Flucofast (flukonazol) - kapsułki

Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu

Preparat zawiera substancję flukonazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flucofast
kapsułki; 100 mg; 28 kaps.
Polpharma
91,92 zł
62,85 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flucofast
kapsułki; 100 mg; 7 kaps.
Polpharma
24,57 zł
17,30 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flucofast
kapsułki; 150 mg; 1 kaps.
Polpharma
5,46 zł
3,91 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flucofast
kapsułki; 200 mg; 12 kaps.
Polpharma
36,38 zł
Flucofast
kapsułki; 200 mg; 7 kaps.
Polpharma
40,18 zł
25,65 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flucofast
kapsułki; 50 mg; 14 kaps.
Polpharma
24,57 zł
17,30 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flucofast
kapsułki; 50 mg; 7 kaps.
Polpharma
12,62 zł
8,99 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Flucofast?

Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u dorosłych i dzieci. Dorośli. 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg/d, przez 7–21 dni w kandydozie jamy ustnej i gardła, przez 14–30 dni w kandydozie przełyku (lub dłużej u osób z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego). Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 1. dnia 6 mg/kg mc./d, następnie 3 mg/kg mc./d.
Występowanie drożdżaków w moczu. Dorośli. 200–400 mg/d, przez 7–21 dni lub dłużej u osób z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego
Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (związana z używaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające. Dorośli. 50 mg 1 ×/d przez 14 dni, dodatkowo odkażając protezy.
Kandydozy inwazyjne u dorosłych i dzieci. Dorośli. 800 mg w 1. dniu, następnie 400 mg/d. Leczenie trwa zwykle przez okres 2 tyg. po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 6–12 mg/kg mc./d.
Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych. Dorośli. 50–100 mg/d, przez okres do 28 dni, (lub dłużej u osób z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego.
Kandydoza narządów płciowych (ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi), gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Dorośli. Jednorazowo 150 mg. W leczeniu i zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w roku) – w 1., 4. i 7. dniu 150 mg, następnie 150 mg 1 ×/tydz., przez 6 mies. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży. W razie konieczności u młodzieży po 12. rż. zastosować dawkowanie jak u dorosłych.
Grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), kandydoza skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/d przez 2–4 tyg., w grzybicy stóp – 6 tyg.
Łupież pstry. Dorośli. 300–400 mg 1 ×/tydz., przez 7–21 dni lub 50 mg 1 ×/d, przez 14–28 dni.
Grzybica paznokci, gdy inne leki są nieodpowiednie. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz., do momentu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy.
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych i dzieci. 400 mg w 1. dniu, następnie 200–400 mg 1 ×/d, zazwyczaj przez 6–8 tyg. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę można zwiększyć do 800 mg/d. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 6–12 mg/kg mc./d. W zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nawrotów po pełnym leczeniu wstępnym można długotrwale podawać 200 mg 1 ×/d (u niemowląt i dzieci do 11. rż. 6 mg/kg mc./d).
Kokcydioidomykoza. Dorośli. 200–400 mg/d, niekiedy 800 mg/d, zazwyczaj przez 11–24 mies.
Zapobieganie nawrotom kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u osób zarażonych HIV (u których jest zwiększone ryzyko nawrotów). Dorośli. 100–200 mg/d lub 200 mg 3 ×/tydz., przez nieograniczony czas.
Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzoną odpornością, z przedłużającą się neutropenią (np. u osób z nowotworami krwi otrzymujących chemioterapię lub będących po przeszczepieniu szpiku) u dorosłych i dzieci. Dorośli. 200–400 mg/d kilka dni przed spodziewaną neutropenią. Leczenie kontynuować do 7 dni po zwiększeniu liczby neutrofili >1000/mm3. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 3–12 mg/kg mc./d.

Kiedy stosować Flucofast?

Flucofast jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).
Flucofast jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4);
- kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4);
- inwazyjne kandydozy;
- drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;
- przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające;
- drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
- drożdżakowego zapalenia żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające,
- grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;
- grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.
Flucofast jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu następującym zakażeniom:
- nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów;
- nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;
- nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku);
- zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1).
Flucofast jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat.
Flucofast stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Flucofast można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4).
Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne azolowe, równoległe leczenie cisaprydem, terfenadyną, astemizolem, pimozydem, erytromycyną lub chinidyną.

Dawkowanie preparatu Flucofast


Podawać p.o., niezależnie od posiłków,w pojedynczych dawkach dobowych. Dawka maks. u dzieci i młodzieży wynosi 400 mg/d. U młodzieży po 12. rż. dawkowanie zależy od masy ciała i dojrzałości. U noworodków stosować dawki jak u niemowląt i dzieci, jednak u noworodków do 14. dż. podawać co 72 h (maks. 12 mg/kg mc./72 h), a u noworodków w 15.–27. dż. co 48 h (maks. 12 mg/kg mc./48 h). W niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤50 ml/min, pacjenci niedializowani) należy 1. dnia podać dawkę zwykle zalecaną, a następnie połowę zwykle zalecanej dawki. U pacjentów poddawanych hemodializie podawać dawkę zwykle stosowaną po każdym zabiegu. U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek stosować ostrożnie.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flukonazol

Candifluc (syrop) Diflucan (roztwór do infuzji) Fluconazin (syrop) Fluconazole Aurobindo (kapsułki twarde) Fluconazole B. Braun (roztwór do infuzji) Fluconazole Genoptim (kapsułki twarde) Fluconazole Hasco (syrop) Fluconazole Kabi (roztwór do infuzji) Fluconazole Polfarmex (syrop) Fluconazole Polfarmex 50 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 100 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 150 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 200 mg (tabletki) Flucorta (syrop) Flucorta (tabletki) Flumycon (kapsułki twarde) Flumycon (syrop) Flumycon (Flukonazol Actavis) (kapsułki twarde) Fluxazol (kapsułki twarde) Mycosyst (kapsułki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.