Ibuprofen Teva MAX (ibuprofen) - tabletki powlekane

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję ibuprofen

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ibuprofen Teva MAX
tabletki powlekane; 400 mg (1 tabl. zawiera 684 mg ibuprofenu z lizyną, co odpowiada 400 mg ibuprofenu); 10 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
6,20 zł
Ibuprofen Teva MAX
tabletki powlekane; 400 mg (1 tabl. zawiera 684 mg ibuprofenu z lizyną, co odpowiada 400 mg ibuprofenu); 20 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
9,84 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Ibuprofen Teva MAX?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibuprofen Teva MAX?

Preparat jest wskazany:
• w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu
• ostrych migrenowycjh bólach głowy z aurą lub bez
• w gorączce.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów krwawienia lub owrzodzenia)
­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem NLPZ
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca (klasa IV wg NYHA)
­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem
­ z zaburzeniami procesu krwiotworzenia o nieznanym pochodzeniu
­ silnie odwodnionych (np. na skutek biegunki, wymiotów, niedostatecznej podaży płynów)
oraz
­ u dzieci do 6. roku życia (o masie ciała do 20 kg)
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibuprofen Teva MAX?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2). Równoległe stosowanie innych NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci) jest zwiększone; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego w przypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu (2400 mg na dobę).

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego, w tym z owrzodzeniami, krwawieniami lub perforacją, stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. Chorzy z tej grupy powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszych dostępnych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych, takich jak np. inhibitory pompy protonowej lub mizoprostol. Należy zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów.
Leki osłonowe mogą także być wskazane u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym nawet małych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwanego potocznie aspiryną). Należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących równolegle leki zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregacje płytek, leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

Ze względu na możliwość zaostrzenia choroby, preparat może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim u chorych z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego i Crohna.

Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Szczególna ostrożność i nadzór lekarski w okresie stosowania preparatu jest niezbędny u osób:
• z toczniem rumieniowatym układowym, mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca (w tym z niewydolnością serca), także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
• bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• z nadwrażliwością na inne alergeny, alergicznym nieżytem nosa (katar sienny), polipami nosa, przewlekłymi obturacyjnymi zaburzeniami oddechowymi (zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, w tym napadów duszności, obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki)
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Rzadko preparat może spowodować wystąpienie ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania preparatu. Niekiedy konieczna może być natychmiastowa pomoc medyczna.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą hamować agregację płytek krwi co może spowodować wydłużenie czasu krwawienia. Chorzy z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz chorzy stosujący leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu; konieczne jest zachowanie ostrożności i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi.

Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi.

Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększając dawki preparatu.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on powodować nasilenie działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ospałość lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie to może być nasilone zwłaszcza u osób, które spożywają równolegle alkohol.

Dawkowanie preparatu Ibuprofen Teva MAX

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dawkę ustala się w zależności od masy ciała oraz wieku. Zwykle stosowane pojedyncze dawki wynoszą 7–10 mg/kg masy ciała, nie przekraczając całkowitej maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 30 mg/kg masy ciała. Należy zachować co najmniej 6 godzin odstępu między dawkami.
Dzieci 6.–9. roku życia (20–29 kg masy ciała) pojedyncza dawka 200 mg, dobowa dawka maksymalna wynosi 600 mg; dzieci 10.–12. roku życia (30–39 kg masy ciała) pojedyncza dawka 200 mg, dobowa dawka maksymalna wynosi 800 mg; dorośli, dzieci i młodzież po 12. roku życia (masa ciała 40 kg lub więcej) pojedyncza dawka 200–400 mg; dobowa dawka maksymalna wynosi 1200 mg.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują w ciągu niż 3 dni u dzieci i młodzieży a u dorosłych po upływie 3 dni leczenia gorączki i po 4 dniach leczenia bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

U chorych w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy wnikliwie monitorować chorego przez cały okres leczenia. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy, niezbędny okres

Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać), w czasie posiłku lub po nim, popijając dużą ilością płynu. Chorym z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłków.

Czy można stosować Ibuprofen Teva MAX w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na rótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu z niżej wymienionymi lekami; konieczne może być dostosowanie dawkowania niżej wymienionych leków przez lekarza:
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego; należy unikać stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ)
­ glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ lit, fenytoina (ryzyko zwiększenia stężenia tych substancji i nasilenia ich działania)
­ leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny lub antagoniści angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i ostrej niewydolności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu)
­ leki moczopędne oszczędzające potas (w wyniku równoległego stosowania ibuprofenu i leków moczopędnych oszczędzających potas może wystąpić hiperkaliemia)
­ kortykosteroidy lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną czy heparyną oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; w przypadku konieczności ich stosowania zaleca się monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi)
­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)
­ metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu i nasilenie jego działań toksycznych; w razie konieczności stosowania należy monitorować czynność nerek i zachować ostrożność jeżeli ibuprofen stosowany był w czasie 24 godzin przed lub po przyjęciu metotreksatu).
­ cyklosporyna i takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii, tj. zmniejszenia stężenia glukozy we krwi)
­ zydowudyna (wydłużenie czasu krwawienia; zalecana jest kontrola liczby krwinek 1–2 tygodni po rozpoczęciu równoległego stosowania tych preparatów)
­ sulfinpirazon, probenecyd (zmniejszenie skuteczności ich działania, opóźnienie wydalania ibuprofenu)
­ antybiotyki chinolonowe (możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek)
­ inhibitory CYP2C9 (możliwe zwiększenie narażenia na ibuprofen, zalecane zmniejszenie dawki ibuprofenu przez lekarza, szczególnie w przypadku podawania go z worykonazolem lub flukonazolem).

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwawień i/lub owrzodzeń.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibuprofen Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej: niestrawność, biegunka, ból brzucha, zgaga, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna. Jeżeli wystąpi silny ból brzucha, krwawe wymioty, smoliste lub krwawe stolce należy niezwłocznie zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Rzadziej zapalenie błony śluzowej żołądka. Bardzo rzadko zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelit, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, żołtaczka. Niezbyt często: bezsenność, senność, bóle i zawroty głowy, niepokój, drażliwość, zmęczenie. Niezbyt często zaburzenia widzenia (w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem), rzadko zaburzenia słuchu (szumy uszne). Rzadko depresja, dezorientacja.

Bardzo rzadko obrzęki, zespół nerczycowy, zaburzenia czynności nerek, zapalenie nerek, niewydolność nerek. Jeżeli wystąpi zmniejszenie objętości wydalanego moczu lub obrzęk należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o postępującej niewydolności nerek. Bardzo rzadko martwica brodawek nerkowych. Bardzo rzadko niewydolność serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Sporadycznie aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja). U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Bardzo rzadko nasilenie objawów zakażenia (np. martwicze zapalenie powięzi); jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi zakażenie lub nasilą się jego objawy należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, łysienie) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli oraz bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen

Axoprofen Forte (zawiesina doustna) Babyfen (zawiesina doustna) Dolgit (krem) Dolgit Gel (żel) Ibufen (czopki) Ibufen Baby (czopki) Ibufen dla dzieci forte (zawiesina doustna) Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (zawiesina doustna) Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Ibufen Junior (kapsułki miękkie) Ibufen mini Junior (kapsułki miękkie) Ibum (kapsułki miękkie) Ibum (zawiesina doustna) Ibum dla dzieci (czopki) Ibum Express (kapsułki miękkie) Ibum Forte (kapsułki miękkie) Ibum Forte (zawiesina doustna) Ibum Forte Pure (zawiesina doustna) Ibum Supermax (kapsułki miękkie) Ibumax 400 mg (tabletki powlekane) Ibunid dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibupar (tabletki drażowane) Ibupar forte (tabletki powlekane) Ibuprex (tabletki powlekane) Ibuprex Max (tabletki powlekane) Ibuprofen AFL (tabletki drażowane) Ibuprofen Aflofarm (tabletki drażowane) Ibuprofen Forte DOZ (tabletki powlekane) Ibuprofen Hasco (kapsułki miękkie) Ibuprofen Polfarmex (tabletki powlekane) Ibuprofen Teva (tabletki powlekane) Ibuprofen-Pabi (tabletki drażowane) Ibuprom (tabletki powlekane) Ibuprom dla Dzieci (zawiesina doustna) Ibuprom dla Dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibuprom Effect żel (Ibuprom Sport żel) (żel) Ibuprom Max (drażetki) Ibuprom Max Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom RR MAX (tabletki powlekane) Ibuprom Sport spray (aerozol na skórę, roztwór) Ibuprom Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom Ultramax (tabletki powlekane) Iburapid (tabletki powlekane) Ibutact (zawiesina doustna) Ibuxal (tabletki powlekane) Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX (tabletki powlekane) MIG (tabletki powlekane) MIG dla dzieci (zawiesina doustna) MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Nurofen (tabletki powlekane) Nurofen dla dzieci (czopki doodbytnicze) Nurofen dla dzieci (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Junior (kapsułki do żucia) Nurofen dla dzieci Junior (zawiesina doustna) Nurofen Express Forte (kapsułki miękkie) Nurofen Express Forte Tabs (tabletki powlekane) Nurofen Forte (tabletki powlekane) Nurofen Mięśnie i Stawy (plaster leczniczy) Nurofen Mięśnie i Stawy (żel) Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (tabletki powlekane) Pedea (roztwór do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.