Jakavi - tabletki

Lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy białkowej

Preparat zawiera substancję ruksolitynib

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Jakavi
tabletki; 15 mg; 56 tabl.
Novartis Europharm
b/d
Jakavi
tabletki; 20 mg; 56 tabl.
Novartis Europharm
b/d
Jakavi
tabletki; 5 mg; 56 tabl.
Novartis Europharm
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Jakavi - tabletki?

Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną. Czerwienica prawdziwa u dorosłych, u których leczenie hydroksymocznikiem jest nieskuteczne lub nietolerowane. P.o., niezależnie od posiłków. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem; w trakcie leczenia badanie należy wykonywać co 2–4 tyg. do czasu ustabilizowania dawki leku, a następnie w zależności od wskazań klinicznych. Włóknienie szpiku. Początkowo 5 mg 2 ×/d u chorych, u których liczba płytek krwi wynosi 50 000–<75 000/mm3, 10 mg 2 ×/d, jeśli liczba płytek krwi wynosi 75 000–<100 000/mm3, 15 mg 2 ×/d jeśli liczba płytek krwi wynosi 100 000–200 000/mm3 lub 20 mg 2 ×/d, jeśli liczba płytek krwi wynosi >200 000/mm3. Czerwienica prawdziwa. Początkowo 10 mg 2 ×/d. 
Leczenie należy przerwać, gdy liczba płytek krwi zmniejszy się <50 000/mm3 lub bezwzględna liczba neutrofili wynosi <500/mm3; u pacjentów z czerwienicą prawdziwą leczenie należy również przerwać, gdy stężenie hemoglobiny wyniesie <8 g/dl; leczenie można wznowić dawką 5 mg 2 ×/d po zwiększeniu liczby elementów morfotycznych powyżej tych wartości. Należy rozważyć zmniejszenie dawki, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się <100 000/mm3, mając na celu uniknięcie przerwania leczenia z powodu małopłytkowości; u pacjentów z czerwienicą prawdziwą należy również rozważyć zmniejszenie dawki, jeśli stężenie hemoglobiny zmniejszy się <12 g/dl, a zmniejszenie dawki jest zalecane, jeśli stężenie hemoglobiny zmniejszy się <10 g/dl. Jeśli leczenie zostanie uznane za zbyt mało skuteczne, a morfologia krwi będzie odpowiednia, dawkę można zwiększać o nie więcej niż 5 mg 2×/d do dawki maks. 25 mg 2 ×/d. Dawki początkowej nie należy zwiększać w ciągu pierwszych 4 tyg. leczenia, a w późniejszym okresie nie częściej niż co 2 tyg. Leczenie należy kontynuować do czasu zaniku korzyści z leczenia. Leczenie należy przerwać, jeśli po 6 mies. od rozpoczęcia stosowania leku nie obserwuje się zmniejszenia śledziony ani złagodzenia objawów. Zaleca się przerwanie leczenia u pacjentów wykazujących pewnego stopnia poprawę kliniczną, jeśli wystąpi u nich wydłużenie śledziony o 40% w porównaniu z długością wyjściową (co w przybliżeniu odpowiada zwiększeniu objętości śledziony o 25%) i nie obserwuje się już u nich rzeczywistej poprawy w odniesieniu do objawów związanych z chorobą. W przypadku równoległego stosowania silnych inhibitorów CYP3A4 lub podwójnych inhibitorów enzymów CYP2C9 i CYP3A4 (np. flukonazol) zalecaną dawkę leku należy zmniejszyć o ok. 50% i podawać 2 ×/d; zaleca się częstszą kontrolę (np. 2 ×/tydz.) parametrów hematologicznych oraz objawów działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. Nie zaleca się równoległego stosowania z flukonazolem w dawkach >200 mg/d. Nie ma konieczności dostosowania dawki u chorych w podeszłym wieku (≥65. rż.) lub z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U chorych z zaburzeniem czynności wątroby lub z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stosować 50% zalecanej dawki początkowej 2 ×/d; u osób z czerwienicą prawdziwą i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek początkowo 5 mg 2 ×/d. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania u osób poddawanych hemodializie ze schyłkową niewydolnością nerek – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku u osób do 18. rż.

Kiedy nie stosować preparatu Jakavi - tabletki?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciąża, okres karmienia piersią.

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta