Infex Zatoki - tabletki powlekane

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen w połączeniu z pseudoefedryną.

Preparat zawiera substancję ibuprofen + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Infex Zatoki
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; 12 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
8,91 zł
Infex Zatoki
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; 24 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
13,63 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Infex Zatoki - tabletki powlekane?

Jest to preparat złożony zawierający ibuprofen oraz pseudoefedrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Drugi ze składników preparatu to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, leków aktywujących receptory adrenergiczne. Pseudoefedryna działa ośrodkowo znacznie słabiej od efedryny i wykazuje znacznie mniejszą od efedryny zdolność wywoływania tachykardii i podwyższania ciśnienia tętniczego. Obwodowo działa podobnie do adrenaliny. Po doustnym podaniu powoduje aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych co skutkuje ich obkurczeniem i zmniejszeniem przekrwienia błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, udrożniając nos i ujścia zatok (ułatwia drenaż wydzieliny z zatok).

Kiedy stosować Infex Zatoki - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu:
• objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy
gorączki i bólu w przebiegu grypyprzeziębienia.

Kiedy nie stosować preparatu Infex Zatoki - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
•­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
•­ stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
­• z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca (klasa IV wg NYHA)
•­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
•­ z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, dławicą piersiową
•­ z cukrzycą
­• z guzem chromochłonnym nadnerczy
­• u których wystąpiło zatrzymanie moczu
­• z nadczynnością tarczycy
•­ chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania
­• u których wystąpił udar krwotoczny mózgu lub występują czynniki, które mogą zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu, np. w wyniku przyjmowania leków zwężających naczynia krwionośne lub zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo
­• z niewyjaśnionymi zaburzeniami czynności układu krwiotwórczego
­• z ryzykiem wystąpienia jaskry z zamykającym kątem przesączania
­• z ryzykiem zatrzymania moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego
­• z zawałem serca w wywiadzie
•­ z napadami padaczkowymi w wywiadzie
•­ z rozsianym toczniem rumieniowatym
­• jednocześnie stosujących inne leki obkurczające naczynia błony śluzowej (stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo, np. fenylopropanolamina, fenylefryna i efedryna) lub metylofenidat
•­ stosujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - w czasie leczenia oraz w przez 14 dni od jego zakończenia
• równolegle przyjmujących: doustne leki przeciwzakrzepowe, kortykosteroidy, pochodne heparyny w dawkach leczniczych lub u pacjentów w podeszłym wieku, leki antyagregacyjne, lit, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), metotreksat (w dawkach większych niż 20 mg/tydzień)
oraz
­• u kobiet w ciąży
­• u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Infex Zatoki - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, a także jeżeli wystąpią nowe objawy należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, w tym z zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca, niewydolnością serca, także jeżeli zaburzenia te występowały w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi (preparat może wydłużać czas krwawienia)
• z objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy)
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• stosujących inne leki
• chorych na cukrzycę
• z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
• ze zwężeniem odźwiernika
• z niedrożnością szyi pęcherza moczowego
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego w przypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu (2400 mg na dobę).

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Pseudoefedryna zawarta w preparacie działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.
Istnieje ryzyko nadużywania leku. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić depresja.

Stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz leki sympatykomimetyczne (działające obkurczająco na naczynia krwionośne błon śluzowych), leki zmniejszające łaknienie i leki psychotropowe podobne do amfetaminy.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Po zastosowaniu preparatów zawierających pseudoefedrynę, mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych. W przypadku wystąpienia gorączki, rumienia lub pojawienia się licznych niewielkich krostek, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera substancję, która może powodować dodatnie wyniki testów na obecność środków dopingowych (informacja dla sportowców).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Infex Zatoki - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 15. roku życia: początkowo 2 tabletki, następnie w razie potrzeby 1–2 tabletek co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę (tj. 1200 mg ibuprofenu na dobę i 180 mg pseudoefedryny na dobę, w dawkach podzielonych).

U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może być konieczne ich monitorowanie i zmiana dawkowania. Stosowanie leku u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby jest przeciwwskazane.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni w przypadku młodzieży i 5 dni w przypadku dorosłych.

Preparat należy stosować, jeśli wymagane jest równoczesne działanie obkurczające naczynia krwionośne chlorowodorku pseudoefedryny i działanie przeciwbólowe i/lub przeciwzapalne ibuprofenu. Jeśli jeden z objawów (niedrożność nosa albo ból głowy i/lub gorączka) przeważa, należy stosować jedną substancję czynną.

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z wrzodami w wywiadzie, szczególnie w powiązaniu z krwawieniem lub perforacją, należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki, ponieważ ryzyko krwawień z układu pokarmowego, wrzodów lub perforacji jest większe po zastosowaniu większych dawek NLPZ. W przypadku tych osób i chorych przyjmujących inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń ze strony układu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na błonę śluzową przewodu pokarmowego (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej).

Nie należy stosować preparatu u dzieci do 15. roku życia.

Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Czy można stosować Infex Zatoki - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Ze względu na zawartość ibuprofenu nie należy stosować preparatu z:
­• kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­• lekami przeciwbólowymi.

Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami:
•­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)

Należy skonsultować się z lekarzem i zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu równolegle z:
­• kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach (75 mg na dobę) w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego; długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać kardioprotekcyjne działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego, nie należy się spodziewać takiej interakcji w przypadku stosowania doraźnego)
­• lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
• glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
• metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
• lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (możliwe zwiększenie stężenia potasu we krwi, zalecana kontrola stężenia potasu)
­• fenytoiną (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi)
­• takrolimusem i cyklosporyną (zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności)
­• kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego)
•­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­­• lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
­• pochodnymi sulfonylomocznika (możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zalecana kontrola stężenia glukozy we krwi)
­• zydowudyną (możliwe zwiększenie ryzyka wylewów krwi do stawu i krwiaków u chorych z HIV z hemofilią)
­• probenecydem i sulfinpirazonem (możliwe opóźnienie wydalania ibuprofenu)
­• baklofenem (możliwe zwiększenie toksyczności baklofenu)
­• rytonawirem (możliwe zwiększenie stężenia ibuprofenu w osoczu)
­• aminoglikozydami (możliwe zmniejszenie wydalania aminoglikozydów)
•­ antybiotykami chinolonowymi (możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek)
•­ inhibitorami CYP2C9 (możliwe zwiększenie narażenia na ibuprofen, zalecane zmniejszenie dawki ibuprofenu przez lekarza, szczególnie w przypadku podawania go z worykonazolem lub flukonazolem)
•­ kaptoprylem (możliwe hamowanie działania kaptoprylu na wydalanie sodu)
•­ cholestyraminą (zmniejszenie i opóźnienie wchłaniania ibuprofenu; zalecane zachowanie kilkugodzinnego odstępu pomiędzy podaniem tych leków)
•­ mifeprystonem (możliwe zmniejszenie skuteczności działania mifeprystonu; preparatu nie należy stosować przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu)
•­ antagonistami kanałów wapniowych (możliwe zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego i możliwe zwiększenie ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego)
•­ dezypraminą (możliwe zahamowanie metabolizmu dezypraminy i zwiększenie jej toksyczności)
­• lewofloksacyną i ofloksacyną (zwiększenie ryzyka poważnych działań ze strony OUN)
•­ pochodnymi tienopirydyny (zwiększenie ryzyka krwawień)
•­ bisfosfonianami (zwiększenie ryzyka działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie stosować równolegle z:
• inhibitorami oksydazy monoaminowej MAO (a także przez 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO); równoległe stosowanie może spowodować przełom nadciśnieniowy, który może stanowić zagrożenie życia
• z lekami pobudzającymi receptory dopaminowe, pochodnymi alkaloidów sporyszu (m.in. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid)
• oksytocyną
• lekami zwężającymi naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna)
• linezolidem
• lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina), stosowanymi doustnie lub donosowo.
Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie zaleca się stosowania preparatu równolegle z:
• trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (ryzyko nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca)
• lekami zmniejszającymi łaknienie (możliwe nasilenie ich działania)
• lekami psychotropowymi podobnymi do amfetaminy (możliwe nasilenie ich działania)
• lekami przeciwnadciśnieniowymi, metylodopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (pseudoefedryna może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków).

Pseudoefedryna w skojarzeniu z lekami znieczulającymi ogólnie (np. gazy halogenopochodne, wziewne leki znieczulające) może spowodować gwałtowne nadciśnienie tętnicze w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się zaprzestanie przyjmowania preparatu 24 godziny przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny a kaolin zmniejsza ją.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Infex Zatoki - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Infex Zatoki może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka, jadłowstręt, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia.

Niezbyt często: zaburzenia OUN, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia, choroba wrzodowa żołądka, perforacja, lub krwawienie z przewodu pokarmowego (z smołowatymi stolcami lub krwawymi wymiotami, lub zapaleniem błony śluzowej żołądka, wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego i Crohna, uczucie suchości w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, nudności, wymioty, wysypki różnego typu.

Rzadko: szumy uszne, obrzęk, nadciśnienie, niewydolność serca, zawał serca, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, nadmierna potliwość, uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych) i zwiększenie stężenia mocznika w surowicy.

Bardzo rzadko: pogorzenie stanów zapalnych o podłożu infekcyjnym (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja u pacjentów z wcześniejszą chorobą autoimmunologiczną (toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej), zaburzenia morfologii krwi (anemia, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza, neutropenia), ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości, które mogą się objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, skurczem skrzeli, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym; reakcje psychotyczne, depresja, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelita, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak łuszczące się zapalenie skóry lub osutka pęcherzykowa, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczna-rozpływna naskórka, łysienie plackowate, ciężkie infekcje skóry, powikłania tkanki miękkiej w zakażeniu wirusem ospy wietrznej, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, obrzęki (szczególnie u osób z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.
Z nieznaną częstością: omamy, nietypowe zachowanie, bezsenność, nerwowość, lęk, pobudzenie, drżenie, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, drgawki, ból głowy, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, reakcja z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS), ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zatrzymanie moczu u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

Badania kliniczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w wysokich dawkach (2400 mg/dzień) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen + pseudoefedryna

Acatar Zatoki (tabletki powlekane) Apselan Plus (tabletki powlekane) Ibum Zatoki (tabletki powlekane) Ibum Zatoki Max (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki Max (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki Sprint (kapsułki miękkie) Metafen Zatoki (tabletki) Modafen Extra Grip (tabletki powlekane) Nurofen Zatoki (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta