Lecardi (kwas acetylosalicylowy) - tabletki dojelitowe

Preparat hamujący agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Lecardi
tabletki dojelitowe; 75 mg; 60 tabl.
Espefa
12,42 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Lecardi?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak inne NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Lecardi?

Preparat jest wskazany w:
• w zapobieganiu zawałowi serca
• w zapobieganiu chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową
• w niestabilnej dławicy piersiowej w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy
• po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej
• w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
• z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
• stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży
• u dzieci do 12. roku życia, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia; to przeciwwskazanie nie dotyczy wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasakiego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lecardi?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób:
• z nadwrażliwością na NLPZ lub inne substancje
• równolegle stosujących leki przeciwzakrzepowe lub ibuprofen
• z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
• z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie|
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością serca
oraz
• u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kwas acetylosalicylowy może być stosowany u osób z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści przez lekarza.

Preparat może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Szczególnie narażone są osoby: z astmą oskrzelową, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, z katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa, a także takie, u których w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

U chorych ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny lub heparynę - z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach) lekarza rozważy stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem preparatu.

Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, także u osób, u których w wywiadzie stwierdzono owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, ze względu na ryzyko uczynnienia choroby wrzodowa oraz możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.

Ze względu na działanie antyagregacyjne, preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Należy przerwać stosowanie kwasu acetylosalicylowego na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, szczególnie okulistycznym i otologicznym.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego, może wywołać napad dny moczanowej.

Dawkowanie preparatu Lecardi

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zwykle:
1–2 tabletek dojelitowych (75–150 mg) 1 raz na dobę.

Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych:
1 –4 tabletek dojelitowych (75–300 mg) 1 raz na dobę.

Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 12. roku życia.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przyjmować w czasie posiłku lub po nim. Tabletki należy połykać w całości (nie łamać, nie rozgryzać; otoczka tabletki zapobiega podrażnieniom błony śluzowej żołądka), popijając niewielką ilością wody.

Czy można stosować Lecardi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży.
Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne po uprzednim rozważeniu, czy oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; w przypadku gdy lekarz zaleci równoległe stosowanie z kwasem acetylosalicylowym należy kontrolować morfologię krwi raz w tygodniu podczas pierwszych tygodni leczenia; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku wymagane są regularne badania i kontrola lekarska)
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia oraz zwiększenie ryzyka krwotoku; nie zaleca się stosowania leków przeciwzakrzepowych w okresie przyjmowania preparatu, jednakże jeżeli lekarz zaleci równoległe ich stosowanie należy monitorować czas krwawienia)
• leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
• inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
• ibuprofen (możliwe zmniejszenie hamującego agregację płytek krwi działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku przyjmowania leków z tej grupy)
• digoksyna oraz lit (ryzyko zwiększenia stężenia digoksyny oraz litu we krwi; zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny oraz litu w osoczu krwi, zwłaszcza podczas rozpoczynania i kończenia leczenia kwasem acetylosalicylowym)
• leki stosowane w leczeniu przewlekłego obciążenia żelazem (deferazyroks)
• leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
• leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego i przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek - zalecane jest nawodnienie chorego i monitorowanie czynności nerek na początku leczenia; możliwe nasilenie działań ototoksycznych furosemidu)
• kortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko owrzodzenia i wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego)
• leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek)
• kwas walproinowy (możliwe nasilenie jego toksyczności)
• fenytoina (możliwe nasilenie jej działania)
• inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry); może wystąpić toksyczne działanie na obwodowy układ nerwowy i ciężka kwasica)
• cyklosporyna lub takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek)
• leki zobojętniające sok żołądkowy i adsorbenty (należy unikać równoczesnego przyjmowania leków zobojętniających sok żołądkowy)
• sulfonamidy przeciwbakteryjne (kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność sulfonamidów)
• metoklopramid (metoklopramid zwiększa szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego i może nasilać jego działanie)
• zafirlukast i inne leki z grupy antagonistów leukotrienów (możliwe zwiększenie stężenia zafirlukastu).

Kwas acetylosalicylowy może wpływać na wyniki badań czynności tarczycy.
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lecardi może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha,

Rzadko mogą wystąpić: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji charakteryzujące się odpowiednimi objawami klinicznymi i wynikami badań laboratoryjnych, przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz,

Bardzo rzadko mogą wystąpić: ciężkie reakcje alergiczne włączając wstrząs anafilaktyczny, zaburzenia czynności nerek hipoglikemia.

Mogą również wystąpić: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł, rzadko lub bardzo rzadko: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub podczas równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu; krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak osłabienie, bladość, hypoperfuzja; reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Anacard medica protect (tabletki dojelitowe) Aspicont (tabletki dojelitowe) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki powlekane) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Aspirin Pro (tabletki powlekane) Cardioteva (tabletki dojelitowe) Encopirin Cardio 81 (tabletki dojelitowe) Etopiryna Pro (tabletki) Maxipirin (tabletki) Polocard (tabletki dojelitowe) Polopiryna Max (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki) Proficar (tabletki dojelitowe)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.