkich oskrzeli.

Kiedy stosować Bisoprolol Vitabalans - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego
· przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej.

Kiedy nie stosować preparatu Bisoprolol Vitabalans - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· ostra niewydolność serca, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych
· wstrząs kardiogenny
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u chorych bez stymulatora (rozrusznika) serca
· zespół chorego węzła zatokowego
· blok zatokowo-przedsionkowy
· objawowa bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)
· objawowe niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg)
· ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
· ciężka postać choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda
· kwasica metaboliczna
· nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
a także,
· jeżeli stosujesz floktafeninę lub sultopryd.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka). Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bisoprolol Vitabalans - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparatu nie należy stosować w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, ze względu na brak postaci o odpowiednich zawartościach substancji czynnej, które umożliwiłyby wymagane, stopniowe zwiększanie dawki.
Preparatu nie należy stosować równolegle z antagonistami wapnia typu werapamilu i diltiazemu, lekami przeciwarytmicznymi klasy I ani z lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym (np. klonidyna). Zaleca się ostrożność jeżeli równolegle stosowany jest amiodaron ze względu na ryzyko wystąpienia samoistnych skurczów serca i zaburzeń przewodzenia. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki cholinomimetyczne, nazywane także lekami parasympatykomimetycznymi (w tym takryna), preparaty znieczulające, preparaty kontrastujące zawierające jod.
Należy pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza i zachować ostrożność stosując preparat:
· u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli (chorzy na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych; w tej grupie chorych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych i konieczne jest równoległe stosowanie leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy przejściowe zwiększenie ich dawek, zgodnie z zaleceniami lekarza)
· u chorych na cukrzycę (preparat może maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się; należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi)
· w czasie ścisłej diety
· w trakcie leczenia odczulającego (preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny)
· u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia
· u chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala); ryzyko nasilenia napadów dławicy (częstości, nasilenia i czasu trwania napadów)
· w przypadku występowania choroby zarostowej tętnic obwodowych, zaburzeń krążenia obwodowego, takich jak zespół Raynauda czy chromanie przestankowe (może wystąpić nasilenie objawów, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu)
· w przypadku znieczulenia ogólnego (jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych interakcji z innymi lekami; w razie konieczności, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki prowadzące do całkowitego zaprzestania stosowania preparatu na 48 godzin przed planowanym znieczuleniem ogólnym).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie łuszczycę poinformuj o tym lekarza. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie bisoprololem.
U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych.
Preparat może maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca (tachykardię).
Osoby stosujące soczewki kontaktowe powinny zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować zmniejszenie wydzielania łez i suchość spojówek.
Na początku leczenia bisoprololem pacjenci, zwłaszcza ci w podeszłym wieku, powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zwłaszcza u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Nagłe zaprzestanie leczenia bisoprololem u chorych z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów choroby, wystąpienia zawału serca i nagłego zgonu.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera substancję czynną, która daje wynik pozytywny w przypadku badania antydopingowego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie takie może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany preparatu na inny lek oraz jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Bisoprolol Vitabalans - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano, na czczo lub w trakcie śniadania, połykać bez rozgryzania popijając wodą. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła stabilna choroba niedokrwienna serca: lekarz ustali dawkę indywidualnie, rozpoczynając leczenie od małej dawki i zwiększając ją stopniowo do optymalnej dla danego pacjenta dawki podtrzymującej. Dawka podtrzymująca 5–10 mg 1 raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę. U chorych z łagodnym nadciśnieniem tętniczym lekarz może zalecić dawkę 2,5 mg na dobę.
Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u chorych z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min) lub wątroby nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Leczenie jest długotrwałe. Wymagana jest okresowa kontrola lekarska. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, ściśle według zaleceń lekarza.
Dzieci i młodzież do 12. roku życia:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Bisoprolol Vitabalans - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Stosowanie preparatu z floktafeniną i sultoprydem jest przeciwwskazane.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z:
· antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu, ze względu na negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego (dożylne przyjęcie werapamilu przez osobę leczoną beta-blokerem może spowodować ciężkie niedociśnienie i blok przedsionkowo-komorowy)
· lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna), ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i objętości minutowej oraz rozszerzenia naczyń i nasilenia niewydolności serca; dodatkowo ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (możliwe zagrożenie życia) po nagłym przerwaniu stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera
· inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) – nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego a także ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla życia przełomu nadciśnieniowego
· lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· lekami przeciwarytmicznymi klasy III, takimi jak np.: amiodaron – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
· antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina) – ryzyko niedociśnienia tętniczego i dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca
· lekami parasympatykomimetycznymi (inhibitory acetylocholinesterazy, włączając takrynę) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· beta-blokerami (w tym stosowanymi miejscowo takimi jak np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – działanie hipoglikemizujące może ulec nasileniu (beta-blokery, w tym bisoprolol, mogą maskować objawy hipoglikemii)
· preparatami stosowanymi do znieczulenia – może dojść do nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów)
· glikozydami nasercowymi – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· niesteroidowe leki przeciwzapalne – przeciwnadciśnieniowe działanie beta-blokerów, w tym bisoprololu, może ulec osłabieniu
· pochodnymi ergotaminy – nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory beta (np. izoprenalina, dobutamina) – ryzyko wzajemnego osłabienia działania leków
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta (adrenalina, noradrenalina) – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia objawów chromania przestankowego
· lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna) – ryzyko niedociśnienia tętniczego
· ryfampicyną
· meflochiną – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· kortykosteroidami – osłabienie przeciwnadciśnieniowego działania preparatu.
Preparat może zwiększać niedociśnienie tętnicze i nasilać wstrząs w przebiegu reakcji anafilaktycznej wywołanej w odpowiedzi na zastosowanie kontrastowych preparatów radiologicznych zawierających jod.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Bisoprolol Vitabalans - tabletki?

Jak każdy lek, również Bisoprolol Vitabalans, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często: bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, uczucie zziębnięcia lub drętwienia kończyn, nasilenie zespołu Raynauda lub chromania przestankowego, zmęczenie, wyczerpanie. Niezbyt często możliwe: nasilenie współistniejącej niewydolności serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną płuc, osłabienie mięśni, kurcze mięśni, depresja, zaburzenia snu. Rzadko: omdlenia, zmniejszone wydzielanie łez (jest to szczególnie istotne w przypadku osób stosujących soczewki kontaktowe), zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt nosa, reakcje alergiczne (wysypka, świąd, zaczerwienienie), zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), zaburzenia funkcji seksualnych, koszmary senne, omamy. Bardzo rzadko: zapalenie spojówek, łysienie, ujawnienie się łuszczycy, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka podobna do łuszczycy.

Przeczytaj też artykuły

Dławica piersiowa stabilna Nadciśnienie tętnicze Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bisoprolol

Bibloc (tabletki powlekane) Bicardef 5 mg (tabletki powlekane) Bicardef 10 mg (tabletki powlekane) Bisocard (tabletki powlekane) BisoHEXAL 5 (tabletki powlekane) BisoHEXAL 10 (tabletki powlekane) Bisoprolol Aurovitas (tabletki powlekane) Bisoprolol VP (tabletki powlekane) Bisopromerck 5 (tabletki powlekane) Bisopromerck 10 (tabletki powlekane) Bisoratio (tabletki) Bisoratio 5 (tabletki) Bisoratio 10 (tabletki) Blocard (tabletki powlekane) Conaret (tabletki) Concor 5 (tabletki powlekane) Concor 10 (tabletki powlekane) Concor Cor 1,25 (tabletki powlekane) Concor Cor 2,5 (tabletki powlekane) Concor Cor 3,75 (tabletki powlekane) Concor Cor 5 (tabletki powlekane) Concor Cor 7,5 (tabletki powlekane) Concor Cor 10 (tabletki powlekane) Corectin 5 (tabletki powlekane) Corectin 10 (tabletki powlekane) Coronal 5 (tabletki powlekane) Coronal 10 (tabletki powlekane) Corsib (tabletki) Sobycor (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta