Ibufen dla dzieci forte (ibuprofen) - zawiesina doustna

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję ibuprofen

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ibufen dla dzieci forte
zawiesina doustna; 40 mg/ml (200 mg/5 ml); 100 ml o smaku malinowym
Polpharma
21,80 zł
Ibufen dla dzieci forte
zawiesina doustna; 40 mg/ml (200 mg/5 ml); 100 ml o smaku truskawkowym
Polpharma
22,05 zł
Ibufen dla dzieci forte
zawiesina doustna; 40 mg/ml (200 mg/5 ml); 40 ml o smaku malinowym
Polpharma
12,36 zł
Ibufen dla dzieci forte
zawiesina doustna; 40 mg/ml (200 mg/5 ml); 40 ml o smaku truskawkowym
Polpharma
12,52 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Ibufen dla dzieci forte?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibufen dla dzieci forte?

Preparat jest wskazany u niemowląt i dzieci:
• w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów (w tym po zabiegach stomatologicznych, bolesne ząbkowanie), bóle kości i stawów będące skutkiem urazów (np. skręcenia), pourazowe bóle tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu w stanach zapalnych ucha środkowego
• w gorączce różnego pochodzenia, m. in. w przebiegu zakażeń wirusowych, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­ stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca (klasa IV wg NYHA)
­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
­ z zaburzeniami układu krwiotwórczego o nieznanej przyczynie (np. małopłytkowość)
­ z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.
Nie należy stosować peparatu u dzieci o masie ciała poniżej 5 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibufen dla dzieci forte?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego w przypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu (2400 mg na dobę).

W niektórych przypadkach ospa wietrzna może zapoczątkować wystąpienie ciężkich zakażeń skórnych i powikłań dotyczących tkanek miękkich, nie można wykluczyć, że niesteroidowe leki przeciwzapalne nasilają takie działanie. Należy unikać stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, po 3 dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi (preparat może wydłużać czas krwawienia)
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• stosujących równolegle inne leki
• bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Preparat nie zawiera cukru, może być stosowany przez osoby z cukrzycą.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera maltitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ibufen dla dzieci forte

Preparat ma postać zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania u dzieci. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Zalecana dawka wynosi 20–30 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych podawanych wg schematu, z zachowaniem co najmniej 6 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami:
Dzieci 1.–3. roku życia (o masie ciała 10–12 kg). 2,5 ml 3 ×/dobę (300 mg/dobę).
Dzieci 4.–6. roku życia (o masie ciała 13–19 kg). 2,5 ml 4 ×/dobę (400 mg/dobę).
Dzieci 7.–10. roku życia (o masie ciała 20–29 kg). 5 ml 3 ×/dobę (600 mg/dobę).
Dzieci 11.–12. roku życia (o masie ciała 30–39 kg). 5 ml 4 ×/dobę (800 mg/dobę).
Młodzież po 12. roku życia. i dorośli (o masie ciała powyżej 40 kg) 5–10 ml 3 ×/dobę (1200 mg/dobę).
Dawki zwykle powtarza się co 6–8 godzin, należy zachować co najmniej 6 godzin odstępu między dawkami.
Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, a także jeżeli pojawią się nowe objawy należy skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.
Sposób podawania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przed użyciem wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna pozwalająca na odmierzenie odpowiedniej dawki.

Czy można stosować Ibufen dla dzieci forte w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami:
 kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)

Należy skonsultować się z lekarzem i zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu równolegle z:
 kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach (75 mg na dobę) w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego; długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać kardioprotekcyjne działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego, nie należy się spodziewać takiej interakcji w przypadku stosowania doraźnego)
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (możliwe zwiększenie stężenia potasu we krwi, zalecana kontrola stężenia potasu)
­ fenytoiną (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi)
­ takrolimusem i cyklosporyną (zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności)
­ kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­­ lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego) 
 pochodnymi sulfonylomocznika (możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zalecana kontrola stężenia glukozy we krwi)
­ zydowudyną (możliwe zwiększenie ryzyka wylewów krwi do stawu i krwiaków u chorych z HIV z hemofilią)
­ probenecydem i sulfinpirazonem (możliwe opóźnienie wydalania ibuprofenu)
­ baklofenem (możliwe zwiększenie toksyczności baklofenu)
­ rytonawirem (możliwe zwiększenie stężenia ibuprofenu w osoczu)
 aminoglikozydami (możliwe zmniejszenie wydalania aminoglikozydów
­ antybiotykami chinolonowymi (możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek)
­ inhibitorami CYP2C9 (możliwe zwiększenie narażenia na ibuprofen, zalecane zmniejszenie dawki ibuprofenu przez lekarza, szczególnie w przypadku podawania go z worykonazolem lub flukonazolem)
 kaptoprylem (możliwe hamowanie działania kaptoprylu na wydalanie sodu)
 cholestyraminą (zmniejszenie i opóźnienie wchłaniania ibuprofenu; zalecane zachowanie kilkugodzinnego odstępu pomiędzy podaniem tych leków)
­ mifeprystonem (możliwe zmniejszenie skuteczności działania mifeprystonu; preparatu nie należy stosować przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibufen dla dzieci forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych

Często: biegunka (ze względu na obecność maltitolu i glicerolu).

Niezbyt często: bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia ucha i błędnika, wysypki skórne różnego typu.

Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, szumy uszne i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Bardzo rzadko: aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia morfologii krwi (anemia, anemia hemolityczna, anemia aplastyczna, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza; pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, krańcowe zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienia śródskórne), ciężkie reakcje nadwrażliwości (objawami mogą być: obrzęk twarzy, obrzęk języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs), nerwowość, obrzęk, nadciśnienie i niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, astma, skurcz oskrzeli, duszność i świszczący oddech, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, czasem ze skutkiem śmiertelnym szczególnie u osób w podeszłym wieku; wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna, zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, zapalenie wątroby i żółtaczka, ciężkie postacie reakcji skórnych (takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna-rozpływna naskórka), ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie po długotrwałym stosowaniu, związana ze zwiększeniem ilości mocznika w surowicy i obrzękiem), krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, białkomocz, obrzęk, obrzęk obwodowy.

Częstość nieznana: reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).

Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).
U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.
W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję i reakcje psychotyczne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen

Axoprofen Forte (zawiesina doustna) Babyfen (zawiesina doustna) Dolgit (krem) Dolgit Gel (żel) Ibufen (czopki) Ibufen Baby (czopki) Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (zawiesina doustna) Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Ibufen Junior (kapsułki miękkie) Ibufen mini Junior (kapsułki miękkie) Ibum (kapsułki miękkie) Ibum (zawiesina doustna) Ibum dla dzieci (czopki) Ibum Express (kapsułki miękkie) Ibum Forte (kapsułki miękkie) Ibum Forte (zawiesina doustna) Ibum Forte Pure (zawiesina doustna) Ibum Supermax (kapsułki miękkie) Ibumax 400 mg (tabletki powlekane) Ibunid dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibupar (tabletki drażowane) Ibupar forte (tabletki powlekane) Ibuprex (tabletki powlekane) Ibuprex Max (tabletki powlekane) Ibuprofen AFL (tabletki drażowane) Ibuprofen Aflofarm (tabletki drażowane) Ibuprofen Forte DOZ (tabletki powlekane) Ibuprofen Hasco (kapsułki miękkie) Ibuprofen Polfarmex (tabletki powlekane) Ibuprofen Teva (tabletki powlekane) Ibuprofen Teva MAX (tabletki powlekane) Ibuprofen-Pabi (tabletki drażowane) Ibuprom (tabletki powlekane) Ibuprom dla Dzieci (zawiesina doustna) Ibuprom dla Dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibuprom Effect żel (Ibuprom Sport żel) (żel) Ibuprom Max (drażetki) Ibuprom Max Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom RR MAX (tabletki powlekane) Ibuprom Sport spray (aerozol na skórę, roztwór) Ibuprom Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom Ultramax (tabletki powlekane) Iburapid (tabletki powlekane) Ibutact (zawiesina doustna) Ibuxal (tabletki powlekane) Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX (tabletki powlekane) MIG (tabletki powlekane) MIG dla dzieci (zawiesina doustna) MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Nurofen (tabletki powlekane) Nurofen dla dzieci (czopki doodbytnicze) Nurofen dla dzieci (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Junior (kapsułki do żucia) Nurofen dla dzieci Junior (zawiesina doustna) Nurofen Express Forte (kapsułki miękkie) Nurofen Express Forte Tabs (tabletki powlekane) Nurofen Forte (tabletki powlekane) Nurofen Mięśnie i Stawy (plaster leczniczy) Nurofen Mięśnie i Stawy (żel) Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (tabletki powlekane) Pedea (roztwór do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.