Bufomix Easyhaler - proszek do inhalacji

Preparat złożony, zawierający β2-mimetyk oraz glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Bufomix Easyhaler
proszek do inhalacji; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka zawiera: 160 µg budezonidu, 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 120 dawek
Orion
126,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
25,36 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Bufomix Easyhaler
proszek do inhalacji; 320 µg + 9 µg (1 dawka zawiera: 320 µg budezonidu, 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 60 dawek
Orion
111,80 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
11,84 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Bufomix Easyhaler - proszek do inhalacji?

Systematyczne leczenie chorych na astmę oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych, gdy leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i doraźnie stosowanymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby lub objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych stosowanych w postaci osobnych preparatów. Wziewnie. Leczenie podtrzymujące (lek stosuje się systematycznie, w razie konieczności przyjmując odrębny, szybko działający lek rozszerzający oskrzela). Dorośli i młodzież po 12. rż. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 1–2 dawek 2 ×/d; u niektórych dorosłych dawkę można zwiększyć do 4 inhalacji 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d, u niektórych dorosłych dawkę można zwiększyć do 2 inhalacji 2 ×/d. Po uzyskaniu kontroli objawów można podjąć próbę stosowania preparatu 1 ×/d. Należy stosować najmniejszą dawkę podtrzymującą zapewniającą opanowanie objawów choroby. Po uzyskaniu długotrwałej kontroli za pomocą najmniejszej zalecanej dawki należy podjąć próbę stosowania samego wziewnego kortykosteroidu. Leczenie podtrzymujące i doraźne. Należy zalecić pacjentowi, aby zawsze miał przy sobie stosowany preparat. Dorośli i młodzież po 12. rż. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 inhalacje/d (po 1 dawce rano i wieczorem lub 2 dawki przyjmowane jednocześnie rano albo wieczorem); u niektórych pacjentów konieczne może być stosowanie 2 inhalacji 2 ×/d. W razie wystąpienia objawów pacjent powinien przyjąć 1 dodatkową dawkę (1 inhalacja). Jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę dodatkową. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 dawek. Zazwyczaj nie jest potrzebne przyjmowanie więcej niż 8 dawek/d, jednak przez krótki czas można przyjmować do 12 dawek/d. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 dawek/d, należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym.
Objawowe leczenie chorych na POChP (FEV1 <70% wartości należnej, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniami choroby w wywiadzie, mimo systematycznego stosowania leków rozszerzających oskrzela. Dorośli. Wziewnie. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 dawki 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d.

Kiedy stosować Bufomix Easyhaler - proszek do inhalacji?

Astma
Produkt leczniczy Bufomix Easyhaler wskazany jest u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat i starszej) w regularnym leczeniu astmy w przypadkach, kiedy wskazane jest zastosowanie leczenia skojarzonego (wziewny kortykosteroid i długo działający β2-mimetyk):
- u pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraźnie β2-mimetykami nie zapewniają wystarczającej kontroli
lub
- u pacjentów, u których wystarczającą kontrolę zapewniają zarówno wziewne kortykosteroidy, jak i długo działające β2-mimetyki.

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Bufomix Easyhaler jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych w objawowym leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1) < 70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniami choroby w wywiadzie, pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela (patrz również punkt 4.4 ). 29.05.2020

Kiedy nie stosować preparatu Bufomix Easyhaler - proszek do inhalacji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym laktozę. Preparat zawiera niewielkie ilości białka mleka. Lek nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy oskrzelowej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Airbufo Forspiro (proszek do inhalacji, dzielony) DuoResp Spiromax (proszek do inhalacji) Symbicort (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Symbicort Turbuhaler (inhalator proszkowy)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta