Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję paracetamol + fenylefryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Tantum Flu smak cytrynowy
proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 600 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny; 10 saszetek
Angelini
13,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz fenylefrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób udrażnia nos i ujścia zatok oraz ułatwia drenaż wydzieliny z zatok.
Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Fenylefryna z przewodu pokarmowego wchłania się wolniej, uzyskując maksymalne stężenie we krwi w ciągu 60–120 minut po podaniu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie fenylefryny utrzymuje się przez 4–6 godzin. Oba składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat w celu łagodzenia objawów przeziębieniagrypy, w tym dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz w celu obniżenia temperatury.

Kiedy nie stosować preparatu Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z ciężką chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami układu krążenia
• z nadciśnieniem tętniczym 
• z nadczynnością tarczycy
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• stosujących inne leki sympatykomimetyczne
oraz
• u kobiet w ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).
Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby. Ryzyko przedawkowania jest większe u chorych z chorobą alkoholową przebiegającą bez marskości wątroby. Paracetamol może być hepatotoksyczny w dawkach większych niż 6–8 g na dobę. Uszkodzenie wątroby może wystąpić również po zastosowaniu mniejszych dawek lub po krótkotrwałym stosowaniu paracetamolu przez osoby bez zaburzeń czynności wątroby, ale spożywające równocześnie alkohol, inne leki indukujące enzymy wątrobowe lub substancje toksyczne dla wątroby.

Nie należy stosować równolegle innych leków sympatykomimetycznych (np. leki zwężające naczynia krwionośne, zmniejszające przekrwienie błon śluzowych nosa) ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Zaleca się zachować ostrożność u osób z objawem Raynauda oraz u pacjentów z cukrzycą.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują w ciągu 5 dni lub gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli wystąpi wysypka, inne objawy nadwrażliwości lub utrzymują się uporczywe bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno przekraczać zalecanego dawkowania.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Należy zachować ostrożność u osób uzależnionych od alkoholu.

Preparat może wpływać na wyniki testów na obecność substancji dopingujących (informacja dla osób uprawiających sport).

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
• preparat zawiera sacharozę, co należy wziąć pod uwagę w przypadku chorych na cukrzycę (cukrzyca stanowi przeciwwskazanie do stosowania preparatu);
• preparat zawiera glukozę, osoby z zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować;
• preparat zawiera 4,9 mg sodu w 1 dawce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: jednorazowo 1 saszetka, w razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4–6 godzinach. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani więcej niż 4 saszetki na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 5 dni. Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują lub gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci:
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci do 12. roku życia.

Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w 150 ml gorącej lub zimniej wody i wypić po ostygnięciu do odpowiedniej temperatury; w razie potrzeby można dosłodzić.

Czy można stosować Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub fenylefrynę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) oraz z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa, rezerpina).

Fenylefryna zawarta w preparacie stosowana z indometacyną, beta-blokerami lub metylodopą może spowodować przełom nadciśnieniowy, stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Zwiększa się też ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol stosowany długotrwale może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki uspokajające i nasenne oraz niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Paracetamol wydłuża czas działania chloramfenikolu i nasila jego toksyczność.

Paracetamol może wpływać na stężenie równolegle stosowanej lamotryginy; możliwe zmniejszenie jej działania.

Cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu. Wpływ cholestyraminy jest niewielki, jeżeli cholestyramina jest przyjmowania godzinę po przyjęciu paracetamolu.

Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu; konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (takich jak np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, pomiar stężenia kwasu moczowego).

Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu sercowo-naczyniowego).

Nie stosować preparatu równolegle z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Preparatu nie należy stosować, jeżeli przyjmowane są leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) lub inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metylodopa. Możliwe zmniejszenie skuteczności działania tych leków i wystąpienie nadciśnienia tętniczego oraz innych działań niepożądanych.

Równoległe stosowanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyna) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub zawału serca.

Stosowanie fenylefryny z pochodnymi alkaloidów sporyszu (np. dihydroergotamina, ergotamina, metysergid) może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego i wystąpienie zatrucia sporyszem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Tantum Flu smak cytrynowy - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jak każdy lek, również Theraflu Zatoki może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje skórne.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: rekacje nadrważliwości, ból głowy, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, ostre zapalenie trzustki, wymioty, wysypka skórna, zatrzymanie moczu, małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol + fenylefryna

Gripex Duo (tabletki powlekane) Tantum Flu smak pomarańczowy (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Theraflu Zatoki (proszek do sporządzania roztworu doustnego)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta