Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Hascopiryn cardio (kwas acetylosalicylowy) - tabletki dojelitowe

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Hascopiryn cardio tabletki dojelitowe; 75 mg; 60 tabl. Hasco-Lek 6.80

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2019 r.

Preparat zawiera substancję: kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Hascopiryn cardio?

Preparat hamujący agregację płytek krwi.

Co zawiera i jak działa Hascopiryn cardio?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak inne NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Hascopiryn cardio?

Preparat jest wskazany w chorobie niedokrwiennej serca oraz w takich sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:
· zapobieganie zawałowi serca u osób z grupy dużego ryzyka
· świeży zawał serca lub jego podejrzenie
· przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej
· prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca
· stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej
· zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA
· u osób z TIA po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
· zarostowa miażdżyca tętnic obwodowych
· zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowości płuc u osób długotrwale unieruchomionych (np. po dużych zabiegach chirurgicznych), jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
· z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
· z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
· z ciężką niewydolnością serca
· stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
· u kobiet w III trymestrze ciąży
· u dzieci do 12. roku życia, zwłaszcza w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hascopiryn cardio?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność, jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek
· z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub na jakiekolwiek alergeny
· stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe
· stosujących ibuprofen (ryzyko zmniejszenia hamującego agregację płytek krwi działania kwasu acetylosalicylowego)
· z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego)
· z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
U chorych z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ tylko lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu kwasu acetylosalicylowego, po uprzednim rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści w każdym przypadku indywidualnie.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie napadu astmy, skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości. Zwiększone ryzyko obejmuje chorych na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości, chorych z nieżytem nosa, polipami nosa, przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz osoby, u których występują reakcje alergiczne na jakiekolwiek alergeny (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka).
Osoby ze zwiększoną skłonnością do krwawień (chorzy na hemofilię, chorzy z niedoborem witaminy K) oraz osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę czy inne pochodne kumaryny lub heparynę) przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Lekarz po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści podejmie decyzję, czy w ich przypadku zalecane jest stosowanie preparatu.
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Zwykle, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, należy przerwać stosowanie preparatu przed zabiegiem. Kwasu acetylosalicylowego nie należy przyjmować w ciągu 5 dni poprzedzających planowany zabieg chirurgiczny, zwłaszcza w przypadku zabiegu okulistycznego lub otologicznego.
Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej.
Szczególną ostrożność należy zachować, jeżeli preparat stosowany jest przez osoby w podeszłym wieku. W tej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. Chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod szczególnym nadzorem lekarskim, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Hascopiryn cardio

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Zwykle 75–150 mg na dobę.
Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, przebyty udar niedokrwienny mózgu u osób z TIA: 75–300 mg na dobę.
Świeży zawał serca lub jego podejrzenie: 300 mg jednorazowo, rozgryzając dokładnie, aby przyspieszyć wchłanianie.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie łamać, nie rozgryzać).
Uwaga! W świeżym zawale serca lub jego podejrzeniu preparat może być stosowany, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych. W takim przypadku tabletki dojelitowe preparatu należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie substancji czynnej.

Czy można stosować Hascopiryn cardio w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży.
Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących ciążę jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza, gdy uzna on stosowanie preparatu za konieczne po uprzednim rozważeniu, czy oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem (lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie salicylanów w małych dawkach w tym okresie). W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).
Nie zaleca się równoległego stosowana leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej).
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; w przypadku gdy lekarz zaleci równoległe stosowanie z kwasem acetylosalicylowym należy kontrolować morfologię krwi raz w tygodniu podczas pierwszych tygodni leczenia; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku wymagane są regularne badania i kontrola lekarska)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia oraz zwiększenie ryzyka krwotoku; nie zaleca się stosowania leków przeciwzakrzepowych w okresie przyjmowania preparatu, jednakże jeżeli lekarz zaleci równoległe ich stosowanie należy monitorować czas krwawienia)
· leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
· ibuprofen (możliwe zmniejszenie hamującego agregację płytek krwi działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach)
· digoksyna oraz lit (ryzyko zwiększenia stężenia digoksyny oraz litu we krwi; zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny oraz litu w osoczu krwi, zwłaszcza podczas rozpoczynania i kończenia leczenia kwasem acetylosalicylowym)
· leki stosowane w leczeniu przewlekłego obciążenia żelazem (deferazyroks)
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
· leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego i przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek - zalecane jest nawodnienie chorego i monitorowanie czynności nerek na początku leczenia; możliwe nasilenie działań ototoksycznych furosemidu)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek)
· acetazolamid (inhibitor anhydrazy węglanowej, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry; może wystąpić toksyczne działanie na obwodowy układ nerwowy i ciężka kwasica)
· kortykosteroidy stosowane ogólnie (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko owrzodzenia i wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego)
· cyklosporyna lub takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek)
· fenytoina (możliwe nasilenie jej działania)
· kwas walproinowy (możliwe nasilenie jego toksyczności).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hascopiryn cardio może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, hipoglikemia. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia czynności nerek, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki przeciwzakrzepowe). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. Możliwe inne zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość). U osób ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego, lek może spowodować napad dny moczanowej. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.
Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe)
Acard (tabletki dojelitowe)
Acard 150 mg (tabletki dojelitowe)
Acard 300 mg (tabletki)
Acesan (tabletki)
Alka-Prim (tabletki musujące)
Alka-Seltzer (tabletki musujące)
Anacard medica protect (tabletki dojelitowe)
Aspicont (tabletki dojelitowe)
Aspirin (tabletki)
Aspirin Cardio (tabletki powlekane)
Aspirin Effect (granulat)
Aspirin musująca (tabletki musujące)
Aspirin Pro (tabletki powlekane)
Cardiopirin (tabletki dojelitowe)
Cardioteva (tabletki dojelitowe)
Encopirin Cardio 81 (tabletki dojelitowe)
Etopiryna Pro (tabletki)
Lecardi (tabletki dojelitowe)
Maxipirin (tabletki)
Polocard (tabletki dojelitowe)
Polopiryna Max (tabletki dojelitowe)
Polopiryna S (tabletki)
Proficar (tabletki dojelitowe)
Pyramidon fast (proszek doustny)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.