Agrypin (dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna) - tabletki powlekane

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym oraz zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Agrypin
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu; 20 tabl.
Polfarmex
11,99 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Agrypin?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, dekstrometorfan oraz pseudoefedrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, dekstrometorfan, wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Dekstrometorfan jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym (działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Trzeci ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa.
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach, jest maksymalne po 30–60 minutach i utrzymuje się do 4 godzin od przyjęcia leku. Początek przeciwkaszlowego działania dekstrometorfanu występuje po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez około 4 godziny. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Agrypin?

Preparat jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych i zapalenia zatok przynosowych takich jak gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• z ciężkim nadciśnieniem tętniczym
• z chorobą niedokrwienną serca
• z chorobą alkoholową
• chorych na astmę oskrzelową
oraz
• u kobiet w ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Agrypin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Równoległe stosowanie innych leków zawierających paracetamol jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:
• z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• z nadciśnieniem tętniczym
• z zaburzeniami rytmu serca
• z rozedmą płuc
• ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
• z rozrostem gruczołu krokowego
• z nadczynnością tarczycy
• chorych na cukrzycę
• przyjmujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa), leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy
• przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi).
Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny.

Nie należy stosować preparatu u chorych z niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u chorych z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeśli wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Podczas równoległego stosowania dekstrometorfanu i leków o działaniu serotoninergicznym, np. selektywne blokery wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), leki osłabiające metabolizm serotoniny (w tym inhibitory MAO) oraz inhibitory CYP2D6, odnotowano działanie serotoninergiczne, w tym wystąpienie mogącego zagrażać życiu zespołu serotoninowego. Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomiczną, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i/lub objawy dotyczące układu pokarmowego. Jeśli podejrzewa się wystąpienie zespołu serotoninowego, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. W przypadku wystąpienia nagłej utraty wzroku lub pogorszenia ostrości widzenia (np. w postaci mroczków), należy przerwać leczenie.

W przypadku przedawkowania u dzieci mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zaburzenia neurologiczne. Należy zachować ostrożność.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Agrypin

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 2 tabletki 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci 6.–12. roku życia: 1 tabletka 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się znaczącej poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Agrypin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami
MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Interakcje zawartego w preparacie dekstrometorfanu z inhibitorami MAO mogą być przyczyną wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

• ze względu na zawartość paracetamolu:
Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby).

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).

Stosowany długotrwale paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

Stosowanie paracetamolu z chloramfenikolem może zwiększać stężenie i nasilać toksyczne działania chloramfenikolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
• ze względu na zawartość pseudoefedryny:

Ze względu na zawartość pseudoefedryny stosowanie preparatu z salbutamolem może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne.

Nie stosować z amitryptyliną (lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) ani z sympatykomimetykami. Stosowanie z innymi sympatykomimetykami (np. z lekami zwężającymi naczynia krwionośne, zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa), lekami hamującymi łaknienie, oraz lekami psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Chlorek amonu wydłuża czas działania pseudoefedryny.

Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny.

Pseudoefedryna może zmniejszyć działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyny).

Nie stosować z furazolidyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cerugrip może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), niedokrwienne zapalenie jelita grubego, senność, zawroty głowy, omamy, zmęczenie, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), a także kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Gripblocker Express (kapsułki miękkie)
Gripex (tabletki powlekane)
Gripex Max (tabletki powlekane)
Grypostop (tabletki powlekane)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.